Vladislava Fekete

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Vladislava Fekete, slovaška pisateljica in publicistka, *1973, Bács Palanka, Srbija

Študirala je dramaturgijo na oddelku za gledališko režijo in dramaturgijo na Akademiji za uprizoritvene umetnosti v Bratislavi pri prof. Ľubomíri Vajdička, kjer je leta 2009 končala poddiplomski študij. Od leta 2006 do leta 2010 je delala na oddelku za gledališke vede. V okviru svojega poklica je osredotočena predvsem na kulturno upravljanje, režijo, dramaturgijo, likovno teorijo prevajanja in kritiko sodobnega gledališča, dramatike. Od julija 2006, je direktorica dramskega inštituta v Bratislavi, kot tudi direktorica festivala sodobnih slovaških in svetovne dramske Nová drama / New Drama. +,Sprožila je ustanovitev Centra za raziskovanje gledališča in mnogih projektov, ki raziskujejo zgodovino slovaškega gledališča in drame. V gledališču redno organizira projekte za spodbujanje nastanka nove slovaške drame za otroke in odrasle, kot tudi spodbujanje slovaškega gledališča doma in v tujini.

Je avtorica več dramskih besedil za gledališčein radio, več televizijskih scenarijev. Dramaturgija se osredotoča na nedavne evropske dramatike (Biljana Srbljanović, Nebojša Romčević, Igor Bauersima, Enda Walsh). Prevaja sodobne dramatike (Biljano Srbljanović, Mileno Marković, Majo Pelević, Mileno Bogavac, Nebojšo Romčević, Tanjo Šljivar) in gledališko teorijo (Uvod v performativnih študij avtorska par Aleksandry Jovićević in Ana Vujanović). Je urednica številnih del sodobne slovaške in vojvodinske drame. Sodeluje pri gledaliških festivalih na Slovaškem (Nitra gledališče, Bábkarská Bystrica) in dela kot selektorica tujih festivalov na Slovaškem.

Delo[uredi]

Znanstvena dejavnost:[uredi]

 • 2006 - 2008: Kot samostojna igralka dela na projektu, ki temelji na dramskem besedilu (Čechovov / čechovovský pohľad na svet). Dela na Gledališki fakulteti na oddelku za režijo in dramaturgijo. Sodeluje z Akademijo umetnosti v Bratislavi
 • 2006 - 2010: Sodeluje z gledališko fakulteto na oddelku za gledališke študije in z Akademijo umetnosti v Bratislavi. Ima redne cikle predavanj o zgodovinskih slogih in gledaliških zvrsteh.

Objavljena dela na lokalnih in mednarodnih znanstvenih konferencah:[uredi]

 • FEKETE, V. O slovaški sodobni gledališki sceni, Evropski festivalski raziskovalni projekt, Gent, 2009
 • FEKETE, V. Totalna rasprodaja ali Pokvarjeno vreme (o sodobni gledaški slovanski sceni). V Sceni, Novi Sad: Sterijino pozorje, 2009
 • FEKETE, V. 21. stoletje v slovaškem gledališču s poudarkom na drami "(v ruskem jeziku) (21. storočie v slovenskem divadle s dôrazom na drámu ). V Zborniku, Peterburg: Baltijskije sezony, 2007
 • FEKETE, V. Profesionalno gledališče nacionalnih manjšin v Vojvodini: Med kulturnimi potrebami in politiko. Na 12. mednarodnem simpoziju gledaliških kritikov in znanstvenikov, urednica: Katarina Ćirić-Petrović, Novi Sad: Sterijino pozorje, 2006
 • FEKETE, V. Odpiranje (notranji izhod) (Odváranie sa (smerom dovnútra a von)). V Seminárju , Bratislava, 2006
 • FEKETE, V. Današnja država in trendi v slovaškem gledališču (Súčasný stav trendy v slovenskom divadle).Uredniki: J. Mlacek in M. Vojtech. Bratislava: Stimul, 2005
 • FEKETE, V. Koljada - Današnja Češka? (Koľada - dnešný Čechov?) , Brno: Masarykova univerza, Filozofska fakulteta, Ústav divadelní a filmové vědy, 2001

Knjige (prevodi in izvirniki):[uredi]

 • FEKETE, V (urednik in avtor študije). Slowakische Gegenwartsstücke. Bratislava: Divadelný ústav, 2007
 • FEKETE, V. (urednik, prevajalec). Srbská dráma. Bratislava: Divadelný ústav, 2007
 • FEKETE, V. (urednik in avtor študije). Nová slovenská vojvodinská dráma. Báčsky Petrovec: Vydavateľstvo Kultúra, 2004
 • FEKETE, V (urednik) Chceme novega avtorja: Zbirka o sčasnem slovenskem in európskej drámi. Bratislava: NOC, 2004


Časopisi (prevodi gledaliških predstav):[uredi]

 • FEKETE, V., ROMČEVIĆ, N. VINA. V Divadlo v medzičase, 2006
 • FEKETE, V., KOĽADA, N. Murlin Murlo. V Javisku, 2001

Umetniško delo (gledališke produkcije):[uredi]

