Pojdi na vsebino

Uporabnik:Nejka Berce Čeligoj

Iz Wikiverza

Predstavitev[uredi]

Študentka slovenistike in južnoslovanskih jezikov.

Domače naloge[uredi]

Deseta domača naloga: Članek iz SlovLita[uredi]

Dan po mojem rojstnem dnevu je bilo na forumu SlovLit precej pestro. Objavljeni so bili štirje članki, pri prvem gre za empiričn študij o prevladi interneta nad papirnatimi mediji v znanosti, naprej pa si sledijo v naslednjem zaporedju: Raziskave hiperteksta, Sistem za omrežno poučevanje na Univerzi v Bergnu, besedila ansambla Utopija. Kot zadnje besedilo avtor navaja knjigo Nikole Miloševića o antični poetiki, poleg pa še druge knjige s področja literarne vede, na katere opozarja urednik Knjižare Predrag Stanojevič.

Miran Hladnik, Nekaj berila za konec tedna, The Slovlit Archives, 7.12.2000; povezava na objavo.

Deveta domača naloga: Nalaganje fotografije[uredi]

V Wikimedijino zbirko sem naložila fotografijo objekta, ki sem ga navedla v prejšnji domači nalogi.

Osma domača naloga: Spomenik v bližini mojega kraja[uredi]

Za domačo nalogo sem si v Register kulturne dediščine izbrala rafutski park z vilo, ki se nahaja na Pristavi, nedaleč stran od centra Nove Gorice. Park na omenjeni spletni strani še nima slike, prav tako ni evidentiran v Wikipodatkih ali Zbirki ter nima wikipedijske strani.

Zvrst: stavbe s parki ali z vrtovi

Podzvrst: profane stavbe

Gesla: park, vila

Opis: Vila, zgrajena v neoislamskem slogu, s simbolnim minaretom in mogočnim vhodom. Obdaja jo park, oblikovan v maniri parkov z začetka 20. stol. z uporabo eksotičnih rastlin, organsko izpeljane poti, asimetrija, ortogonalne zasaditve. Arhitekt A. Laščak

Datacija: prva četrtina 20. stol., 1909-1914

Avtorji: Antonio Laščak (arhitekt; 1909-1914)

Opis lokacije: Vila s parkom stoji na Pristavi med mestnim jedrom in Rožno dolino pod gričem Rafut.

Področja: krajinska arhitektura, umetnostna zgodovina

Naselje: Pristava

Občina: NOVA GORICA

OE ZVKDS: ZVKD Nova Gorica

Usmeritve: parki in vrtovi; stavbe s parki ali z vrtovi

Varstvo: spomenik

Stanje podatka: 27.12.2021

Površina: 74,170.65 m2

Sedma domača naloga: Članki, ki potrebujejo lekturo[uredi]

Lektorirala sem dva članka, prvega o kvinoji, kjer sem popravila tipkarski napaki, v prispevku o Nikoli Krajčeviću pa sem uredila nekaj besednorednih nepravilnosti, posledic dobesednega prevoda iz nekega tujega jezika in neustrezno formiranje stavka po slovenskem standardu.

Šesta domača naloga: Geopedija[uredi]

V kraju, kjer živim - v Novi Gorici, se nahaja veliko zanimivosti, povezanih s kulturno dediščino goriške regije. Skozi naše mlado mesto se vije dolga cesta, ena prvih novogoriških ulic, ki se nadaljuje tudi onkraj državne meje, le z drugim imenom. V času načrtovanja Nove Gorice ji je bila dodeljena pomembna funkcija povezvanja z Gorico v Italiji. Na Erjavčevi ulici stoji veliko doprsnih kipov ljudi, ki so kakorkoli pripomogli k kulturnem in nacionalnem razvoju goriške regije. Med njimi so seveda tudi literati; Alojz Gradnik, Ljubka Šorli, Ivan Trinko, Simon Gregorčič, Andrej Budal in Fran Erjavec.

Peta domača naloga: Literarni zgodovinar[uredi]

David Bandelj je goriški literarni zgodovinar, pesnik in zborovodja (v času fašizma je bil njegov priimek poitaljanjen - Bandelli, ki ga pred nekaj leti vrnil v slovensko obliko). Doktoriral je iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, v svoji disertaciji je pisal o dnevniku v slovenski in svetovni literaturi.

