Wikiverza:Sestavljanje nalog

Iz Wikiverza

Vrste nalog[uredi]

Naloge objektivnega tipa (zaprtega tipa)[uredi]

Manjka opis posamezne vrste nalog in primeri.

 • Naloge tipa dopolnjevanja (dopolnilne naloge)
 • Naloge tipa kratkih ali enobesednih odgovorov
 • Substitucijske naloge – nadomeščanje napačnih trditev
 • Naloge alternativne izbire (odgovori npr. DA in NE)
 • Naloge izbirnega tipa:
  • z več napačnimi in enim pravilnim odgovorom
  • z več pravilnimi in enim najbolj pravilnim
  • z več pravilnimi in napačnimi
  • z več pravilnimi in enim napačnim
 • Korekturne naloge (ustrezni popravki besedila)
 • naloge sklepanja po podobnosti
 • interpretacijske naloge
 • naloge urejanja – razvrščanja
 • naloge povezovanja
 • naloge s kombinacijo večstranske izbire in urejanja
 • naloge z danimi konstrukcijskimi elementi (povezovanje več pojmov v logično celoto)

Naloge odprtega tipa[uredi]

Manjka opis odprtega tipa nalog in primer naloge.

Poučevalna enota (PE)[uredi]

Poučevalna enota je celosten opis naloge s podrobnostmi namenjeni reševalcem (navodila, naloge) in učiteljem (didaktične lastnosti naloge). Najprej je zapisana del namenjen reševalcem in nato del učiteljem, Enota vsebuje več elementov:

Osnovni podatki[uredi]

 • naslov poučevalne enote
 • krajši oris teorije v ozadju problema

Zahteve in zahtevnost PE[uredi]

 • potrebščine za izvajanje dejavnosti ali nalog
 • pregled didaktičnih zahtev naloge
 • časovne omejitve za izvedbo dejavnosti

Predznanje[uredi]

 • zahtevano ali pričakovano predhodno znanje.
 • pričakovano poznavanje določenih pojmov
 • pričakovano obvladovanje dela s posebnimi pripomočki

Cilji[uredi]

 • splošni cilji učne enote
 • specifični cilji učne enote

Dejavnosti[uredi]

 • navodila in naloge za delo.
 • izbira načina dela
  • navodila za samostojno izvajanje dejavnosti
  • navodila za vodeno izvajanje dejavnosti
  • navodila za skupinsko izvajanje dejavnosti

Zaključki[uredi]

 • povzemanje dela in rezultatov.
 • zaključne pripombe na delo ali rezultate
 • kritična primerjava skupinskega dela

Refleksija raziskovanja[uredi]

 • refleksija reševalca na reševanje dejavnosti preko enostavnih vprašanj za ponavljanje
 • povezava na podobne vsebine na wikipediji

Odziv[uredi]

Odzivi na reševanje naloge: (zavihek pogovor)

 • kaj je najbolj zanimivo
 • kaj je najtežje
 • kaj bi bilo treba v nalogi popraviti
 • katere vsebine so podobne
 • kateri pojmi so neposredno povezani
 • kaj predlagamo za nadaljnje delo

Definicije[uredi]

Avtorstvo[uredi]

 • odprta koda, wikiprojekti ...
 • omemba ustanove, posameznikov ...
 • ozadje poučevalne enote, izdelava ...

Oblikovanje wiki strani[uredi]

Oblikovanje je razen posebnega dela nalog enak oblikovanju drugih wiki projektov. Več podrobnosti na strani wikipediji