Uporabnik:MStocca

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

E-pošta


Slovar(ček) manj poznanih besed


• segment: del, odsek

• konverter: pretvornik

• rafal: niz hitro si sledecih reci, naceloma nabojev ali besed

• egalitarizem: ideja o druzbeni enakosti

• koncipirati: ustvariti osnutek, koncept

• korespondenca: dopisovanje


Vtisi o prebranem


Med branjem članka o elektronski pošti sem izredno užival, saj se mi zdi, da je skrajni čas, da se začne govoriti o (opozarijati na?) manjku formulacije, da ne rečem včasih kar kulture, ki je prisotna v svetu elektronske komunikacije. Že dlje časa opažam, da se z navidezno neskončnostjo interneta širi tudi zavest o virtualnem anarhizmu, kjer ob pomanjkanju pravil najprej začne trpeti jezik. Glede na to, da se naš svet vedno bolj seli v medmrežje, je skrajni čas, da se začnejo težnje po nekakšni strukturi, ki bo vsem omogočala lažje in učinkovitejše sporazumevanje.

Pri članku me je najbolj pritegnilo to, da s preprostimi napotki in razumljivimi zgledi pokrije nekakšne osnove poštnega komuniciranja. Pregledno pokrije vse sklope elektronske pošte, začenaši z vsebino, vse tja do priponk in ravnanja z naslovniki. Kljub temu, da se smatram za precej ozaveščenega glede te tematike, sem se obenem poučil o parih rečeh, na katere prej nisem niti pomislil.

Pozdravljam taksne članke in si obenem želim, da bi srednješolski profesorji slovenščine to temo vključili v učni načrt, kjer obravnavajo ostale oblike sporočanja.