Uporabnik:Eva Klemenc

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Listanje skozi Novo pisarijo[uredi]

Uvod[uredi]

- Nova pisarija nadaljuje in dopolnjuje šest natisov literarnovednega priročnika Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti.

- Izhajali so med letoma 1990 in 2002 in skrbeli za standardiziranje strokovnega pisanja med slovenisti, literarnimi zgodovinarji, humanisti...

- Pismenost ni vedno pomenila istega kot angleški izraz literacy, ampak je v naslovu Vodnikovih knjig na začetku 19. stoletja pomenila slovnico.

- Pridevnik nova namiguje na nove medije, a se tudi tu trezno omejuje na tiste s tesnejšo navezavo na tradicionalne oblike pismenosti.

- V prvi vrsti se ukvarja z besedilom na zaslonu, v nekaterih poglavjih pa tudi s sliko.

- Wikimedijina spletišča so z izjemo Wikivira namenjena gojenju skupinskega avtorstva.

- Nova pisarija se izpostavlja možnosti dopolnjevanja s strani uporabnikov, ampak: dopolnila gredo ponavadi prek avtorja – tu pa so možni neposredni posegi, vpogled v historiat nastajanja in princip sprotnega nastajanja.

- Wikiknjige niso zaključene enote, saj njihov izid ni dogodek, temveč proces = RASTOČA KNJIGA.

Kam z avtorjem[uredi]

- Odgovornost za knjigo ima Miran Hladnik.

- Dilema ni le v mestu avtorja, temveč tudi z datumom izdaje.

- Vprašanje je, če bo potreben nov vpis v cobis, ko bo knjiga dopolnjena s strani novih avtorjev.

- Lastnosti spletnih objektov, posebno tistih na wikijih so zelo drugačne od natisnjenih knjig.

Prešernova nova pisarija[uredi]

- Naslov knjige parazitira na naslovu njegove satirične pesnitve s prvotnim naslovom Kranjska pisarija, objavljene v drugem zvezku zbornika Krajnska čbelica leta 1831.

- Prešeren je karikiral ideal ljudskega jezika in nabožnega utilitarnega pisanja kot primerne podlage za slovensko besedno umetnost.

- V Poezijah 1847 je pesnitev Nova pisarija natisnjena v razdelku Različne poezije.

- Gre za pogovor med učencem, ki sprašuje, in učiteljem (pisarjem), ki odgovarja.

- Z nesimpatičnim pisarjevim stališčem je Prešeren ironiziral nasprotnike svoje poetike, slovničarja Jerneja Kopitarja in Franca Serafina Metelka, škofa in nabožnega pisca Matevža Ravnikarja ter cenzorja Jurija Pauška.

Pismenost[uredi]

Informacijska družba[uredi]

Wikiji[uredi]

Wikiji in šola[uredi]

Avtor[uredi]

Motivacija za pisanje[uredi]

Izbira jezika[uredi]

Izbira teme[uredi]

Vaje v pisanju=[uredi]

Usoda avtorstva[uredi]

Soavtorstvo[uredi]

Objavljanje[uredi]

Množični um ali pametna množica[uredi]

Avtorske licence[uredi]

Creative commons[uredi]
Copyright[uredi]

Bralec[uredi]

Prosti dostop[uredi]

Založbe[uredi]
Repozitorji[uredi]

Varovanje zasebnosti[uredi]

Kredibilnost[uredi]

Slovarček[uredi]

A[uredi]

B[uredi]

C[uredi]

Č[uredi]

D[uredi]

E[uredi]

F[uredi]

G[uredi]

H[uredi]

I[uredi]

J[uredi]

K[uredi]

L[uredi]

M[uredi]

N[uredi]

O[uredi]

P[uredi]

R[uredi]

S[uredi]

Š[uredi]

T[uredi]

U[uredi]

V[uredi]

Z[uredi]

Ž[uredi]

O Slavistični reviji[uredi]