Uporabnik:Majaboh1

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

E-pošta[uredi]

Neznane besede[uredi]

Frankiran- nalepljena znamka na poštno pošiljko kot dokaz plačane poštnine

Ekspertiza-izvedensko mnenje, poročilo

Akter-povzročitelj, ustvarjalec

Koncipirati- napraviti, sestaviti koncept, osnutek

Komentar[uredi]

Besedilo se mi zdi zanimivo, saj sem izvedela nekaj novih načinov uporabe elektronske pošte. Seznanila sem se tudi z formalnimi frazami. Zelo mi j bilo všeč, da je bilo nekje napisano na duhovit način. Najzanimivejši se mi je zdel del o komunikaciji s tujci in del o ljudeh, ki ne uporabljajo velikih začetnic.

Wikiji in šola[uredi]

Neznane besede[uredi]

uzurpácija- nezakonita, nasilna prilastitev postulat- zahtevanje kontaminirati- spojiti, združiti

Povzetek[uredi]

Besedilo govori o koristnosti Wikijev. Človek se z vključitvijo v popravljanje besedil bolj potruditi napraviti nekaj dobrega za soljudi.

SLOVENISTIKA IN JAZ[uredi]

Sem sem prišla, ker rada berem , pišem in se pogovarjam o knjigah. Zanima me tudi jezik. Pričakujem, da se bom veliko naučila o knjigah, slovnici in da bom znala sama raziskati različna književna dela (metode).

Od Vaje v pisanju do Bralca[uredi]

Slovarček manj znanih besed[uredi]

 • Vademekum - knjiga, publikacija, navadno majhnega formata, z osnovnimi, praktičnimi pojasnili o čem; priročnik, vodič
 • kolofon - podatki o avtorju, založništvu in tisku knjige, navadno na zadnjem listu
 • apel - javen poziv, klic
 • paradigma - vzorec, primer
 • inerten - ki je v stanju, za katero je značilna velika želja vztrajati v mirovanju, nedejavnosti; lenoben, nedelaven
 • uzurpacija - nezakonita, nasilna prilastitev
 • altruizem - ravnanje, nazor, pri katerem človek upošteva koristi drugih, nesebičnost:
 • eklatanten - očiten, jasen, prepričljiv

Komentar in vtisi poglavja[uredi]

Vaje v pisanju sem prebrala zelo na hitro, ker smo se to učili že na predavanjih. Zanimiv mi je tisti del o soavtorstvu. Tukaj je zagotovo velikokrat ogromno polemik, saj veliko ljudi ne more zatreti svojega ega. Za tiste, ki pa so vajeni delati v skupinah in se prilagajati drugim pa je to idealna priložnost, da prispevajo še nekaj širši javnosti. V celotni bralni domači nalogi pa mi ni všeč to, da je preveč poudarka na računalnikih in ustvarjanju besedil le na njem. Pogrešam starejše oblike kot so naprimer pisanje na roke, kar je resda zamudno. Bolj kot pisanje na roke so mi všeč tipkalni stroji. Tudi ti imajo slabe lastnosti, so pa nekakšna tradicija in tudi z njimi lahko nastanejo čudoviti izdelki.

Slavistična revija[uredi]

Slavistična revija je časopis za jezikoslovje in literarne vede, ki izhaja vse od leta 1948, v različnih intervalih. Že naslov in podnaslov, ki ju nosi, nam nakažeta, da ima revija širok spekter tematike. Sama sem brala Dvojnici bolnica-bolnišnica v 19. stoletju in danes, avtorice Natalije Ulčnik. Od 16. do 19. stoletja se je pri nas za izraz bolnica oz. bolnišnica uporabljala beseda špital, prevzeta iz nemščine. Špital je sprva označeval bivališčni prostor in prenočišče za tujce in popotnike, kasneje pa zgradbo za oskrbo.

Kredibilnost[uredi]

 • kanalizirati - usmeriti, urediti
 • historiat - potek, opis kakega dogajanja
 • diseminacija - razširjenje bolezenskih klic po telesu
 • renomiran - znan, slovit, hvaljen
 • bagatelen - nanašajoč se na bagatelo: kar je malo vredno, malenkost
 • tendenca - prizadevanje za dosego, uresničitev česa, težnja
 • pregnanten - jedrnat, zgoščen
 • prizivati - priklicati pomoč
 • imponirati - vzbujati občudovanje, spoštovanje zaradi določenih lastnosti, vedenja
 • garnirati - okrasiti, olepšati
 • brezpriziven - ki ne dopušča priziva, ugovora; dokončen, nepreklicen
 • pasivizirati - spraviti v nedejavnost, nedelavnost
 • pasant - mimoidoči
 • opreka - nasprotje
 • konsenz - soglasje, privolitev
 • parazitirati - biti zajedavec, živeti kot zajedavec
 • ekscerpirati - namensko prepisovati odlomke, podatke iz teksta, izpisovati
 • obskuren - ki nasprotuje svobodi, napredku, kritičnemu mišljenju/nepomemben, zakoten
 • kompilirati - izdelovati, sestavljati knjižna dela, razprave po tujih ugotovitvah, dognanjih
 • inercija - stanje, za katero je značilna velika želja vztrajati v mirovanju, nedejavnosti; lenobnost, nedelavnost

