Pojdi na vsebino

Uporabnik:NinaDecko

Iz Wikiverza

O Slavistični reviji[uredi]


Slavistična revija je slovenski znanstveni časopis o jeziku in literaturi. Na prvi pogled me ne privlači, vendar sem ob pregledu kazala zasledila nekaj zanimivih razprav. Posebej zanimiv mi je bil članek z naslovom Slovani, Romuni in Albanci v prvem tisočletju n. š., ki razpravlja o etnogenezi v jugovzhodni Evropi. Dobro pa se mi zdi tudi, da je na koncu vsakega članka napisana še obnova v angleščini, saj lahko na ta način revija privabi tudi tuje govoreče ljudi, ki bi jih ta revija in v njej objavljeni članki zanimala.

Program 33. simpozija Obdobja[uredi]


V stavbi Univerze v Ljubljani je od 13. do 15. novembra potekal 33. simpozij Obdobja. Odvijali so se naslednji dogodki:
- Alenka Žbogar: Recepcija slovenske književnosti (literarnoveden)
- Irena Avsenik Nabergoj: Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide (literarnoveden, literaren)
- Saša Babič: Uganka v časovnem prerezu (literarnoveden)
- Matjaž Birk: Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija (literarnoveden)
- Milena Mileva Blažić: Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini (literarnoveden)
- Blanka Bošnjak: Recepcija slovstvenega dela Leopolda Volkmerja: pomen za vzhodnoštajersko književnost (literarnoveden)
- Zoran Božič: Problem interpretacije in recepcije Prešernove pesmi Pevcu (literarnoveden, literaren)
- Jadranka Cergol: K pojmovanju manjšinske literature: študija primera literarne produkcije dveh manjšinskih skupnosti (literarnoveden)
- Joanna Cieślar: Recepcja, historia, przekład: Naga wyspa Božidara Jezernika w polskim tłumaczeniu (literarnoveden)
- Renata Debeljak: Recepcija Potrčeve predvojne kratke proze (literarnoveden)
- Monika Deželak Trojar: J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju (literarnoveden)
- Ljudmil Dimitrov: Recepcija sodobne slovenske dramatike kot književnosti: refleksija prevajalca (literarnoveden)
- Marijan Dović: Tri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije (literarnoveden)
- Olena Dzjuba-Pogrebnjak: Словенська мова і література в Україні: словеністика у працях професора Т. Д. Флоринського (literarnoveden)
- Tomaž Erjavec, Darja Fišer: Recepcija virov starejše slovenščine IMP (literarnoveden, jezikosloven)
- Florence Gacoin-Marks: Francoska prevoda Alamuta (literarnoveden, literaren)
- Monika Gawlak: Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991 (jezikosloven)
- Dragica Haramija, Janja Batič: Recepcija postmodernih slikanic (literarnoveden)
- Robert Jereb: Slovenska literarna kritika v periodičnem tisku (1990–1999) (literarnoveden)
- Andraž Jež: Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije (literarnoveden)
- Jožica Jožef Beg: Branje klasične slovenske poezije v gimnaziji (literarnoveden)
- Franci Just: Prevodna recepcija slovenskih pisateljev v prekmurskem časopisu Prijatel in tedniku Novine (literarnoveden)
- Marko Juvan: Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren (literarnoveden, literaren)
- Irma Kern: Posebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedil (literarna veda)
- Sanja Kostanjšek: Recepcija mladostnika po prvem branju Lainščkovega romana Skarabej in vestalka (literarnoveden, literaren)
- Erwin Köstler, Andrej Leben: Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem (jezikosloven)
- Ana Košuta Skok: Recepcija slovenske književnosti v zadnjem triletju osnovne šole (literarnoveden)
- Zvonko Kovač: Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti (literarnoveden)
- Boža Krakar Vogel: Spodbujanje literarne recepcije v vzgoji in izobraževanju: didaktične ambicije in praktični učinki (literarnoveden)
- Ivana Latković: Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj (jezikosloven)
- Marko Ljubešić, Mirjana Benjak: Kako recipirati nepročitano (literarnoveden)
