Pojdi na vsebino

Uporabnik:MevedPet

Iz Wikiverza

Moj vtis o branju Slavistične revije[uredi]

Lahko bi rekli, da prejšnji petek ni bil ravno moj srečni dan. Že zgodaj zjutraj sem si po hlačah polila čaj, nato zamudila na prvo uro predavanj in posledično ostala brez izvoda revije, ki jo je Profesor ob začetku ure razdelil ostalim sošolcem. Na srečo je knjiga dostopna v Digitalni knjižnici (dLib), tako da tudi jaz nisem ostala prikrajšana za izvod Slavistične revije, ki vsebuje različne članke, komentarje, razprave, zapiske,.. Knjiga se mi zdi zelo zanimiva, saj so prispevki napisani tako v slovenščini, kot v tudi ostalih slovanskih jezikih. Vseh člankov zaenkrat še nisem prebrala, me je pa dosedaj k branju najbolj pritegnil članek z naslovom Abeceda pravopisa Marte Kocjan-Barle.

Prispevek govori o takrat še »svežem« pravopisnem priročniku (izvod revije je namreč iz leta 1993), ki pojasnjuje in z vajami utrjuje pravopisna vprašanja slovenskega knjižnega jezika. Sestavljen je iz vaj za učenje našega jezika ter iz rešitev, s katerimi bralec preveri svoje znanje. Abecedni pravopis temelji na Slovenskem pravopisu 1990, namen avtorice pa je približati visoko strokovno delo, kot je Slovenski pravopis, najširšemu krogu pišočih, ki hočejo svoje znanje slovenskega jezika izboljšati oz. nadgraditi. Menim, da si s pravopisnim priročnikom lahko pomagajo tudi tujci, ki se učijo našega jezika, saj lahko z reševanjem vaj pridobijo veliko novega znanja in utrjevanja.

Članek dobro predstavi vsako poglavje Abecede pravopisa posebej – natančno razloži katera podpoglavja vsebuje in nekatere stvari tudi primerja s Slovenskim pravopisom. Avtorica prispevka (Martina Kriiaj Ortar) trdi, da je M. Kocjan- Barle v omenjenem priročniku naredila več napak na področju pravopisnih pravil, saj je hotela čimveč stvari poenostaviti. Menim, da bi moral biti pravopisni priročnik pred tiskanjem oz. izdajo še dodatno strokovno pregledan, saj ni dopustno, da vsebuje takšne napake. Glede na to, da je članek star že 11 let, verjamem, da je bil Abecedni pravopis popravljen, in da ne vsebuje več takšnih napak, kot jih je navedla avtorica članka.

Prispevek o Abecednem pravopisu mi je bil resnično všeč, in verjamem, da bom v Slavistični reviji našla še veliko člankov, iz katerih bom izvedela veliko novega.--Petra Medved (pogovor) 11:51, 17. oktober 2014 (CEST)


Literarnovedni dogodki[uredi]

Prejšnji teden smo pri predmetu Uvod v študij jezika dobili posebno nalogo – hoditi po svetu odprtih oči za kakršnekoli literarnovedne dogodke, ki so se dogajali ta teden. V časopisu Dnevnik sem (22.10.2014) v rubriki Kultura zasledila članek o Jenkovi nagradi – to je nagrada, ki jo podeljuje stanovsko Društvo slovenskih pisateljev (DSP) najboljšim pesnikom. Letos je to nagrado dobila Anja Golob in sicer, za njeno zbirko Vesa v zgibi. Nagrajenka je v svoji izjavi dejala, da je nagrade zelo vesela, vendar pa se odreka denarju, ki ji, kot dobitnici nagrade, pripada. --Petra Medved (pogovor) 18:36, 23. oktober 2014 (CEST)


O Novi pisariji[uredi]

Jezikovni priročnik Nova Pisarija se mi zdi nadvse zanimiva in hkrati tudi zelo poučna knjiga, katero preprosto najdemo na internetu. Med prebiranjem prvih treh poglavij, sem se ustavila na poglavju Vaje v pisanju. To poglavje govori o pisanju kot spretnosti, ki nam mora biti z vajo priučena. Takšne vaje oz. poučevanje pa se morajo začeti že v zgodnjih letih otroka, ko mu preko ročne spretnosti raste njegova inteligenca. Strinjam se z avtorjem, da moramo otroka v današnjih časih poučiti tudi o tipkovnici in miški, saj je nadvse pomembno biti tudi digitalno pismen. V nadaljevanju nato najdemo nekaj koristnih napotkov, ki nam pomagajo pri digitalizaciji besedil, katerih v roku desetletja ne bi mogli več najti in ne bi bila več berljiva. Verjamem, da bom tudi sama večkrat poiskala pomoč v tem jezikovnem priročniku, saj je napisan z namenom, da širi znanje nam študentom. --Petra Medved (pogovor) 19:27, 13. november 2014 (CET)


