Uporabnik:Sinkkbarb

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

E-pošta[uredi]

Slovar neznanih besed[uredi]

 • segment - del, odsek, kos, člen
 • frankirati nalepiti znamko na poštno pošiljko kot dokaz plačane poštnine
 • korespondenca - dopisovanje, vzdrževanje medsebojnih pismenih stikov
 • emotikon - simbol, ki izraža čustvo, navadno v el. besedilnih sporočilih
 • egalitarizem - nazor, da smo vsi ljudje enakopravni, družbena enakost, enakopravnost
 • ekspertiza - izvedensko mnenje, poročilo
 • kalkirati - dobesedno prevesti besedno zvezo, značilno za tuj jezik


Uvod v novo pisarijo in tipkanje[uredi]

Slovar neznanih besed[uredi]

 • vademekum - knjiga, publikacija, z osnovnimi pojasnili o čem, vodič
 • parazitirati - živeti kot zajedavec
 • utilitaren - poudarjati uporabnost, koristnost
 • eksaminator - izpraševalec pri izpitu
 • habilitacija - pridobitev pravice predavati na visoki šoli
 • marginaliziran - odrivan, potiskan na rob
 • kataklizma - dogodek v naravi, ki povzroči velike spremembe na zemeljski površiniKomentar na prebrano[uredi]

Pismenosti ne moramo opredeliti kot ene same. Poznamo jih več vrst kot so naprimer: strokovna, računalniška, urbana, itd. Pismenost nam razširi obzorja in tako pripomore, da se izognemo morebitni manipulaciji iz strani ostalih. Pod pismenost prištevamo tudi komunikacijsko, ki poteka prek mobilnih telefonov in računalnikov.


Uvod, pismenost, informacijska družba in Wikiji[uredi]

Slovar manj znanih besed[uredi]

 • Akumulacija - zbiranje, nabiranje, kopičenje
 • Analfabet - kdor ne zna pisati in brati, nepismen človek
 • Diči - pri igri z otrokom ob posnemanju jahanja izraža spodbudo, veselje
 • Fluidnost - lastnost fluidnega
 • Geneza - izvor, nastanek in razvoj česa
 • Hermetičen - ki je tako zaprt, da ne prepušča plina ali tekočine, neprodušen
 • Inertnost - lenobnost, nedelavnost
 • Kataklizma - dogodek v naravi, ki povzroči velike spremembe na zemeljski površini ali v vesolju
 • Kompetentnost - lastnost, značilnost kompetentnega
 • Monografski - nanašajoč se na monografijo
 • Prosvetliti - s poučevanjem, izobraževanjem doseči, da kdo misli, dela brez predsodkov, razumno
 • Skepsa - odnos do okolja, ki izključuje zanesljivo sklepanje o resničnosti česa; dvom
 • Šušmar - kdor nestrokovno, površno opravlja kako deloSlovenistika in jaz[uredi]

Študij slovenistike je bil moja prva izbira pri vpisu ena fakulteto. Zanj me je navdušila predvsem profesorica iz gimnazije, ki je s svojo karizmo in pozitivno energijo vedno popestrila še tako turoben dan. Študij pa mi je prav tako predlagala teta, vendar me je posvarila, da bo zahteval veliko samodiscipline, pridnosti in vztrajnosti. Tega se nisem ustrašila, sem pa vzela na znanje.