Pojdi na vsebino

Uporabnik:CehnerT

Iz Wikiverza

O Slavistični reviji[uredi]

Ko sem prvič preletela nekaj člankov na spletni strani Slavistične revije, sem najprej mislila, da ni ničesar, kar bi me lahko pritegnilo. Dejstvo pač je, da nas tudi znotraj področja, ki smo si ga izbrali za poklic ne more vse zanimati. Seveda pa sem našla kar nekaj člankov, ki so se mi zdeli zanimivi. Med prebiranjem člankov sem bila presenečena nad tem, koliko različnih tem je obravnavanih in česa vse še ne vem o slovenski literaturi. Vsekakor bom spletno revijo še kdaj prebirala, saj me zanima kaj novega še lahko izvem. Članek, ki je še posebej pritegnil mojo pozornost je članek o sprejemanju Prešernovih pesmi. Tudi študentje naj bi imeli težave z razumevanjem njegovih besedil, kar me ne preseneča, saj so res zelo zapletene. razlogi za nadpovprečno zapletenost njegovih pesmi naj bi bili v tem, da uporablja veliko zapletenih skladenjskih struktur, verzov klasičnih oblik in večstopenjsko metaforiko. Vsekakor so to pesmi, ki jih moramo ceniti in tudi če jih ne razumemo povsem lahko občudujemo zapletenost in popolnost njegove umetnosti. --CehnerT (pogovor) 06:43, 15. november 2014 (CET)

Literarnovedni dogodek tega tedna[uredi]

Ta teden sem v Delovi Sobotni prilogi prebrala članek dobitniku letošnje Bookerjeve nagrade. To je Richard Flanagan, pisatelj, ki je v svojih romanih tudi Slovenijo prenesel na mednarodni zemljevid. Naslov romana, za katerega je dobil nagrado je Ozka pot proti globokem severu. Roman govori o avstralskih taboriščnikih, ki so med drugo svetovno vojno pod Japonci delali na t.i. »Železnici smrti« med Tajsko in Burmo. S tem romanom je pisatelj med drugim hotel sporočiti, da je nasilje večno, večje celo d naše civilizacije. --CehnerT (pogovor) 06:43, 15. november 2014 (CET)

Razlaga pojma iz Nove pisarije[uredi]

Knjiga Etymologiae, ki jo je napisal Izidor Seviljski je knjiga, v katero je Škof Seviljski zapisal vse kar se mu je zdelo vredno dokumentirati. Je najpogosteje uporabljena knjiga srednjega veka in vključuje izjemno raznovrstno znanje. V njej lahko naletimo na poglavja o retoriki, slovnici, vesolju, zgradbah, ladjah, medicini, živalih, itn. Citiral jo je Dante Alighieri, ki je vključil Izidorja v svoj raj. V Vatikanu, so avtorja knjige hoteli imenovati za svetnika zaščitnika interneta. V njej škof Seviljski navaja citate tako poganskih kot krščanskih avtorjev. Sestavljena je iz dvajsetih knjig. --CehnerT (pogovor) 06:43, 15. november 2014 (CET)

Vir Etymologiae. Wikipedia, The free Encyclopedia

Simpozij obdobja[uredi]