Simpozij Obdobja[uredi]

~Marko Juvan, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren

~Boža Krakar Vogel, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Spodbujanje literarne recepcije v vzgoji in izobraževanju: didaktične ambicije in praktični učinki

~Timothy Pogačar, Bowling Green, ZDA LITERARNA VEDA Slovenska proza v dveh slovensko-ameriških publikacijah: recepcija zgodnjega 20. stoletja

~Janez Vrečko, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Novo branje konsov

~Igor Žunkovič, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Pomen sodobne fizike v poeziji Gregorja Strniše

~Vesna Mikolič, Koper, Slovenija LITERARNA VEDA Literarna perspektiva Šalamunovega pesniškega diskurza skozi slovensko in tujejezično leksiko

~Megi Rožič, Nova Gorica, Slovenija LITERARNA VEDA Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela

~Katarina Podbevšek, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Recepcija slovenskega postdramskega besedila (Simona Semenič: tisočdevetstoenainosemdeset)

~Urša Prša, Nova Gorica, Slovenija LITERARNA VEDA Transformacija antične Medeje v operi Medeja: glasbena drama iz vsakdanjega življenja

~Nina Žavbi Milojević, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Uprizoritev dramskega besedila in njena recepcija (primer Hlapcev Ivana Cankarja)

~Martin Vrtačnik, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Kognitivni pristop k oblikovanju odrskega govora (Ivo Prijatelj: Totenbirt)

~Andreja Žele, Ljubljana, Slovenija JEZIKOSLOVJE Slovenska sodobna literarna ustvarjalnost tudi kot vir novih jezikovnih zmožnosti

~Miran Štuhec, Maribor, Slovenija LITERARNA VEDA slovenske književnosti Esejistična recepcija

~Blanka Bošnjak, Maribor, Slovenija LITERARNA VEDA Recepcija slovstvenega dela Leopolda Volkmerja: pomen za vzhodnoštajersko književnost

~Renata Debeljak, Ptuj, Slovenija LITERARNA VEDA Recepcija Potrčeve predvojne kratke proze

~Vilma Purič, Trst, Italija LITERARNA VEDA Sumljivo in abstraktno v poeziji Irene Žerjal

~Loredana Umek, Gorica, Italija LITERARNA VEDA V literarnem Trstu: na meji med resničnostjo in njeno ubeseditvijo

~Jadranka Cergol, Koper, Slovenija LITERARNA VEDA K pojmovanju manjšinske literature: študija primera literarne produkcije dveh manjšinskih skupnosti

~Maja Smotlak, Trst, Italija LITERARNA VEDA Slovenska literarna kritika o narodni identiteti v sodobnem slovenskem romanu v Italiji

~Ivo Pospíšil, Brno, Češka LITERARNA VEDA Nekaj vidikov češkega sprejema Matije Murka

~Jana Šnytová, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti

~Špela Sevšek Šramel, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem

~Saša Vojtech Poklač, Bratislava, Slovaška LITERARNA VEDA Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem

~Bożena Tokarz, Sosnowiec, Poljska LITERARNA VEDA Prevajalec v procesu literarne recepcije

~Monika Gawlak, Sosnowiec, Poljska LITERARNA VEDA Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991

~Joanna Cieślar, Sosnowiec, Poljska Recepcja, historia, przekład: Naga wyspa Božidara Jezernika w polskim tłumaczeniu

~Ljudmil Dimitrov, Sofija, Bolgarija LITERARNA VEDA Recepcija sodobne slovenske dramatike kot književnosti: refleksija prevajalca

~Erwin Köstler, Andrej Leben, Gradec, Avstrija JEZIKOSLOVJE Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem

~Matjaž Birk, Maribor, Slovenija LITERARNA VEDA Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija

~Marijan Dović, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Tri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije

~Mladen Pavičić, Budimpešta, Madžarska LITERARNA VEDA O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku

~Andrej Rozman, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Žiga Herberstein in slovaški humanisti

~Jonatan Vinkler, Koper, Slovenija LITERARNA VEDA Ustvarjanje Franceta Prešerna in František Ladislav Čelakovský

~Monika Deželak Trojar, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju

~Andraž Jež, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije

~Nadežda Starikova, Moskva, Rusija LITERARNA VEDA Slovenska poezija 20. stoletja v ruskih prevodih

