Uporabnik:Katja Grum

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Slovar neznanih besed[uredi]

 • MIT - Maasachusetts Instutute of Technology
 • korespondent - kdor poklicno opravlja dopisovanje
 • frankirati - nalepiti znamko na poštno pošiljko kot dokaz plačanne poštnine
 • rafalno - nanašajoč se na rafal; skupina hitro si sledečih strelov iz avtomatskega orožja
 • kurziv - tiskana pisava s postrani oblikovanimi črkami
 • vademekum - vodič, priročnik
 • kolofon - podatki o avtorju, založništvu in tisku knjige = impresum
 • geneza - izvor, nastanek in razvoj česa
 • pasivizirati - spraviti v nedejavnost, nedelavnost
 • eklatanten - očiten, jasen, prepričljiv
 • kataklizma - dogodek na zemlji, ki povzroči velike spremebe na zemeljski površini ali v vesolju
 • apel - javen poziv, klic
 • paradigma - vzorec, primer
 • inerten - namenjen samo določeni skupini ljudi, zlasti v okviru ustanove, podjetja, nejaven
 • uzurpacija - nezakonita, nasilna prilastitev
 • entiteta - kar je, obstaja
 • skepsa - odnos do okolja, ki izključuje zanesljivo sklepanje o resničnosti česa, dvom
 • brezpriziven - ki ne dopušča priziva, ugovora
 • postulat - zahteva, nujnost
 • kontaminirati - spojiti, združiti
 • benigen - nenevaren, neškodlijv
 • hermetizem - lastnost, značilnost umetnosti, ki si ne prizadeva biti razumljiva širšemu krogu ljudi
 • antologija - zbornik najboljših stvaritev, zlasti leposlovnih, cvetnik
 • defetizem - mnenja, prepričanje, da je kako (pomembno) delo, prizadevanje brezuspešno, malodušno

E-pošta[uredi]

Komentar[uredi]

Ob branju sem nadgradila svoje znanje pravil o pisanju elektronskih sporočil. Kljub vsakodnevnemu srečevanju z elektronsko komunikacijo se zdi, da veliko uporabnikov še vedno ne zna povsem pravilno uporabljani elektronske pošte. Z delanjem omenjenih napak lahko, tudi nehote, prejemniku pokažemo znak nespoštovanja ali pa ga celo užalimo. Menim, da bi se moral s temi pravili seznanit vsak uporabnik te vrste spletne komunikacije.

Slovenistika in jaz[uredi]

Skozi različna obdobja mojega življenja, so se moji interesi in želje po poklicu spreminjale. Negotovost, ko pride do pomembnih odločitev, je nekako značilna zame, za to tudi v času vpisa, nisem bila prepričana, kaj si najbolj želim. Danes je tu še ta pritisk, kje in ali boš dobil službo, kaj se najbolj "splača". Že nekaj časa me je zanimalo novinarstvo. Ker pa sem prejemala predvsem kritike o tej smeri, sem se odločila do cilja priti po drugi poti. Mogoče, pa se do konca študija še vse obrne, kdo ve.

Slavistična revija[uredi]

V članku Zaznamovanost slovenskega izrazoslovja za temnopolte, avtor Janko Trupej Jurklošter predstavi uporabo različnih izrazov za temnopolte glede na čas, zaznamovanost in izobrazbo ter starost. Ugotovitve je utemeljil z razpredelnicami, narejenimi na podlagi anket. Vse do konca Druge svetovne vojne sta bila izraza zamorec in črnec najpogostejša, najredkejši je bil izraz črnavs. Po osamosvojitvi je izraz črnec obstal, močno pa se je povečala tudi uporaba izraza temnopolt. Danes se nam v povprečju najbolj nevtralen izraz zdi temnopolt, razmeroma nezaznamovan je tudi izraz črnec, najbolj nesprejemljivi pa so izrazi zamurc, črnuh, črnuhar in črnavs. Angleški jezik ima največ slabšalnih izrazov za poimenovanje temnopoltih.