Uporabnik:LanaFriskovec

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

E-pošta


Komentar poglavja

Poglavje o e-pošti se mi zdi poučno za vse generacije, kajti e-pošta in internetna komunikacija na splošno že nekaj časa prevladuje v razvitem svetu. Vsak človek, ki se hoče zaposliti, mora biti vešč interneta in komuniciranja prek tega, zato sem mnenja, da se mora vsak človek naučiti veščin sporazumevanja preko računalnika, ker taka komunikacija prevladuje v današnjem času.


Moj vtis o slavistični reviji

O avtorju[uredi]

Polona Gantar je bila rojena 18. 9. 1968 v Kranju. Leta 1995 je na oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti. Dve leti kasneje se je zaposlila na inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. L.2001 pa je magistrirala z zagovorom magistrske naloge Teoretični vidiki zasnove frazeološkega slovarja slovenščine.

Komentar o slavistični reviji[uredi]

Slavistične revije nisem podrobno prebrala, sem pa jo prelistala in si na podlagi tega ustvarila mnenje. Revija se mi je na prvi pogled zdela preveč monotona, kljub temu, da sem opazila, da so v revijo vključene preglednice,pa se mi je zdelo, da je premalo preglednic, grafov ali drugih nebesednih elementov vključenih v revijo. Kar pa me je navdušilo v reviji pa so bile ključne besede, ker si bralec lažje zapolni sporočilo besedila, opazila sem tudi prevode v angleščini, kar pripomore k temu, da tudi tuji bralci lahko preberejo revijo, opazila pa sem tudi članke tujih avtorjev, kar še pripomore k širšemu krogu bralcev. Opazila sem tudi, da večina avtorjev člankov v reviji prihaja iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Med njimi je tudi red. prof. dr. Erika Kržišnik, ki poučuje tudi 1. letnik slovenistike. V članku Izražanje prostora v slovenski frazeologiji pa opisuje, kako se prostor izraža v slovenski frazeologiji.


Jaz in slovenistika

Na študij slovenistike sem se vpisala z dvema razlogoma. Prvi razlog je bil, da imam rada svoj materni jezik, drugi razlog pa je bil, da imam rada književnost, tako mladinsko, kot književnost za odrasle.


Vaje v pisanju


Komentar poglavja

Poglavje o vajah v pisanju se mi je zdelo zanimivo in predvsem resnično, kajti kljub dobi, v kateri prevladuje tipkanje na računalnike, telefone ali tablice, se mi zdi pomembno, da se vsi ljudje naučijo pisati, kajti pisanje po eni strani spodbuja motoriko oziroma ročno spretnost, po drugi strani pa je razvita pisalna spretnost znak inteligence, kajti pisanje z roko bolj pomaga pri pomnenju črk, to je pomembno predvsem pri mlajših otrocih, ki se učijo poznavanja črk.


Aktivizem


Komentar poglavja

Poglavje o aktivizmu se mi zdi zanimivo, predvsem iz tega vidika, da se vedno bolj pogosto pojavljajo aktivistične skupine, ki si prizadevajo za različne stvari. Do sprememb pa ne prihaja le glede načina izražanja aktivistov, temveč tudi na podlagi starosti udeležencev lahko ugotovimo, da se ne le mladi, temveč tudi starejši ljudje vključujejo v skupine z aktivističnim namenom.


Avtorstvo


Uvod - Wikiji in šola


Navajanje


Komentar poglavja

Mislim, da je pomembno, da kjerkoli avtor uporabi gradivo nekega drugega avtorja, mora tudi navesti vir oziroma kje je dobil to gradivo. Obenem pa je tudi pomembno, da avtor pravilno navede vir, da se iz navajanja da razbrati, kje in kdaj je gradivo dobil.


Slovarček manj znanih besed

pismenost - znanje branja in pisanja

geneza - izvor, nastanek in razvoj nečesa

samorefleksija - nanašanje česa na samega sebe

razprava - izmenjava mnenj o kaki pomembni stvari

segment - del, odsek

okrožnica - dopis, obvestilo več ljudem o isti stvari

egalitarizem - nazor, da so ljudje enaki, enakopravni

čitanka - učbenik s krajšimi sestavki

čitalnik - del elektronskega računalnika za branje informacij

publikacija - knjiga, časopis, tiskano delo, ki je namenjeno javnosti

aktivizem - dejavnost, delovanje

refleksija - premišljanje, razglabljanje

avtoriteta - ugled ali vpliv, ki izhaja iz vodilnega položaja

publicistika - dejavnost, katere namen je obveščati, seznanjati javnost s čim

plagiat - kar je prepisano in prikazano kot lastno

citat - dobesedna navedba tujega besedila