Uporabnik:Sabrinazavsek

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

E-pošta[uredi]

Slovarček neznanih besed[uredi]

  • segment - del, odsek
  • akter - povzročitelj, dejavnik oz. nekdo, ki v nekaj posega
  • sprega - oblika stvari, ki jo ima v nekem prostoru
  • okrožnica - dopis, obvestilo več ljudem o isti stvari
  • korespondenca - dopisovanje
  • egalitarizem - enakopravnost, družbeno enakost
  • rafalno - hitro si sledeča dejanja
  • ekspertiza - izvedensko mnenje, poročilo
  • kalkirano - dobesedno prevedeno za nek tuj jezik značilne izraze

Komentar in moje mnenje o prebranem[uredi]

Po prebranem članku lahko tudi sama potrdim, da je e-pošta danes vir komunikacije, ki izpodriva tradicionalne poštne pošiljke. Omogoča nam hitro pošiljanje želenega in prav tako hitro prejetje naslovnikovega odgovora. Preko nje lahko tako v najkrajšem času pridemo do želenih informacij, stikov, dogovorov itd. Menim pa, da je problem razpasenosti tovrstne komunikacije ravno v jeziku, s katerim komuniciramo z osebo na drugem računalniku. Pri tem se ne zavedamo, da smo lahko s tovrstnim komuniciranjem včasih preveč vsiljivi, morda tudi nevljudni, razsipni s svojimi popravki, ker svojega sestavka nismo prebrali, preden smo pritisnili tipko pošlji. Poglavitna stvar, o kateri bi morali biti ozaveščeni, je tako tudi ne le znanje o tehnični uporabi e-pošte, temveč tudi o kodeksu komuniciranja preko nje. Navsezadnje je pravilno izbrana komunikacija tista, ki naslovniku ustvari sliko o pošiljatelju, ki jo v nadaljevanju težko spremeni še tako popravljena ponovno odposlana e-pošta.

Branje Nove pisarije do Wikiji in šola[uredi]

Za domačo nalogo sem prebrala poglavja do Wikiji in šola. Zanimivo in poučno branje. Sploh zgodovina Nove pisarije, njenih različicah in primerjava s Prešernom in njegovim gradivom. Pismenosti se je treba zavedati, jo ceniti kot veščino in jo tudi negovati. Je pa res, da moramo tovrstno človeško veščino prenesti s papirja tudi na računalniški zaslon, ki je danes nuja in že počasi izpodriva ročno pisanje. Ker je pismenosti več, je zaželeno znanje več tujih jezikov in njihove rabe. Navsezadnje nismo samo informacijska družba, temveč tudi intelektualna. Na nas je, da pismenost, tehnično znanje in jezikovne veščine združimo v koristni projekt.


Jaz in slovenščina[uredi]

Profesor nam je zastavil vprašanje, zakaj smo se odločili za ta študij. Torej - zakaj ravno slovenščina? Kaj delam tukaj? Odgovor: IŠČEM SEBE ;)

Moje srečanje s Slavistično revijo[uredi]

Zanimivo branje stroke, s katero se želim/bom ukvarjala. Mogoče tudi jaz kdaj objavim kaj v njej.