Pojdi na vsebino

Uporabnik:KarinPoravne

Iz Wikiverza

O Slavistični reviji[uredi]

Za nalogo sem si izbrala prvo temo izmed mnogih, katere zajema Slavistična revija in sicer jezikovno analizo svetega pisma in nove zaveze. Nekaj o prebranem sem vedela že prej, saj smo sveto pismo obravnavali že v gimnaziji, a ne tako natančno in podrobno kot je vse opisano v reviji, z vsemi detajli, podrobnostmi in letnicami. Pomen svetega pisma je, da dobijo ljudje možnost spoznavati temeljno versko izročilo, hkrati pa je to tudi vzorec, po katerem se oblikuje narodova kultura in z njo knjižni jezik. Sodobni prevod svetega pisma mora izhajati iz štirih izhodišč; zvestoba grškemu besedilu in duhu izvirnika, omogočanje bralcu dojeti vsebino in pomen zapisanega, usklajevanje s sočasnim knjižnim jezikom in ohranjanje značilnosti njegovega sloga. Prevod svetega pisma mora biti v vsakem obdobju razvoja kakšnega naroda usklajen z njegovim kulturnim razvojem, zlasti jezikovno, da je ljudem omogočeno najnatančnejše razumevanje besedila. Svetopisemsko besedilo je težko razumljivo zaradi drugačnega civilizacijskega okolja, v kakršnem je nastajalo, zato je bralcu ponujenih več možnosti. Prevod lahko prenaša sporočilo tesno po izvirniku ali pa bolj preprosto sporoča njegovo osnovno misel. Besedilo je lahko golo, lahko pa se mu dodajo pojasnila, komentarji,... Najustreznejša rešitev bi bila, da se na eni strani oblikujejo ozko znanstvena filološko in fiziološko podprta besedila, namenjena predvsem teologom in specializiranim laikom, in pa poljudnejše izdaje brez težko razumljivih komentarjev in filoloških uvodov. To je kratek povzetek nekaterih odstavkov celotnega prispevka o svetem pismu. Tema je zajeta na zelo podroben način, opazila pa sem, da je nekaj strokovnih izrazov, ki so lahko nerazumljivi nekaterim posameznikom in jim njihovo nepoznavanje otežujejo razumevanje samega besedila. Slovenistično revijo sem na hitro pregledala, kar smo naredili skupaj pri predavanju in pa doma sama, preden sem se lotila domače naloge, in na podlagi tega bi jo ocenila kot dobro revijo, v kateri je veliko dobrih in novih podatkov za ljudi te stroke. --KarinPoravne (pogovor) 17:21, 22. oktober 2014 (CEST)


Literarnovedni dogodek[uredi]

Za domačo nalogo naj bi poiskali literarnovedni dogodek, a žal sem bila pri tem neuspešna. Namesto liternega dogodka bom opisala moje neuspešno iskanje, trud tudi nekaj šteje kajne? Sama ne gledam televizije, a sem se prisilila in jo spremljala. Pridružila sem se staršema pri večernem Dnevniku in informativni oddaji 24ur, a žal ni bilo nič. Za vikend sem bila od doma, a vseeno v upanju, da kje v svoji okolici mogoče opazim kakšen plakat, spremljala okolico. Spet neuspešno. Trenutno je naša hiša ena izmed mnogih, katere je doletela poplava, zato nisem mogla niti na faks, kaj šele na lov za novimi informacijami. Mogoče bom imela jutri kaj več sreče, če pa ne, pa lahko rečem da sem se potrudila in spremljala stvari okoli sebe. Kaj pa vem, mogoče pa se gibljem na napačnih mestih. --KarinPoravne (pogovor) 18:03, 22. oktober 2014 (CEST)

Nova pisarija[uredi]

Iskreno povedano si vsega iz Nove pisarija ob enkratnem branju nisem zapomnila, zato bo potrebno ponovno branje, bom pa napisala splošen vtis. Res z odporom berem besedila, ki imajo veliko terminov, so zakomplicirana na vse možne načine in težko razumljiva. Nova pisarija pa je nasprotje tega. V večini se mi zdi lahko berljiva, a je hkrati prof. Hladnik povedal bistvo. Ni veliko neznanih izrazov, lepo steče in je razumljiva. Nismo še prebrali cele, a jo bom mogla kmalu, saj dnevi na faksu kar tečejo in vem, da bo izpit kmalu pred vrati. --KarinPoravne (pogovor) 15:06, 12. november 2014 (CET)

