Uvod v študij slovenske književnosti vaje 2020/21

Iz Wikiverza

Vaje iz Uvoda za vse vpisane izvaja asistent Andraž Jež v skupinah. Pri vajah, ki jih bodo študentje prav tako obiskovali izmenično na dva tedna, bomo najprej spoznavali osnove znanstvenega pisanja (citiranje, kratki sklici, bibliografski seznam ...). Vsak(a) študent(ka) bo nato po teh pravilih izdelal(a) referat o izbranem znanstvenem članku, ki ga bo tudi predstavil(a) pred koleg(icam)i.

Dobivali se bomo v dveh skupinah ob četrtkih (11.20-12.55 in 13.00-14.35). V prvo skupino bodo razvrščeni enodisciplinarni (ki imajo tik pred tem vaje iz Slovenske književnosti 19. stoletja) in dvodisciplinarni študentje od A do K, preostali pa bodo obiskovali drugo skupino. Videvali se bomo na Tobačni, in sicer v predavalnicah T-2 in T-4.