Zoran Jelenc

Iz Wikiverza

Zoran Jelenc, rojen 2.aprila 1935. v Ljubljani. Slovenske narodnosti, psiholog, pedagog in andragog.

Prvi direktor Andragoškega centra Slovenije in idejni oče festivala učenja v Sloveniji.

Slika:Zoran Jelenc.jpg
Zoran Jelenc ,rojen: 2.april 1935 Psiholog, pedagog, andragog, in idejni oče festivala učenja.

Biografija[uredi]

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in jo končal leta 1953.Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral iz psihologije in pedagogike leta 1960. Za diplomsko delo, v katerem je proučeval povezanost med inteligentnostjo in muzikalnostjo, je prejel študentsko Peršernovo nagrado. Med izobraževanjem na gimnaziji in visokošolskim študijem je obiskoval tudi Srednjo glasbeno šolo v Ljubljani; diplomiral leta 1958 iz violine in s tem pridobil poklic - predmetni učitelj za violino. Podiplomsko je študiral sociologijo na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo;študija uradno ni končal. Po opravljenjem programu se je medtem odločil za doktorski študij na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktoriral je 3. junija 1992 in pridobil naziv doktor pedagoške znanosti. Strokovno se je leta 1984 tri mesece spopolnjeval na Ontario Institute for Studies in Education v Torontu kot W. L. Grant Fellow (gostujoči raziskovalec). Obiski različnih institucij na dejavna udeležba na strokovnih posvetih ter konferencah v številnih državah (Avstrija, Bolgarija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Hrvaška, Kanada, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Slovaška, Srbija, Španija, Švica, Romunija, Velika Britanija, Združene države Amerike). Uporablja več tujih jezikov: ruščina, angleščina, nemščina, srbščina.

Poklicna pot[uredi]

Njegova poklicna pot obsega tele zaposlitve: predmetni učitelj za violino v Glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani;orkestralni godbenik (viola) v Simfoničnem orkestru Radiotelevizija Ljubljana; psiholog v Vzgojni posvetovalnici v Ljubljani; šef oddelka za propagando in informacije v Prometnem, hotelskem in turističnem podjetju Viator Ljubljana; samostojni svetovalec za vzgojo in izobraževanje na Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje, nato še samostojni svetovalec za organizacijo, kadre in izobraževanje na istem zavodu; višji strokovni sodelavec na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo; raziskovalec na području izobraževanja odraslih na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani; koordinator izobraževalne dejavnosti na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani;raziskovalec na Pedagoškem inštitutu pri Univerzi v Ljubljani; direktor na Andragoškem centru Republike Slovenije ter vodja Raziskovalnega središča in raziskovalec - razvojni svetnik na Andragiškem centru Republike Slovenije; izredni profesor za andragoško teorijo - nosilec predmetov primerjalna andragogika, andragoško svetovalno delo in andragogika ciljnih skupin na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot zunanji sodelavec na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete.

Akademski nazivi[uredi]

Na svoji poklicni poti je dosegel akademske nazive: višji strokovni sodelavec Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani; docent za andragoško teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in izredni profesor za andragoško teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je mentor pri diplomskih delih študentov/študentk andragogike na Filozofski fakulteti, mladim raziskovalkam na Andragoškem centru Slovenije in študentki podiplomskega študija ta pridobitev naziva magister.

Znanstvenoraziskovalna dejavnost[uredi]

Opravljal je znanstvenoraziskovalno dejavnost na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo kot raziskovalec za področje izobraževanja odraslih; na Pedagoškem inštitutu pri Univerzi v Ljubljani kot raziskovalec in vodja raziskovalene enote za izobraževanje odraslih; na Andragoškem centru Republike Slovenije kot raziskovalec za področje izobraževanja odraslih ter vodja Raziskovalnega središča in razvojni svetnik.

Poglavite teme njegovega raziksovanja so bile: neformalno izobraževanje odraslih, udeležba odraslih v izobraževanju, sistemsko urejanje in koncipiranje izobraževanja odraslih ter vseživljensko učenje.

Predaval je na tujih univerzah (institutih): na Ontario Institute for Studies in Educatio, na Institutu za pedagogiko in psihologijo na Univerzi v Linkopingu, na mednarodnem seminarju v Montrealu Adult Education Research: World Trends Analysis, na Raziskovalnem centru za izobraževanje odraslih na Univerzi British Columbia v Vancouvru.

Bil je član uredništva Zbornika Društva za pomoč duševno prizadetim; član uredniškega odbora knjizne zbirke Pota do učenca; urednik knjižne zbirke Izobraževanje odraslih v Sloveniji; čla programskega odbora revije Vzgoja in izobraževanje; član uredništva revije Andragoška spoznaja; član znanstvenega odbora revije Adultita ( Milano, Italija).

Bil je ali je še član v strokovnih in drugih združenjih: Društvo psihologov Slovenije, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Komisije za vzgojne posvetovalnice pri Republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo, Zveze andragoških društev Jugoslavije, Andragoškeg društva Slovenije, Evropskega združenja za raziskovanje izobraževnja odraslih, Mednarodnega združevenja za primerjalno raziskovanje izobraževanja odraslih.

Izabrana dela[uredi]

Nekaj del ki je avtor Zoran Jelenc

 • Motnje in težave našega šolarja (1966)
 • Otrok in denar (1968)
 • Otrok si želi dobreg očeta (1969)
 • Viaktor 75 let (1975)
 • Izvenšolsko izobraževanje odraslih in samoupravljanje (1980)
 • Svetovalno delo na področju izobraževanja odraslih (1980)
 • Andragog - učitelj in svetovalec (1986)
 • Odrasli prebivalci Slovenije v izobraževanju (1989)
 • Izobraževanje odraslih kod dejavnik našeg razvoja (1989)
 • Neformalno izobraževanje odraslih v organizacijah v krajevi skupnosti (1991)
 • Stanje in razvoj raziskovanja izobraževanja odraslih v Sloveniji (1994)
 • Vloga in razvoj Andragoškega društva Slovenije v obdobju 1968-1991 (1997)
 • Nacionalne strategije izobraževanja odraslih (2000)
 • Andragoško svetovalno delo (2003)
 • Strategija vseživljenskosti učenja v Sloveniji (2007)
 • Vseživljenskost učenja in strokovno izrazje v vzgoji in izobraževanju (2008)
 • Odrasle osebe s posebnim potrebami v strategiji vseživljenjskosti učenja (2009)
 • Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih (2016)

Soavtorska dela

 • Izobraževanje delavcev v delovnih organizacijah v Sloveniji (1989)
 • Izhodišča in predlagi za sistemsko urejanje poklicneg izobraževanja odraslih (1994)

Nagrade[uredi]

Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade: Peršernovo nagrado za študente ( leta 1961); nagrado Temeljne izobraževalne skuponosti Ljubljana za izredne uspehe pri vzgoji in izobraževenju mladine (1970); zlato značko Zveze prijateljev mladine za pozrtvovalno in vztrajno delo v dobro mladega rodu (1969); srebreni znak sindikatov (1980); dipolomo Djuro Salaj Saveza sindikata Jugoslavije (1988); plaketo Zveze andragoških društev Jugoslavije (1990); državno nagrado Republike Slovenije za posebne uspehe na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji za leto 1995; predstavljen je v knjigi Slovenski kdo je kdo (1999) in Enciklopediji Slovenije 16, 2002.


Vir[uredi]

Jelenc Z. (2016). Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih. EDUCA: Zavod za izobraževanje, založništvo, raziskovanje in svetovanje Nova Gorica.