- Laima Masytė Nekaj posebnosti prevoda romana Berte Bojetu Filio ni doma v litovščino (literarnoveden)
- Maja Melinc Mlekuž: Vzgoja narodne pripadnosti pri književnem pouku (literarnoveden)
- Vesna Mikolič: Literarna perspektiva Šalamunovega pesniškega diskurza skozi slovensko in tujejezično leksiko (literarnoveden)
- Jun Mita: Recepcija slovenske književnosti na Japonskem (literarnoveden)
- Marija Mitrović: Edvard Kocbek v srbskih/hrvaških prevodih (literarnoveden, literaren)
- Mladen Pavičić: O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku (literarnoveden)
- Katarina Podbevšek: Recepcija slovenskega postdramskega besedila (Simona Semenič: tisočdevetstoenainosemdeset) (literarnoveden)
- Timothy Pogačar: Slovenska proza v dveh slovensko-ameriških publikacijah: recepcija zgodnjega 20. stoletja (literarnoveden)
- Gizela Polanc Podpečan: Horizont pričakovanja v pripovedni prozi Florjana Lipuša (literarnoveden)
- Ivo Pospíšil: Nekaj vidikov češkega sprejema Matije Murka (literarnoveden)
- Barbara Pregelj, Moisés Selfa Sastre: Recepcija slovenske mladinske književnosti med špansko govorečimi (literarnoveden)
- Francka Premk, Eva Premk Bogataj: Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti Marje Boršnik (literarnoveden)
- Urša Prša: Transformacija antične Medeje v operi Medeja: glasbena drama iz vsakdanjega življenja (literarnoveden)
- Vilma Purič: Sumljivo in abstraktno v poeziji Irene Žerjal (literarnoveden)
- Andrej Rozman: Žiga Herberstein in slovaški humanisti (literarnoveden)
- Megi Rožič: Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela (literarnoveden)
- Špela Sevšek Šramel: Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem (literarnoveden)
- Tone Smolej: Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana (literarnoveden)
- Maja Smotlak: Slovenska literarna kritika o narodni identiteti v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (literarnoveden)
- Julija A. Sozina: Temeljne raziskave slovenske književnosti v sodobni Rusiji (literarnoveden)
- Marija Stanonik: Vprašanje racionalizacije v slovenski slovstveni folklori (literarnoveden)
- Nadežda Starikova: Slovenska poezija 20. stoletja v ruskih prevodih (literarnoveden)
- Đurđa Strsoglavec: Stopnja prevedljivosti in stopnja recepcije (literarnoveden)
- Jana Šnytová: Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti (literarnoveden)
- Katarina Šrimpf: Butalci in Süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom (literarnoveden)
- Miran Štuhec: Esejistična recepcija slovenske književnosti (literarnoveden)
- Bożena Tokarz: Prevajalec v procesu literarne recepcije (literarnoveden)
- Loredana Umek: V literarnem Trstu: na meji med resničnostjo in njeno ubeseditvijo (literarnoveden)
- Jonatan Vinkler: Ustvarjanje Franceta Prešerna in František Ladislav Čelakovský (literarnoveden)
- Marijanca Ajša Vižintin: Kdo vse piše in (so)ustvarja slovensko književnost? (literarnoveden)
- Saša Vojtech Poklač: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem (literarnoveden)
- Janja Vollmaier Lubej: Kritiška recepcija zgodnejše proze Marjana Kolarja (literarnoveden)
- Janez Vrečko: Novo branje konsov (literarnoveden)
- Martin Vrtačnik: Kognitivni pristop k oblikovanju odrskega govora (Ivo Prijatelj: Totenbirt) (literarnoveden)
- Nina Žavbi Milojević: Uprizoritev dramskega besedila in njena recepcija (Ivan Cankar: Hlapci) (literarnoveden, literaren)
- Alenka Žbogar: Literarno branje in mladostniki (literarnoveden)
- Andreja Žele: Slovenska sodobna literarna ustvarjalnost tudi kot vir novih jezikovnih zmožnosti (literarnoveden, jezikosloven)
- Janja Žitnik Serafin: Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost (literarnoveden)

Vir seznama: http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=152&L3_ID=450&LANG=slo