 - Irena Avsenik Nabergoj: Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide LV
 - Saša Babič: Uganka v časovnem prerezu LV
 - Matjaž Birk: Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija LV
 - Milena Mileva Blažić: Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini LV
 - Blanka Bošnjak: Recepcija slovstvenega dela Leopolda Volkmerja: pomen za vzhodnoštajersko književnost LV
 - Zoran Božič: Problem interpretacije in recepcije Prešernove pesmi Pevcu LV
 - Jadranka Cergol: K pojmovanju manjšinske literature: študija primera literarne produkcije dveh manjšinskih skupnosti LV    
 - Joanna Cieślar Recepcja, historia, przekład: Naga wyspa Božidara Jezernika w polskim tłumaczeniu LV
 - Renata Debeljak: Recepcija Potrčeve predvojne kratke proze LV
 - Monika Deželak TrojarJ. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju LV
 - Ljudmil Dimitrov: Recepcija sodobne slovenske dramatike kot književnosti: refleksija prevajalca LV
 - Marijan DovićTri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije LV
 - Olena Dzjuba-PogrebnjakСловенська мова і література в Україні: словеністика у працях професора Т. Д. Флоринського
 - Tomaž Erjavec, Darja Fišer: Recepcija virov starejše slovenščine IMP JKL
 - Florence Gacoin-Marks: Francoska prevoda Alamuta LV
 - Monika Gawlak: Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991 JKL
 - Dragica Haramija, Janja Batič: Recepcija postmodernih slikanic LV
 - Robert Jereb: Slovenska literarna kritika v periodičnem tisku (1990–1999) LV
 - Andraž Jež: Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije LV
 - Jožica Jožef Beg: Branje klasične slovenske poezije v gimnaziji LV
 - Franci Just: Prevodna recepcija slovenskih pisateljev v prekmurskem časopisu Prijatel in tedniku Novine LV
 - Marko Juvan: Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren LV
 - Irma Kern: Posebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedil LV
 - Sanja Kostanjšek: Recepcija mladostnika po prvem branju Lainščkovega romana Skarabej in vestalka LV
 - Erwin Köstler, Andrej Leben: Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem JKL
 - Ana Košuta Skok: Recepcija slovenske književnosti v zadnjem triletju osnovne šole LV
 - Zvonko Kovač: Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti LV
 - Boža Krakar Vogel: Spodbujanje literarne recepcije v vzgoji in izobraževanju: didaktične ambicije in praktični učinki LV
 - Ivana Latković: Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj JKL
 - Marko Ljubešić, Mirjana Benjak: Kako recipirati nepročitano LV
 - Laima Masytė: Nekaj posebnosti prevoda romana Berte Bojetu Filio ni doma v litovščino LV
 - Maja Melinc Mlekuž: Vzgoja narodne pripadnosti pri književnem pouku LV
 - Vesna Mikolič: Literarna perspektiva Šalamunovega pesniškega diskurza skozi slovensko in tujejezično leksiko LV
 - Jun Mita: Recepcija slovenske književnosti na Japonskem LV
 - Marija Mitrović: Edvard Kocbek v srbskih/hrvaških prevodih LV
 - Mladen Pavičić: O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku LV
 - Katarina Podbevšek: Recepcija slovenskega postdramskega besedila (Simona Semenič:tisočdevetstoenainosemdeset) LV
 - Timothy Pogačar: Slovenska proza v dveh slovensko-ameriških publikacijah: recepcija zgodnjega 20. stoletja LV
 - Gizela Polanc Podpečan: Horizont pričakovanja v pripovedni prozi Florjana Lipuša LV
 - Ivo Pospíšil: Nekaj vidikov češkega sprejema Matije Murka LV
 - Barbara Pregelj, Moisés Selfa Sastre: Recepcija slovenske mladinske književnosti med špansko govorečimi LV
 - Francka Premk, Eva Premk Bogataj: Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti Marje Boršnik JKL
 - Urša Prša: Transformacija antične Medeje v operi Medeja: glasbena drama iz vsakdanjega življenja LV
 - Vilma Purič: Sumljivo in abstraktno v poeziji Irene Žerjal LV
 - Andrej Rozman: Žiga Herberstein in slovaški humanisti LV
 - Megi Rožič: Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela LV
 - Špela Sevšek Šramel: Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem LV
 - Tone Smolej: Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana LV
 - Maja Smotlak: Slovenska literarna kritika o narodni identiteti v sodobnem slovenskem romanu v Italiji LV
 - Julija A. Sozina: Temeljne raziskave slovenske književnosti v sodobni Rusiji LV
 - Marija Stanonik: Vprašanje racionalizacije v slovenski slovstveni folklori LV
 - Nadežda Starikova: Slovenska poezija 20. stoletja v ruskih prevodih LV
 - Đurđa Strsoglavec: Stopnja prevedljivosti in stopnja recepcije LV
 - Jana Šnytová: Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti LV
 - Katarina Šrimpf: Butalci in Süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom LV
 - Miran Štuhec: Esejistična recepcija slovenske književnosti LV
 - Bożena Tokarz: Prevajalec v procesu literarne recepcije LV
 - Loredana Umek: V literarnem Trstu: na meji med resničnostjo in njeno ubeseditvijo LV
 - Jonatan Vinkler: Ustvarjanje Franceta Prešerna in František Ladislav Čelakovský LV
 - Marijanca Ajša Vižintin: Kdo vse piše in (so)ustvarja slovensko književnost? LV
 - Saša Vojtech Poklač: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem LV
 - Janja Vollmaier Lubej: Kritiška recepcija zgodnejše proze Marjana Kolarja LV
 - Janez Vrečko: Novo branje konsov LV
 - Martin Vrtačnik: Kognitivni pristop k oblikovanju odrskega govora (Ivo Prijatelj: Totenbirt) LV
 - Nina Žavbi Milojević: Uprizoritev dramskega besedila in njena recepcija (Ivan Cankar: Hlapci) LV
 - Alenka Žbogar: Literarno branje in mladostniki LV
 - Andreja Žele: Slovenska sodobna literarna ustvarjalnost tudi kot vir novih jezikovnih zmožnost JKL
 - Janja Žitnik Serafin: Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost JKL
 - Igor Žunkovič: Pomen sodobne fizike v poeziji Gregorja Strniše LV
     Legenda : JKL - jezikoslovje
          LV - literarna veda

--CehnerT (pogovor) 17:28, 16. november 2014 (CET)

Dogajanje na forumu SlovLit na moj rojstni dan[uredi]

Na ta dan je izšla četrta številka Slovenistične revije. To spada v temo literarnovednih spletišč. V reviji so bili objavljeni članki na temo novih odkritij o slovenski protestantiki, Kuharjevih Povesti, Prešernovega soneta, idr. --CehnerT (pogovor) 08:57, 16. januar 2015 (CET)