 • 2010: CONFORTĖS, C. maraton (Maratón). Vojvodinsko slovaško gledališče (režiserka).
 • 2008: ZÜSKIND, P. Contrabass (Kontrabas), Vojvodina Slovaško gledališče (režiserka).
 • 2006: ROMČEVIĆ, N. Guilty (Vina), Vojvodinsko slovaško gledališče in slovaško komorno gledališče (prevajalka in dramaturginja).
 • 2005: SCHIMMELPFENIG, Arabska noč (Arabska noc), Vojvodina Slovaško gledališče (dramaturginja).
 • 2004: BAUERSIMA, I. norway.today, DAB Nitra (direktorica).
 • 2004: JANOUŠEK, M. Duhovna zgodba ali se ne dotikajte vozov ... (Duchovplná rozprávka ali Nedotkakajte sa trollov ...), Vojvodina Slovaško gledališče (dramaturginja in producentka).
 • 2003: DORST, T. Fernando Krapp mi je napisal to pismo (Fernando Krapp mi napísal list), VHV Theatre, Srbija, (režiserka).
 • 2002: SRBLJANOVIĆ, B. Družinska zgodba (Rodinné príbehy), Studio 12, Bratislava (režiserka).
 • 2001: WALSH, E. Disco Pigs, Štúdio L + S, Bratislava (dramaturginja in producentka).
 • 2001: BERNHARD, T. Minetti, VHV Theatre, Srbija, (režiserka).
 • 2000: TURRINI, P. Rat Hunt (Lov na krysy), LUDUS (dramaturginja).
 • 2000: FRAYN, M. Backstage (V zákulisí), DJGT Zvolen (dramaturginja).

Gledališke predstave:[uredi]

 • 2009: Kratki stiki (Krátke spojenia).
 • 2011: Mala božična panika (Malá vianočná panika) (radijska igra)
 • 2006: Vedno hranim svoj kovček pod posteljo (Svoj kufor mám vždy pod posteľou) (radijska igra)

TV skripti:[uredi]

 • 2006: Največji kazenski zadevi na Slovaškem (Najväčšie krimináne prípady Slovenska)

Delavnice:[uredi]

 • Empatija 2005, delavnica v slovaškem gledališču Vojvodina.
 • 2005 Studio za uprizoritev v slovaškem gledališču Vojvodina
 • Dramska tehnika 2004, slovaško-srbska delavnica, Vojvodina
 • 2003 Drifts, multimedijski projekt, Galerija doma, Sinagoga, Šamorín
 • 2001 Yellow Reality Surfaces, intermedijski projekt, Vojvodina
 • 2001 KulKontakt, gledališka delavnica o jeziku v gledališču, Vojvodina

Najpomembnejši projekti:[uredi]

 • Gledališki raziskovalni center je nastal zaradi potrebe po sistematični analizi slovaškega gledališča leta 2006. Leta 2010 je Inštitut za gledališče prejel potrdilo o usposobljenosti za raziskave in razvoj. Gledališki raziskovalni center je del mednarodne organizacije FIRT / IFTR - Mednarodne zveze gledaliških raziskav. Raziskovalni center spremlja zgodovinske raziskave in ustvarja sodobne metode analitične obdelave. Namen projekta je raziskovanje in ohranjanje kulturne dediščine.
 • Mesečni KØD - konkrétne o divadle (konkretno o gledališču) je edini projekt na Slovaškem o slovaškem in tujem gledališču. Letno objavljajo 10 izdaj v mesečnem prometu po 400 kosov. kød je na voljo v gledališčih, knjigarnah in literarnih kavarnah po vsej Slovaški
 • Slovaška dramo v prevajanju - posebna spletna stran, ki sodi v gledališki inštitut in na enem mestu zbira vse prevode sodobnih slovaških avtorjev.

Nagrade:[uredi]

 • Gledališka predstava: "Krátke spojjenia" (Brief Connections), 2009, je osvojila prvo nagrado Alfréda Radoka za najboljše dramsko besedilo, prvo nagrado češkega radia Vltava, posebno nagrado Fundacije Fund Kolowrat-Krakowsky, 2009je bila predstava prevedena v nemščino, angleščino, slovenščino in poljščino.

V slovenskem prostoru:[uredi]

 • V okviru Borštnikovega srečanja v Mariboru je v sodelovanju z Gledaliških inštitutom v Bratislavi gostovala in predavala Vladislava Fekete. V okviru festivala je izšla monografija: Sodobna slovaška drama, ki prinaša obširno študijo o sodobni drami ter prevode treh dramskih besedil.
 • Prevod v slovenščino:

V. Fekete: Kratki stiki. Prevod: Alja Predan.V: Sodobna slovaška drama. Maribor 2011.

Bralna izvedba drame: Boršnitkovo srečanje: Maribor 2011. Režija Yulia Sodzina.

Igrana izvedba drame: SVŠGL Ljubljana: 2016. Režija:

https://www.youtube.com/watch?v=fR3BmonJ-N0

V okviru festivala Exponto je V. Fekete gostovala s predstavo Norway today v Ljubljani leta 2006.

Viri[uredi]