~Julija A. Sozina, Moskva, Rusija LITERARNA VEDA Temeljne raziskave slovenske književnosti v sodobni Rusiji

~Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Kijev, Ukrajina Словенська мова і література в Україні: словеністика у працях професора Т. Д. Флоринського

~Laima Masytė, Vilna, Litva LITERARNA VEDA Nekaj posebnosti prevoda romana Berte Bojetu Filio ni doma v litovščino

~Marija Mitrović, Trst, Italija LITERARNA VEDA Edvard Kocbek v srbskih/hrvaških prevodih

~Đurđa Strsoglavec, Ljubljana, Slovenija Stopnja prevedljivosti in stopnja recepcije

~Ivana Latković, Zagreb, Hrvaška LITERARNA VEDA Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj

~Francka Premk, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Eva Premk Bogataj, Kranj, Slovenija Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti Marje Boršnik

~Marijanca Ajša Vižintin, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Kdo vse piše in (so)ustvarja slovensko književnost?

~Irena Avsenik Nabergoj, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide

~Franci Just, Murska Sobota, Slovenija Prevodna recepcija slovenskih pisateljev v LITERARNA VEDA prekmurskem časopisu Prijatel in tedniku Novine

~Janja Žitnik Serafin, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost

~Alenka Žbogar, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Literarno branje in mladostniki

~Jožica Jožef Beg, Novo mesto, Slovenija LITERARNA VEDA Branje klasične slovenske poezije v gimnazij

~Tone Smolej, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana

~Barbara Pregelj, Nova Gorica, Slovenija, LITERARNA VEDA Moisés Selfa Sastre, Lleida, Španija Recepcija slovenske mladinske književnosti med špansko govorečimi

~Jun Mita, Kanagawa, Japonska LITERARNA VEDA Recepcija slovenske književnosti na Japonskem

~Zvonko Kovač, Zagreb, Hrvaška LITERARNA VEDA Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti

~Robert Jereb, Idrija, Slovenija LITERARNA VEDA Slovenska literarna kritika v periodičnem tisku (1990–1999)

~Janja Vollmaier Lubej, Maribor, Slovenija LITERARNA VEDA Kritiška recepcija zgodnejše proze Marjana Kolarja

~Irma Kern, Tübingen, Nemčija LITERARNA VEDA Posebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedil

~Milena Mileva Blažić, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini

~Marko Ljubešić, Mirjana Benjak, Pulj, Hrvaška LITERARNA VEDA Kako recipirati nepročitano

~Dragica Haramija, Janja Batič, Maribor, Slovenija LITERARNA VEDA Recepcija postmodernih slikanic

~Zoran Božič, Nova Gorica, Slovenija LITERARNA VEDA Problem interpretacije in recepcije Prešernove pesmi Pevcu

~Gizela Polanc Podpečan, Velenje, Slovenija LITERARNA VEDA Horizont pričakovanja v pripovedni prozi Florjana Lipuša

~Sanja Kostanjšek, Novo mesto, Slovenija LITERARNA VEDA Recepcija mladostnika po prvem branju Lainščkovega romana Skarabej in vestalka

~Maja Melinc Mlekuž, Nova Gorica, Slovenija LITERARNA VEDA Vzgoja narodne pripadnosti pri književnem pouku

~Ana Košuta Skok, Deskle, Slovenija LITERARNA VEDA Recepcija slovenske književnosti v zadnjem triletju osnovne šole

~Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Ljubljana, Slovenija JEZIKOSLOVJE Recepcija virov starejše slovenščine IMP

~Marija Stanonik, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Vprašanje racionalizacije v slovenski slovstveni folklori

~Saša Babič, Ljubljana, Slovenija JEZIKOSLOVJE Uganka v časovnem prerezu

~Katarina Šrimpf, Ljubljana, Slovenija LITERARNA VEDA Butalci in Süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom


--Petra Medved (pogovor) 21:11, 19. november 2014 (CET)

Objava na SlovLitu na moj rojstni dan[uredi]

Leta 2011, ko sem praznovala 16. rojstni dan, je Anka Sollner-Perdih v arhiv SlovLita prispevala vabilo na simpozij Fantazijska literatura in motiv zmaja. Dogodek se je odvijal 7. oktobra 2011 v Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi 7 v Ljubljani. Povabljeni so bili vsi poznavalci s področja književnosti, izročila, etnologije in pripovedovalstva.

--Petra Medved (pogovor) 16:07, 23. januar 2015 (CET)