Poučeval je na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Gorici in na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. V prostoru zamejskih Slovencev je eden aktivnejših kulturnikov, ki si prizadeva za ohranjanje slovenskega jezika in narodne zavednosti.

Leta 2009 je uredil celotno antologijo sodobne poezije Slovencev v Italiji Rod lepe Vide.

Redno izdaja tudi pesniške zbirke, zadnja, Enajst let in pol tišine, je izšla lani in tematizira holokavst. Enajst let in pol bi namreč živeli v tišini, če bi za vsako žrtev hoolokausta molčali eno minuto.

Četrta domača naloga: Slavistična revija[uredi]

Članek Nine Novak, ki ga omenjam v prejšnji nalogi, govori o uredniških posegih v Prešrnove pesmi. Izdaje se namreč med seboj razlikujejo glede na založniško hišo in urednike, kar se odraža v različni rabi ločil, besed, opuščajev itd. Članek torej obravnava raziskavo, v kateri poskuša avotrica na podlagi urendiških pojasnil o posegih v Prešernove pesmi ugotoviti, ali se z urejanjem spreminja tudi njihov pomen.

Tretja domača naloga: Slavistična revija[uredi]

Najprej nekaj o slavistični reviji; gre za osrednji slovenski znanstveni časopis za področje jezika in literarne vede (podnaslovljen Časopis za jezikoslovje in literarne vede). Izdaja časopisa, o kateri pišem, je iz leta 2004, letnik 52, številka 1. Meddrugim vsebuje zanimiv članek Nine Novak o uredniških popravkih v Prešernovih pesmih.

V številki je mogoče najti še naslednje članke:

 • Gregor Kocijan - sedemdesetletnik (članek je nastal ob 70. rojstnem dnevu velikega slovenskega literarnega zgodovinarja, ki smo ga skupaj spoznali tudi pri predavanjih),
 • Prehod od ekspresionizma k novi stvarnosti, kot ga vidi France Vodnik,
 • Lov kot kreacija bivanjskega prostora (Andrej Lutman, Lov),
 • Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku,
 • Neznan rokopis Jurija Japlja o slovenskem jeziku iz leta 1773,
 • Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez,
 • Martina Ožbot, ur.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1,
 • Premalo domačega sodelovanja in zato premalo relevantn(ejš)ih predstavitev tudi navzven?,
 • Bibliografija Gregorja Kocijana (1994-2003).

Druga domača naloga: Popravljalci sveta[uredi]

Tudi mi, ki prispevamo vsebine na spletni enciklopediji, smo na nek način popravljalci sveta. Skrbimo za to, da so deljene vsebine verodostojne in tiste, ki sliko naše zbirke informacij kvarijo z neresnicami ali napakami, bodisi slovničnimi ali vsebinskimi, popravimo. S tem omogočamo čisto vsem uporabnikom interneta dostop do informacij in smo na nak način zaslužni za širjenje znanja. Mar ni tudi to prispevek k popravljanju sveta?

Prva domača naloga: Utopija[uredi]

Nekaj utopičnega

Tipkanje[uredi]

Marija Kmet: Intermezzo. Št. 289 (16. december 1911). 289

Nova pisarija[uredi]

Uvod[uredi]

 • Nova pisarija kot nadaljevanje priročnika Praktični spisovnik;
 • Danes poznamo več vrst pismenosti: digitalna, politična, kulturna...;
 • Pomen knjige je razširjanje obzorij o t.i. zaslonski pismenosti.

Kam z avtorjem[uredi]

 • Glavni avtor Miran Hladnik;
 • Posebni principi glede avtorstva elektronskih prispevkov;
 • Dileme glede izpostavljanja avtorskega izdelka, ki je lahko podvrženo manipulaciji;
 • 8. maj 2014.

