Uporabnik:Sdolzan

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Slovarček manj znanih besed[uredi]

 • Segment: del, odsek
 • Frankirati: nalepiti znamko na poštno pošiljko kot dokaz plačane poštnine
 • Korespondenca: vzdrževanje medsebojnih pismenih stikov, dopisovanje
 • Kurziv:tiskana pisava s postrani oblikovanimi črkami
 • Koncipirati: napraviti, sestaviti koncept, osnutek
 • Ekspertiza: izvedensko mnenje, poročilo
 • Avtentičen: izvira od avtorja, pristen, izviren
 • Kalkirati: dobesedno prevajati za kak tuj jezik značilne izraze
 • kompetenten: pooblaščen
 • entiteta: kar obstaja
 • diseminacija razširjenje bolezenskih klic po telesu
 • fantazma privid
 • entuziast kdor se zelo navdušuje za kaj in navdušeno tudi dela, navdušenec
 • diletant amater
 • radikalnejši temeljit, korenit
 • asociativna nanašajoč se na asociacijo
 • geneza izvor, nastanek, razvoj
 • adaptacija preureditev, prenovitev
 • utilitaren poudarja uporabnost, koristnost
 • uzurpacija nezakonita, nasilna prilastitev
 • benigen nenevaren, neškodljiv
 • adoracija češčenje Boga

Nova pisarija (do poglavja Wikiji in šola)[uredi]

Komentar[uredi]

V poglavju opisane tematike so se mi zdele zelo zanimive za branje. Uvod se mi je sicer na čase zdel napisan nekoliko zahtevno oz. so v njem uporabljene določene bolj zapletene stavčne strukture, zaradi česar me tema ni takoj pritegnila, saj deluje nekoliko dolgočasno. Kasneje pa postane branje zanimivo, na trenutke celo zabavno. Še posebej mi je bil všeč del, ki opisuje različne vrste pismenosti in pa del, ki primerja prispevek vsakega posameznega jezika v svetu in ga primerja z biotsko raznovrstnostjo.


Slovenistika in jaz[uredi]

Študij slovenistike je bila na koncu moja prva želja, sprva pa sem se odločala še med Pedagoško fakulteto (biologija-kemija) in Biotehniško fakulteto (biotehnologija). V četrtem letniku sem spoznala, da me je med šolanjem na biotehniški gimnaziji zanimanje za naravoslovje minilo in tako je ostala samo še želja po študiju slovenistike. Že od nekdaj me je književnost zanimala, slovnica pa mi ni nikoli delala težav, zato mislim, da je bila moja odločitev pravilna. Zaenkrat sem s študijem zelo zadovoljna.


Prebiranje slovenistične revije[uredi]

Ker sem se prvič srečala s to revijo nisem vedela kaj naj pričakujem. Revijo sem prebrala in na koncu ugotovila, da je zelo poučna in koristna ter da z njo lahko pridobiš kar nekaj novega znanja.