TEI XML

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

1 XML in besedila v času novejših razvojnih pobud v humanistiki

1.1 Osnovni koncepti in uporaba XML v shemi TEI

1.2 Prednosti, ki jih prinaša XML

1.3 Struktura besedila

1.4 XML struktura in njena terminologija: Primer »element«

1.5 Atributi

1.6 Druge komponente XML dokumenta

2 Iniciativa za zapis besedil TEI

2.1 Standardizacija digitalnega zapisa

2.2 O uporabi TEI

2.3 Priporočila TEI in TEI moduli

2.4 Konstruiranje TEI XML sheme in zgledi

2.5 TEI XML v projektih kodiranja besedil v slovenskem jeziku