Prešernova Nova pisarija[uredi]

 • Pesnitev Nova pisarija natisnjena v Poezijah 1847 (47 tercin=142 verzov);
 • Z njo Prešeren ironizira svoje nasprotnike - Jerneja Kopitarja, Franca Serefina Metelka, škofa, Matevža Ravnikarja, Jurija Pauška;
 • Pesnitev odraža zaskrbljenost zaradi porasta pisanja, ki ni obvladljivo;
 • Za leto 1830 Cobiss našteje 50 monografij, leta 2010 kar 30.000.

Pismenost[uredi]

 • Pismenost obvladovanje znakovnega sistema za (pisno) komunikacijo;
 • Sprva rabljena za odlikovanje posameznikov;
 • Preprosti ljudje so se sporazumevali ustno;
 • Večina je do t.i. izobražencev razvila nezaupljivost, zato tudi izraz 'učenjak' s slabšalnim pomenom;
 • V 18. stoletju pismenost obveza vsakega posameznika;
 • Interaktivnost: računalniške igre, televizija;
 • Glasbena pismenost (obvladovanje not, komponiranje), kartografska pismenost (branje zemljevida), računalniška, urbana, strokovna pismenost;
 • Sposobnost komunikacije v zaokroženih skupinah: znanstveniki, religije, nadzorniki poletov, telegrafisti, vohuni, tatovi, avtoprevozniki;
 • Objavljanje se začne s podiplomskim študijem;
 • Marsikoga v pisanje sili služba;
 • Aktivno pismeni so torej manjšina; pisanja se loti le redko kdo (ljudje se bojijo čudaštva, ki ga bodo deležni, ljudje pišoče sicer spoštujejo, a ne tako kot 'fizičnih delavcev', npr. vodovodarjev, električarjev, mizarjev ...);
 • Ljudje ne zaupajo mestnim izobražencem;

Informacijska družba[uredi]

Wikiji[uredi]

Wikiji in šola[uredi]

Avtorji[uredi]

Motivacija za pisanje[uredi]
Izbira jezika[uredi]
Izbira teme[uredi]
Vaje v pisanju[uredi]
Pomembnejši napotki za pisanje[uredi]
Usoda avtorstva[uredi]
Soavtorstvo[uredi]
Objavljanje[uredi]
Množični um ali pametna množica[uredi]
Avtorske licence[uredi]
Creative Commons[uredi]
Copyright[uredi]

Bralec[uredi]

Prosti dostop[uredi]
Založbe[uredi]
Repozitoriji[uredi]
Varovanje zasebnosti[uredi]

Kedibilnost[uredi]

 • Ovir danes za tiskano in spletno objavljanje manj kot v preteklosti: Avtorji samozaložniki morajo plačati, avtorji objav na spletu ne (več);
 • Ovire se pojavijo pri poskusu objave v časopisu, strokovnih revijah, nastopa v televizijskih oddajah;
 • Uredniki preuredijo članek pred objavo, zato smo zaskrbljeni, kadar uredništvo ne "filtrira" določenih podatkov, posledično se nam zdi nezanesljivo;
 • Urednike usmerjajo kriteriji, pogojeni z nazorsko, politično, nacionalno, generacijsko, spolno pripadnostjo;
 • Danes moramo ljudje samostojno presoditi, kakšne objave so dovolj primerne za objavo; preverimo avtorja, medij, ki bo objavlja, starost dokumenta, (ne)zadovoljstvo v javnosti, dejstva, avtorje in besedila, na katere se pisec sklicuje;
 • Bartolova maksima v Alamutu: "Nič ni resnično, vse je dovoljeno";
 • Avtorski samovolji daje vključenost v projekte, ki si prizadevajo popraviti svet, feministični, religiozni, družbenosistemski; tem ciljem je znanost le za zgled, gre za socialni aktivizem in ne za nevtralno podobo sveta;
 • V primeru prikrite tendence je urednikom težko preprečiti objavo pravno-pristranskih besedil;
 • Pozanimanje bralca o avtorju je koristno, ker se tako bralec seznani o avtorjevi kompetentnosti.