Simpozij obdobja 33[uredi]

Med 13. in 15. novembrom se je v stavbi Univerze v Ljubljani odvijal 33. simpozij obdobja v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Njegov program je bil naslednji:

- Irena Avsenik Nabergoj: Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide (literarna veda)

- Saša Babič: Uganka v časovnem prerezu (literarna veda)

- Matjaž Birk: Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija (literarna veda)

- Milena Mileva Blažić: Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini (literarna veda)

- Blanka Bošnjak: Recepcija slovstvenega dela Leopolda Volkmerja: pomen za vzhodnoštajersko književnost (literarna veda)

- Zoran Božič: Problem interpretacije in recepcije Prešernove pesmi Pevcu (literarna veda)

- Jadranka Cergol: K pojmovanju manjšinske literature: študija primera literarne produkcije dveh manjšinskih skupnosti (literarna veda)

- Joanna Cieślar Recepcja, historia, przekład: Naga wyspa Božidara Jezernika w polskim tłumaczeniu (literarna veda)

- Renata Debeljak: Recepcija Potrčeve predvojne kratke proze (literarna veda)

- Monika Deželak TrojarJ. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju (literarna veda)

- Ljudmil Dimitrov: Recepcija sodobne slovenske dramatike kot književnosti: refleksija prevajalca (literarna veda)

- Marijan DovićTri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije (literarna veda)

- Olena Dzjuba-PogrebnjakСловенська мова і література в Україні: словеністика у працях професора Т. Д. Флоринського

- Tomaž Erjavec, Darja Fišer: Recepcija virov starejše slovenščine IMP (jezikoslovje)

- Florence Gacoin-Marks: Francoska prevoda Alamuta (literarna veda)

- Monika Gawlak: Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991 (jezikoslovje)

- Dragica Haramija, Janja Batič: Recepcija postmodernih slikanic (literarna veda)

- Robert Jereb: Slovenska literarna kritika v periodičnem tisku (1990–1999) (literarna veda)

- Andraž Jež: Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije (literarna veda)

- Jožica Jožef Beg: Branje klasične slovenske poezije v gimnaziji (literarna veda)

- Franci Just: Prevodna recepcija slovenskih pisateljev v prekmurskem časopisu Prijatel in tedniku Novine (literarna veda)

- Marko Juvan: Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren (literarna veda)

- Irma Kern: Posebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedil (literarna veda)

- Sanja Kostanjšek: Recepcija mladostnika po prvem branju Lainščkovega romana Skarabej in vestalka (literarna veda)

- Erwin Köstler, Andrej Leben: Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem (jezikoslovje)

- Ana Košuta Skok: Recepcija slovenske književnosti v zadnjem triletju osnovne šole (literarna veda)

- Zvonko Kovač: Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti (literarna veda)

- Boža Krakar Vogel: Spodbujanje literarne recepcije v vzgoji in izobraževanju: didaktične ambicije in praktični učinki (literarna veda)

- Ivana Latković: Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj (jezikoslovje)

- Marko Ljubešić, Mirjana Benjak: Kako recipirati nepročitano (literarna veda)

- Laima Masytė: Nekaj posebnosti prevoda romana Berte Bojetu Filio ni doma v litovščino (literarna veda)

- Maja Melinc Mlekuž: Vzgoja narodne pripadnosti pri književnem pouku (literarna veda)

- Vesna Mikolič: Literarna perspektiva Šalamunovega pesniškega diskurza skozi slovensko in tujejezično leksiko (literarnoveden)

- Jun Mita: Recepcija slovenske književnosti na Japonskem (literarna veda)

- Marija Mitrović: Edvard Kocbek v srbskih/hrvaških prevodih (literarna veda)

- Mladen Pavičić: O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku (literarna veda)

- Katarina Podbevšek: Recepcija slovenskega postdramskega besedila (Simona Semenič:tisočdevetstoenainosemdeset) (literarna veda)

- Timothy Pogačar: Slovenska proza v dveh slovensko-ameriških publikacijah: recepcija zgodnjega 20. stoletja (literarna veda)

- Gizela Polanc Podpečan: Horizont pričakovanja v pripovedni prozi Florjana Lipuša (literarna veda)

