Uporabnik:Rlebinger

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

E-pošta[uredi]

Slovarček manj znanih besed[uredi]

 • korespondenca vzdrževanje medsebojnih pismenih stikov, dopisovanje
 • frankirati nalepiti znamko na poštno pošiljko kot dokaz plačane poštnine
 • kurziv tiskana pisava s postrani oblikovanimi črkami
 • koncipirati napraviti, sestaviti koncept, osnutek
 • ekspertiza izvedensko mnenje, poročilo

Komentar poglavja[uredi]

Poglavje e-pošta se mi zdi poučno, saj se mi zdi, da moderne generacije pozabljamo, da čeprav je e-pošta v primerjavi s pismom manj osebna, moramo vseeno poskrbeti za to, da se držimo pravilne oblike in predpisov, saj s tem sogovorcu sporočamo, da ga spoštujemo. E-pošta je relativno nov način sporazumevanja, zato se mi zdi zelo pomembno, da tako kot pri pismu ohranjamo strukturo in se ne vračamo k neurejenosti.

Nova pisarija[uredi]

Slovarček manj znanih besed[uredi]

 • vademekum knjiga, publikacija, navadno majhnega formata, z osnovnimi, praktičnimi pojasnili o čem; priročnik, vodič
 • parameter konstanta ali spremenljivo število, ki ima v določeni funkcijski povezavi viden ali izjemen pomen
 • kondukter uslužbenec, ki pregleduje ali prodaja vozovnice v železniškem ali cestnem prevoznem sredstvu
 • eksistenca materialna ali duhovna navzočnost v stvarnosti; obstajanje, obstoj, bivanje
 • avtentičen ki izvira od avtorja; pristen, izviren
 • apel javen poziv, klic
 • kondukter uslužbenec, ki pregleduje ali prodaja vozovnice v železniškem ali cestnem prevoznem sredstvu; sprevodnik: kondukter na avtobusu, vlaku
 • paradigma vzorec, primer
 • inerten ki je v stanju, za katero je značilna velika želja vztrajati v mirovanju, nedejavnosti; lenoben, nedelaven
 • uzurpacija nezakonita, nasilna prilastitev
 • altruizem ravnanje, nazor, pri katerem človek upošteva koristi drugih, nesebičnost:
 • eklatanten očiten, jasen, prepričljiv

Zakaj slovenistika?[uredi]

Za študij slovenistike sem se odločila v času gimnazije, ko me je za branje in pisanje navdušila profesorica slovenščine. S svojim veseljem do poučevanja litararnih del in samega jezika je v meni vzbudila željo, da bi kot odrasla oseba pisale knjige, zato sem se odločila za slovenistiko in primerjalno književnost in litararno teorijo.

Slovenistična revija[uredi]

Sprva sem imela s prebiranjem članka Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem Jerneja Habjana težave, saj sem se prvič soočila s strokovnim slovenističnim člankom. Določene dele članka sem morala prebrati večkrat, da sem razumela njegovo vsebino in razpravo. Ob koncu branja sem se seznanila z marsikatero novostjo, ki je razširala moje obzorje, odprla pa so se mi tudi nova vprašanja.

Srečanje s Slovlitom[uredi]

Članek objavljen 2.12.2015 vabi, da se člani Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine in ostale udeležijo v ponedeljek, 7.12.2015, jezikovenga popoldneva, ki bo potekal na Šolskem centru Novo mesto od 14.15 do 15.45, kjer bo pogovor potekal z avtorico priročnika Jezikovna odločnost Ireno Potočar Papež.

Krajšanje naslovov[uredi]

 • Redakcija in literarna zgodovina: Interdisciplinarnost prakse in teorije
 • Novo odkriti izvod Cerkovne ordninge
 • Dane Zajc in slogovne tendence v sodobni slovenski poeziji

Literarnovedni dogodek[uredi]

V četrtek, 1. oktobra 2015, je ob 19.00 v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj potekala razstava, ki je prikazovala življenje in delo literarne zgodovinarke dr. Marje Boršnik.

Iskanje kritik[uredi]

Kritike romana Maks: roman o maksizmu ali Boj med večino in veličino Dimitrija Rupla so:

 • Bajt, Drago. Dimitrij Rupel: Maks. Razpotja: razprave, eseji, članki, kritike (1986). 93–96. COBISS
 • Belcijan, Nina. Vprašanje postmodernizma in zgodovine v dveh Ruplovih romanih Maks in Povabljeni pozabljeni.[: Diplomsko delo]. Mentor doc. dr. Tomo Virk. Ljubljana, 2003. COBISS

Kritike pred drugo svetovno vojno najdemo v zagrebški Bibliografiji rasprava, članaka i književnih radova.

Kritike Pregljeve Mlade Brede, ki ni bila deležna pozitivnih kritik:

 • Debevec, Jože. Mlada Breda; Povest. Ljubljana: Dom in svet 26/11. 1913. 435–437. dLib.