Aktivizam[uredi]

Avtorstvo[uredi]

Strokovno recenziranje[uredi]

Pravopis[uredi]

Ločila[uredi]
Velike začetnice[uredi]

Digitalna pismenost[uredi]

Formati besedil[uredi]
Besedilo v Wikijih[uredi]

Navajanja[uredi]

Čemu sploh citiramo[uredi]
Prepisovanje[uredi]
Citatna industrija[uredi]
Citatni indeksi[uredi]
Faktor vpliva[uredi]
Slovenske znanstvene revije[uredi]
Citatni slog[uredi]
Tehnike citiranja[uredi]
Opombe[uredi]
Kratki sklici[uredi]
Označevanje virov[uredi]
Od kod vse citiramo[uredi]
Viri in lizeratura[uredi]
Zaslon in papir[uredi]
Zgledi[uredi]
Knjiga[uredi]
Knjiga nabralniku[uredi]
Članek v zborniku[uredi]
Poglavje[uredi]
Spremna beseda[uredi]
Razprava v reviji[uredi]
Članek v časniku[uredi]
Članek na dLibu[uredi]
Enciklopedijsko geslo[uredi]
Forum[uredi]
Spletni tečaji[uredi]
Blog[uredi]
Članek na spletišču[uredi]
Zapis v podatkovni bazi[uredi]
Diplomska naloga[uredi]
Prosojnice, video predavanje, animacija[uredi]
Zemljevid[uredi]
Fotografija[uredi]
Risba[uredi]
Glasbeno delo[uredi]
Radijska, televizijska oddaja in film[uredi]
Napake pri citiranju[uredi]
Navajanje na Wikipediji[uredi]

ŽANRI[uredi]

Žanri, ki imajo status strokovnega pisanja:

 • poročilo o dogodku,
 • povzetek,
 • podatkovna zbirka,
 • članek (nagovor, glosa, intervju, komentar),
 • kritika,
 • enciklopedijsko geslo,
 • esej,
 • predavanje,
 • kritična izdaja,
 • priročnik, učbenik, navodila, razprava,
 • znanstvena razprava, ki je pregledna in razprava, ki je izvirna,
 • strokovna recenzija.
Šolsko pisanje[uredi]
Popravljanje[uredi]
Komunikacija v stroki[uredi]
E-pošta[uredi]
Socialna omrežja[uredi]
Tvit[uredi]
Drugo[uredi]
Zagovor[uredi]
Literarna kritika[uredi]
Enciklopedijski članek[uredi]
Biografski članek[uredi]
Članek o knjigi[uredi]
Učbenik[uredi]
Strokovni blog[uredi]
Spletni forum[uredi]

SLOG[uredi]

Spletna socialna omrežja spreminjajo temeljni pisni standard in usmerjenost besedil, besedila se čedalje bolj povezuje z zasloni, kjer se lahko v posamezni vrstici nahaja od 120 do 150 znakov.

Sestavni deli[uredi]

Nekateri izmed ključnih sestavnih delov so avtor, naslov, izvleček, ključne besede in literatura.

Naslov[uredi]

Naslov mora izražati temo in biti jedrnat, pravopisno popoln, brez krajšav in v trdilni obliki.

Izvleček[uredi]

Ključne besede[uredi]

Kazalo vsebine[uredi]

Povezave[uredi]

Napake[uredi]

Gostobesednost[uredi]
Nerazumljivost[uredi]
Pomanjakanje konteskta[uredi]
Menierizem[uredi]
Slogovna ubornost[uredi]
Pristranskost[uredi]
Terminologizacija[uredi]
Spol in število[uredi]
Mentalno brambovstvo in servilnost[uredi]
Govorna prezentacija[uredi]
Prosojnice[uredi]
Vizualizacija[uredi]
Ftografija[uredi]
Licenciranje fotografij[uredi]
Fotografiranje kulturne dediščine[uredi]
Nalaganje na Wikije[uredi]
Infografike[uredi]
Tabele[uredi]
Grafikoni[uredi]
Zemljevidi[uredi]
Besedni oblak in Literarnovedna igra?[uredi]

ISKANJE[uredi]

UDK[uredi]

DOI[uredi]

Cobiss ID[uredi]

Podatki in podatkovne zbirke[uredi]

Iskanje po dLibu[uredi]

Seznami[uredi]

DIGITALNA HUMANISTIKA[uredi]

Empirične metode[uredi]

Programi[uredi]
Projekti, revije[uredi]
Računalniško jezikoslovje[uredi]
Orodja in korpusi[uredi]