Citirati moramo pravilno, da nas ne bi obtožili plagiatorstva. Imamo več možnosti, prav tako ima različno citiranje za različne stroke. Moramo paziti, katere izjave v stokovni literaturi so pravilne, kar preverimo tako, da pogledamo, kako verodostojen je avtor.

Literarni zgodovinarji[uredi]

Konstrukcija članka o literarnih zgodovinarjih je preprosta- v enem odstavku. To so v širšem pomenu vsi ljudje, ki se ukvarjajo z literaturo s teoretične in zgodovinske plati. V ožjem pomenu besede pa je literarni zgodovinar tisti, ki se ukvarja z nacionalno literaturo. Tisti, ki se ukvarjajo s strukturo, vlogo, postopki... so literarni teoretiki.

Janez Vrečko Je profesor Primerjalne književnosti na Filofofski fakulteti. Diplomiral je iz Primerjalne književnosti, veliko se je ukvarjal s Kosovelom, nekaj časa je gostoval na tujih fakultetah.

Janko Kos Je profesor Primerjalne književnosti na Filofofski fakulteti. Ukvarjal se je z deli Franceta Prešerna (razlaga pesniškega dela in razvoja) in je član SAZU.

Slovlit:Slava: Vladko Kosmač (1915- 2013)[uredi]

Vladko je bil mlajši brat Cirila Kosmača, ki je ohranil Kosmačevo domačijo, ki je bila kasneje odkupljena s strani državi, da je postala spomenik Cirilovemu življenju in delu. Vladko oje bil pozitiven in hudomušen, vedno je pravil zgodbe tako kot njegov oče, kot njegov oče in sin je bil zborovodja in organist, preživel je veliko hudih stvari, pravil je o pošiljanju primorskih fantov v italijansko vojsko. Skrbel je za svojo nepokretno ženo. V svojih hišah (ko je država odkupila hišo, se je preselil v čisto bližino domačije) je gostil veliko gostov, ki jih je zanimalo delo in življenje njegovega brata. Umrl je star čez 90 let.

==Za vajo skrajšaj naslednje naslove Dane Zajc in sodobne slogovne tendence slovenske poezije Zgodnjesrednjeveška ljudstva in dramska publika Redakcija in literarna zgodovina: Interdisciplinarnost prakse in teorije Literarni programi Dravske banovine v letih 1919–1945 Dravske banovine

Domača naloga: literarnovedni dogodek preteklega časa[uredi]

Laura Fekonja: Iz Beograda. SlovLit, 15. 12. 2015.

V Beogradu.

27. novembra 2015.

Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z Društvom Slovencev v Beogradu Sava in je potekal v okviru 3. dni slovenske kulture za mlade 2015.

Potekala je delavnica z naslovom Srednjeveški rokopisi v Sloveniji – od pergamenta do kodeksa, ki jo je pripravila in vodila dr. Barbara Navala.

uvodno predavanje o zgodovinski in umetnostni umestitvi slovenskih srednjeveških kodeksov; praktičen del je obsegal izdelovanje srednjeveškega rokopisa (nekakšna rekonstrukcija dela v srednjeveškem skriptoriju).

Domača naloga: iskanje kritik[uredi]

Poišči kritike dela:

Rupel, Dimitrij. Maks: roman o maksizmu ali Boj med večino in veličino. Ljubljana: Lipa, 1983.

Kritike:

 • Bajt, Drago. Dimitrij Rupel: Maks. Razpotja: razprave, eseji, članki, kritike (1986). 93–96. COBISS
 • Belcijan, Nina. Vprašanje postmodernizma in zgodovine v dveh Ruplovih romanih Maks in Povabljeni pozabljeni.[: Diplomsko delo]. Mentor doc. dr. Tomo Virk. Ljubljana, 2003. COBISS

Kje najdemo kritike del do druge svetovne vojne?

Ocene del do druge vojne bomo dobili v zagrebški Bibliografiji rasprava, članaka i književnih radova.

Ocene del po vojni pa v Slovenski bibliografiji ali v nekaterih katalogih, tudi v NUK-u, in seveda v Cobissu.

Poišči kritiko Pregljeve Mlade Brede.

Pregelj, Ivan. Mlada Breda. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1913. Tisk. Cobiss.

Kritika:

 • Debevec, Jože. Mlada Breda; Povest. Ljubljana: Dom in svet 26/11. 1913. 435–437. dLib.