Pojdi na vsebino

Uporabnik:Tsterk

Iz Wikiverza

O Slavistični reviji[uredi]

Slavistična revija. Simpatična, rdeča knjižica, ki je velikokrat postavljena na ogled v knjižnici. Vedno je tam in jaz grem vedno samo mimo. Tokrat pa je drugače. Tokrat je izvod revije, in sicer iz leta 1993, pri meni doma. Med prebiranjem sem ugotovila, da je vsebina precej zahtevna in težko razumljiva nam 'začetnikom'. Že zunanja podoba revije nam sporoča, da gre za strokovno revijo. Po pričakovanjih tako v reviji ni slikovnega gradiva, pač pa najdemo članke o jezikoslovju oziroma literarnih vedah. Priznam, da sem do sedaj slišala za redkokaterega avtorja, vendar verjamem da se bo moje znanje tekom študija slovenistike razširilo. Verjetno bom čez čas z veseljem vzela Slavistično revijo v roke, sedaj pa je zame nezanimiva, predvsem zaradi nerazumljive vsebine.

Članek ki me je v tej številki (številka 4, letnik 41) najbolj pritegnil, je članek Francke Benedik z naslovom Nova varianta Pegama in Lambergarja. V njem avtorica analizira zapis in jezik novo odkrite različice slovenske ljudske pesmi o Pegamu in Lambergarju. Objavljene so tri znane različice, ki jih med seboj primerja. Zanimivo se mi je zdelo predvsem to, da se pesmi razlikujejo tudi po vsebini, saj sem pričakovala samo razlike v jeziku. Kljub znani temi je bil članek zaradi uporabe strokovnih izrazov zame težko razumljiv.

Literarni dogodek[uredi]

V torek, 11. 11. 2014, so v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma predstavili pesniško zbirko Ceneta Vipotnika z naslovom Drevo na samem. Zbirko so ponatisnili ob stoletnici rojstva pesnika. Predstavil jo je Boris A. Novak, pripravili pa so tudi umetniški program v izvedbi Ane Vipotnik in Igorja Leonardija, Marijane Brecelj, Pavla Ravnohriba in Saše Tabakovića. Sama sem se prireditve udeležila na povabilo Borisa A. Novaka in ni mi žal. Zagotovo se bom v prihodnje udeležila še kakšnega podobnega dogodka.

Vir

Nespregledana stoletnica Ceneta Vipotnika. MMC: Prvi interaktvni multimedijski portal RTV SLO. 11. novembra 2014.

33. simpozij Obdobja[uredi]

Od 11. do 15. novembra se je v prostorih ljubljanske univerze odvijal že 33. simpozij Obdobja. Izdan je bil zbornik z naslovom Recepcija slovenske književnosti, katerega urednica je Alenka Žbogar.

Vsebina zbornika:

