Uporabnik:Anna95

Iz Wikiverza

O Slavistični reviji[uredi]

Na prvi pogled, se mi Slavistična revija ne zdi nič kaj posebnega. Res je, da nas pritegne njena vinsko rdeča barva, ki mi je nasploh všeč, vendar pa me po nahitro prelistani reviji kmalu mine, da bi si jo bolj podrobno prebrala, saj me od tega odvrnejo strokovni izrazi, ki jih zasledim v člankih. Verjamem, da mi bodo sami strokovni izrazi tekom študija bližje in si bom zato z večjih veseljem šla prebrati kakšen članek ali pa celotno revijo. Trenutno pa po pravici povedano me to ravno ne mika.

Kljub temu pa me je pritegnil članek z naslovom: V spomin Tone Pretnar: Življenje med znanostjo in literaturo. V članku razberem, da je Tone Pretnar, slovenski literarni zgodovinar, verzolog in prevajalec živel boleče kratek čas za zemeljsko bivanje človeka in možnost njegove ustvarjalne samorealizacije. Zato se mi zdi zanimivo in občudovanja vredno delo, ki ga je pustil za seboj. V članku piše še več o njegovih delih in njegovem ustvarjanju. Mislim, da je to tudi en izmed člankov, ki da človeku misliti..


Literarnovedni dogodek[uredi]

Na strani našega oddelka sem zasledila, da je bila žalna seja v spomin pokojnemu akademiku profesorju dr. Jožetu Toporišiču v sredo, 14. januarja 2015 ob 12.00 uri, v predavalnici 2 Filozofske fakultete.


Prešernova Nova pisarija[uredi]

V Novi pisariji, me je najbolj pritegnil članek Prešernova Nova pisarija. V tem poglavju, pravzaprav izvemo, da naslov Nova pisarija, katero beremo, parazitira na naslovu Prešernove satirične pesnitve s prvotnim naslovom Kranjska pisarija, katera je bila objavljena v drugem zvezku zbornika Krajnska čbelica leta 1831, in s katero je Prešeren karikiral ideal ljudskega jezika in nabožnega utilitarnega pisanja kot primerne podlage za slovensko besedno umetnost.

Izvemo tudi, da je pesnitev med Prešernovimi daljšimi, saj obsega 47 tercin (142 verzov). V njej pa gre za pogovor med učencem, ki sprašuje, in učiteljem (pisarjem), ki odgovarja, kar je oblika, prevzeta iz Horačeve pesnitve De arte poetica. Z nesimpatičnim pisarjevim stališčem je Prešeren ironiziral nasprotnike svoje poetike, slovničarje Jerneja Kopitarja in Franca Serafina Metelka, škofa in nabožnega pisca Matevža Ravnikarja. Zelo všeč in zanimivo mi je, da so v Novi pisariji tudi slike na katerih je mogoče videti Prešernovo Novo pisarijo, iz cenzurnega rokopisa Poezij.


Simpozij obdobja[uredi]

Glede na vsebino dogodkov, sem le te razdelila na literarnovedne in jezikoslovne.