- Ivo Pospíšil: Nekaj vidikov češkega sprejema Matije Murka (literarna veda)

- Barbara Pregelj, Moisés Selfa Sastre: Recepcija slovenske mladinske književnosti med špansko govorečimi (literarna veda)

- Francka Premk, Eva Premk Bogataj: Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti Marje Boršnik (jezikoslovje)

- Urša Prša: Transformacija antične Medeje v operi Medeja: glasbena drama iz vsakdanjega življenja (literarna veda)

- Vilma Purič: Sumljivo in abstraktno v poeziji Irene Žerjal (literarna veda)

- Andrej Rozman: Žiga Herberstein in slovaški humanisti (literarna veda)

- Megi Rožič: Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela (literarna veda)

- Špela Sevšek Šramel: Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem (literarna veda)

- Tone Smolej: Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana (literarna veda)

- Maja Smotlak: Slovenska literarna kritika o narodni identiteti v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (literarna veda)

- Julija A. Sozina: Temeljne raziskave slovenske književnosti v sodobni Rusiji (literarna veda)

- Marija Stanonik: Vprašanje racionalizacije v slovenski slovstveni folklori (literarna veda)

- Nadežda Starikova: Slovenska poezija 20. stoletja v ruskih prevodih (literarna veda)

- Đurđa Strsoglavec: Stopnja prevedljivosti in stopnja recepcije (literarna veda)

- Jana Šnytová: Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti (literarna veda)

- Katarina Šrimpf: Butalci in Süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom (literarna veda)

- Miran Štuhec: Esejistična recepcija slovenske književnosti (literarna veda)

- Bożena Tokarz: Prevajalec v procesu literarne recepcije (literarna veda)

- Loredana Umek: V literarnem Trstu: na meji med resničnostjo in njeno ubeseditvijo (literarna veda)

- Jonatan Vinkler: Ustvarjanje Franceta Prešerna in František Ladislav Čelakovský (literarna veda)

- Marijanca Ajša Vižintin: Kdo vse piše in (so)ustvarja slovensko književnost? (literarna veda)

- Saša Vojtech Poklač: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem (literarna veda)

- Janja Vollmaier Lubej: Kritiška recepcija zgodnejše proze Marjana Kolarja (literarna veda)

- Janez Vrečko: Novo branje konsov (literarna veda)

- Martin Vrtačnik: Kognitivni pristop k oblikovanju odrskega govora (Ivo Prijatelj: Totenbirt) (literarna veda)

- Nina Žavbi Milojević: Uprizoritev dramskega besedila in njena recepcija (Ivan Cankar: Hlapci) (literarna veda)

- Alenka Žbogar: Literarno branje in mladostniki (literarna veda)

- Andreja Žele: Slovenska sodobna literarna ustvarjalnost tudi kot vir novih jezikovnih zmožnost (jezikoslovje)

- Janja Žitnik Serafin: Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost (jezikoslovje)

- Igor Žunkovič: Pomen sodobne fizike v poeziji Gregorja Strniše (literarna veda)

--KarinPoravne (pogovor) 12:54, 16. november 2014 (CET)

Kaj se je na moj 19. rojstni dan, 5. 10. 2014, dogajalo na SlovLitu?[uredi]

Na moj 19. rojstni dan se na SlovLitu žal ni dogajalo nič, se je pa zato leto prej, na moj 18. rojstni dan in sicer objava z naslovom "Novo na ZRC SAZU". Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC sta vabila na predstavitev novih publikacij, kar se je odvilo v Ljubljani. Napovedali so predstavitev dveh novih knjižnih izdaj in štirih zvezkov revij. --KarinPoravne (pogovor) 08:31, 2. februar 2015 (CET)

Seminarsko geslo[uredi]

  • seznam literature sem uredila po abecednem redu ter ga dopolnila z manjkajočimi podatki
  • zgodbo sem dopolnila s pomočjo Janeževega povzetka v knjigi Poglavitna dela slovenske književnosti
  • začetek sem dopolnila s podatkom o aludiranju naslova Orfeum
  • poglavje o kritikah sem dopolnila z Janeževo, ki govori o Hiengovem artizmu, načitanosti in umetnosti

--KarinPoravne (pogovor) 08:31, 2. februar 2015 (CET)