 1. Alenka Žbogar: Recepcija slovenske književnosti (literatura)
 2. Irena Avsenik Nabergoj: Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide (literarnoveden)
 3. Saša Babič: Uganka v časovnem prerezu (literarnoveden)
 4. Matjaž Birk: Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija (literarnoveden)
 5. Milena Mileva Blažić: Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini (literarnoveden)
 6. Blanka Bošnjak: Recepcija slovstvenega dela Leopolda Volkmerja: pomen za vzhodnoštajersko književnost (literarnoveden)
 7. Zoran Božič: Problem interpretacije in recepcije Prešernove pesmi Pevcu (literarnoveden)
 8. Jadranka Cergol: K pojmovanju manjšinske literature: študija primera literarne produkcije dveh manjšinskih skupnosti (literarnoveden)
 9. Joanna Cieślar: Recepcja, historia, przekład: Naga wyspa Božidara Jezernika w polskim tłumaczeniu
 10. Renata Debeljak: Recepcija Potrčeve predvojne kratke proze (literarnoveden)
 11. Monika Deželak Trojar: J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju (literarnoveden)
 12. Ljudmil Dimitrov: Recepcija sodobne slovenske dramatike kot književnosti: refleksija prevajalca (literarnoveden)
 13. Marijan Dović: Tri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije (literarnoveden)
 14. Olena Dzjuba-Pogrebnjak: Словенська мова і література в Україні: словеністика у працях професора Т. Д. Флоринського
 15. Tomaž Erjavec, Darja Fišer: Recepcija virov starejše slovenščine IMP (jezikoslovje)
 16. Florence Gacoin-Marks: Francoska prevoda Alamuta (literarnoveden)
 17. Monika Gawlak: Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991 (jezikoslovje)
 18. Dragica Haramija, Janja Batič: Recepcija postmodernih slikanic (literarnoveden)
 19. Robert Jereb: Slovenska literarna kritika v periodičnem tisku (1990–1999) (literarnoveden)
 20. Andraž Jež: Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije (literarnoveden)
 21. Jožica Jožef Beg: Branje klasične slovenske poezije v gimnaziji (literarnoveden)
 22. Franci Just: Prevodna recepcija slovenskih pisateljev v prekmurskem časopisu Prijatel in tedniku Novine (literarnoveden)
 23. Marko Juvan: Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren (literarnoveden)
 24. Irma Kern: Posebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedil (literarnoveden)
 25. Sanja Kostanjšek: Recepcija mladostnika po prvem branju Lainščkovega romana Skarabej in vestalka (literarnoveden)
 26. Erwin Köstler, Andrej Leben: Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem (jezikoslovje)
 27. Ana Košuta Skok: Recepcija slovenske književnosti v zadnjem triletju osnovne šole (literarnoveden)
 28. Zvonko Kovač: Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti (literarnoveden)
 29. Boža Krakar Vogel: Spodbujanje literarne recepcije v vzgoji in izobraževanju: didaktične ambicije in praktični učinki (literarnoveden)
 30. Ivana Latković: Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj (jezikoslovje)
 31. Marko Ljubešić, Mirjana Benjak: Kako recipirati nepročitano (literarnoveden)
 32. Laima Masytė: Nekaj posebnosti prevoda romana Berte Bojetu Filio ni doma v litovščino (literarnoveden)
 33. Maja Melinc Mlekuž: Vzgoja narodne pripadnosti pri književnem pouku (literarnoveden)
 34. Vesna Mikolič: Literarna perspektiva Šalamunovega pesniškega diskurza skozi slovensko in tujejezično leksiko (literarnoveden)
 35. Jun Mita: Recepcija slovenske književnosti na Japonskem (literarnoveden)
 36. Marija Mitrović: Edvard Kocbek v srbskih/hrvaških prevodih (literarnoveden)
 37. Mladen Pavičić: O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku (literarnoveden)
 38. Katarina Podbevšek: Recepcija slovenskega postdramskega besedila (Simona Semenič:tisočdevetstoenainosemdeset) (literarnoveden)
 39. Timothy Pogačar: Slovenska proza v dveh slovensko-ameriških publikacijah: recepcija zgodnjega 20. stoletja (literarnoveden)
 40. Gizela Polanc Podpečan: Horizont pričakovanja v pripovedni prozi Florjana Lipuša (literarnoveden)
 41. Ivo Pospíšil: Nekaj vidikov češkega sprejema Matije Murka (literarnoveden)
 42. Barbara Pregelj, Moisés Selfa Sastre: Recepcija slovenske mladinske književnosti med špansko govorečimi (literarnoveden)
 43. Francka Premk, Eva Premk Bogataj: Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti Marje Boršnik (jezikoslovje)
 44. Urša Prša: Transformacija antične Medeje v operi Medeja: glasbena drama iz vsakdanjega življenja (literarnoveden)
 45. Vilma Purič: Sumljivo in abstraktno v poeziji Irene Žerjal (literarnoveden)
 46. Andrej Rozman: Žiga Herberstein in slovaški humanisti (literarnoveden)
 47. Megi Rožič: Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela (literarnoveden)
 48. Špela Sevšek Šramel: Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem (literarnoveden)
 49. Tone Smolej: Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana (literarnoveden)
 50. Maja Smotlak: Slovenska literarna kritika o narodni identiteti v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (literarnoveden)
 51. Julija A. Sozina: Temeljne raziskave slovenske književnosti v sodobni Rusiji (literarnoveden)
 52. Marija Stanonik: Vprašanje racionalizacije v slovenski slovstveni folklori (literarnoveden)
 53. Nadežda Starikova: Slovenska poezija 20. stoletja v ruskih prevodih (literarnoveden)
 54. Đurđa Strsoglavec: Stopnja prevedljivosti in stopnja recepcije (literarnoveden)
 55. Jana Šnytová: Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti (literarnoveden)
 56. Katarina Šrimpf: Butalci in Süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom (literarnoveden)
 57. Miran Štuhec: Esejistična recepcija slovenske književnosti (literarnoveden)
 58. Bożena Tokarz: Prevajalec v procesu literarne recepcije (literarnoveden)
 59. Loredana Umek: V literarnem Trstu: na meji med resničnostjo in njeno ubeseditvijo (literarnoveden)
 60. Jonatan Vinkler: Ustvarjanje Franceta Prešerna in František Ladislav Čelakovský (literarnoveden)
 61. Marijanca Ajša Vižintin: Kdo vse piše in (so)ustvarja slovensko književnost? (literarnoveden)
 62. Saša Vojtech Poklač: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem (literarnoveden)
 63. Janja Vollmaier Lubej: Kritiška recepcija zgodnejše proze Marjana Kolarja (literarnoveden)
 64. Janez Vrečko: Novo branje konsov (literarnoveden)
 65. Martin Vrtačnik: Kognitivni pristop k oblikovanju odrskega govora (Ivo Prijatelj: Totenbirt) (literarnoveden)
 66. Nina Žavbi Milojević: Uprizoritev dramskega besedila in njena recepcija (Ivan Cankar: Hlapci) (literarnoveden)
 67. Alenka Žbogar: Literarno branje in mladostniki (literarnoveden)
 68. Andreja Žele: Slovenska sodobna literarna ustvarjalnost tudi kot vir novih jezikovnih zmožnost (jezikoslovje)
 69. Janja Žitnik Serafin: Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost (jezikoslovje)
 70. Igor Žunkovič: Pomen sodobne fizike v poeziji Gregorja Strniše (literarnoveden)

--Tsterk (pogovor) 20:20, 18. november 2014 (CET)

Strokovno pisanje[uredi]

Za ta izbirni predmet sem se odločila zato, ker imam s področja urejanja člankov že nekaj izkušenj, saj smo se s tem ukvarjali v 1. letniku. Všeč pa mi je tudi to, da se predmet izvaja v obliki seminarja in da bomo s svojimi izdelki pomagali drugim pri iskanju informacij. Prepričana sem, da se bom naučila veliko koristnega.