 • Alenka Žbogar: Recepcija slovenske književnost - literarnovedni dogodek
 • Irena Avsenik Nabergoj: Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide - literarnovedni dogodek
 • Saša Babič: Uganka v časovnem prerezu - literarnovedni dogodek
 • Matjaž Birk: Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija - literarnovedni dogodek
 • Milena Mileva Blažić: Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini - literarnovedni dogodek
 • Blanka Bošnjak: Recepcija slovstvenega dela Leopolda Volkmerja: pomen za vzhodnoštajersko književnost - literarnovedni dogodek
 • Zoran Božič: Problem interpretacije in recepcije Prešernove pesmi Pevcu - literarnovedni dogodek
 • Jadranka Cergol: K pojmovanju manjšinske literature: študija primera literarne produkcije dveh manjšinskih skupnosti - literarnvedni dogodek
 • Joanna Cieślar: Recepcja, historia, przekład: Naga wyspa Božidara Jezernika w polskim tłumaczeniu - jezikoslovni dogodek
 • Renata Debeljak: Recepcija Potrčeve predvojne kratke proze - literarnovedni dogodek
 • Monika Deželak Trojar: J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju - literarnovedni dogodek
 • Ljudmil Dimitrov: Recepcija sodobne slovenske dramatike kot književnosti: refleksija prevajalca - literarnovedni dogodek
 • Marijan Dović: Tri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije - literarnovedni dogodek
 • Olena Dzjuba-Pogrebnjak: Словенська мова і література в Україні: словеністика у працях професора Т. Д. Флоринського - literarnovedni dogodek
 • Tomaž Erjavec, Darja Fišer: Recepcija virov starejše slovenščine IMP - jezikoslovni dogodek
 • Florence Gacoin-Marks: Francoska prevoda Alamuta - literarnovedni in jezikoslovni dogodek
 • Monika Gawlak: Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991 - literarnovedni dogodek
 • Dragica Haramija, Janja Batič: Recepcija postmodernih slikanic - literarnovedni dogodek
 • Robert Jereb: Slovenska literarna kritika v periodičnem tisku (1990–1999) - literarnovedni dogodek
 • Andraž Jež: Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije - literarnovedni dogodek
 • Jožica Jožef Beg: Branje klasične slovenske poezije v gimnaziji - literarnovedni dogodek
 • Franci Just: Prevodna recepcija slovenskih pisateljev v prekmurskem časopisu Prijatel in tedniku Novine - jezikoslovni dogodek
 • Marko Juvan: Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren - literarnovedni dogodek
 • Irma Kern: Posebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedil - literarnovedni dogodek
 • Sanja Kostanjšek: Recepcija mladostnika po prvem branju Lainščkovega romana Skarabej in vestalka - literarnovedni dogodek
 • Erwin Köstler, Andrej Leben: Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem - literarnovedni dogodek
 • Ana Košuta Skok: Recepcija slovenske književnosti v zadnjem triletju osnovne šole - literarnovedni dogodek
 • Zvonko Kovač: Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti - literarnovedni dogodek
 • Boža Krakar Vogel: Spodbujanje literarne recepcije v vzgoji in izobraževanju: didaktične ambicije in praktični učinki - literarnovedni dogodek
 • Ivana Latković: Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj - jezikoslovni dogodek
 • Marko Ljubešić, Mirjana Benjak: Kako recipirati nepročitano - jezikoslovni dogodek
 • Laima Masytė: Nekaj posebnosti prevoda romana Berte Bojetu Filio ni doma v litovščino - jezikoslovni dogodek
 • Maja Melinc Mlekuž: Vzgoja narodne pripadnosti pri književnem pouku - literarnovedni dogodek
 • Vesna Mikolič: Literarna perspektiva Šalamunovega pesniškega diskurza skozi slovensko in tujejezično leksiko - literarnovedni in jezikoslovni dogodek
 • Jun Mita: Recepcija slovenske književnosti na Japonskem - literarnovedni dogodek
 • Marija Mitrović: Edvard Kocbek v srbskih/hrvaških prevodih - jezikoslovni dogodek
 • Mladen Pavičić: O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku - literarnovedni in jezikoslovni dogodek
 • Katarina Podbevšek: Recepcija slovenskega postdramskega besedila (Simona Semenič: tisočdevetstoenainosemdeset) - jezikoslovni dogodek
 • Timothy Pogačar: Slovenska proza v dveh slovensko-ameriških publikacijah: recepcija zgodnjega 20. stoletja - literarnovedni dogodek
 • Gizela Polanc Podpečan: Horizont pričakovanja v pripovedni prozi Florjana Lipuša - literarnovedni dogodek
 • Ivo Pospíšil: Nekaj vidikov češkega sprejema Matije Murka - jezikoslovni dogodek
 • Barbara Pregelj, Moisés Selfa Sastre: Recepcija slovenske mladinske književnosti med špansko govorečimi - literarnovedni dogodek
 • Francka Premk, Eva Premk Bogataj: Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti Marje Boršnik - literarnovedni dogodek
 • Urša Prša: Transformacija antične Medeje v operi Medeja: glasbena drama iz vsakdanjega življenja - literarnovedni dogodek
 • Vilma Purič: Sumljivo in abstraktno v poeziji Irene Žerjal - literarnovedni dogodek
 • Andrej Rozman: Žiga Herberstein in slovaški humanisti - literarnovedni dogodek
 • Megi Rožič: Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela - literarnovedni dogodek
 • Špela Sevšek Šramel: Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem - literarnovedni dogodek
 • Tone Smolej: Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana - literarnovedni dogodek
 • Maja Smotlak: Slovenska literarna kritika o narodni identiteti v sodobnem slovenskem romanu v Italiji - literarnovedni dogodek
 • Julija A. Sozina: Temeljne raziskave slovenske književnosti v sodobni Rusiji - literarnovedni dogodek
 • Marija Stanonik: Vprašanje racionalizacije v slovenski slovstveni folklori - jezikoslovni dogodek
 • Nadežda Starikova: Slovenska poezija 20. stoletja v ruskih prevodih - literarnovedni dogodek
 • Đurđa Strsoglavec: Stopnja prevedljivosti in stopnja recepcije - jezikoslovni dogodek
 • Jana Šnytová: Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti - literarnovedni in jezikoslovni dogodek
 • Katarina Šrimpf: Butalci in Süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom - literarnovedni dogodek
 • Miran Štuhec: Esejistična recepcija slovenske književnosti - literarnovedni dogodek
 • Bożena Tokarz: Prevajalec v procesu literarne recepcije - literarnovedni in jezikoslovni dogodek
 • Loredana Umek: V literarnem Trstu: na meji med resničnostjo in njeno ubeseditvijo - literarnovedni dogodek
 • Jonatan Vinkler: Ustvarjanje Franceta Prešerna in František Ladislav Čelakovský - literarnovedni dogodek
 • Marijanca Ajša Vižintin: Kdo vse piše in (so)ustvarja slovensko književnost? - literarnovedni dogodek
 • Saša Vojtech Poklač: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem - literarnovedni dogodek
 • Janja Vollmaier Lubej: Kritiška recepcija zgodnejše proze Marjana Kolarja - literarnovedni dogodek
 • Janez Vrečko: Novo branje konsov - literarnovedni dogodek
 • Martin Vrtačnik: Kognitivni pristop k oblikovanju odrskega govora (Ivo Prijatelj: Totenbirt) - jezikoslovni dogodek
 • Nina Žavbi Milojević: Uprizoritev dramskega besedila in njena recepcija (Ivan Cankar: Hlapci) - literarnovedni dogodek
 • Alenka Žbogar: Literarno branje in mladostniki - literarnovedni dogodek
 • Andreja Žele: Slovenska sodobna literarna ustvarjalnost tudi kot vir novih jezikovnih zmožnosti - literarnovedni dogodek
 • Janja Žitnik Serafin: Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost - literarnovedni in jezikoslovni dogodek
 • Igor Žunkovič: Pomen sodobne fizike v poeziji Gregorja Strniše - literarnovedni dogodek