Srečni lev: Učna priprava

Iz Wikiverza

UČNA PRIPRAVA - DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI


Fatio Louise: SREČNI LEV


Študentki: Adela Škerbec, Jasna Šubic

Študijsko leto: 2011/2012

Šola: OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

Mentorica na OŠ: Marina Doblekar

Učni predmet: SLOVENŠČINA

Razred: 1. A

Datum: 16. 1. 2012

Zap. št. ure:

Učna tema: Sreča

Učna enota: Srečni lev

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska

Učne metode: metoda pogovora, delo z besedilom, metoda igre

Operativni učni cilji:

Učenci:

 • učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico
 • poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj; povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v podobnem položaju kot književna oseba

Prostor: matična učilnica

Medpredmetne povezave: likovna vzgoja

Učni pripomočki: sestavljanka, slikanica, A4 listi.

Literatura:

 • Louise F. Srečni lev. Ljubljana; Mladinska knjiga, 1958

Viri:


[uredi]

POTEK UČNE URE:

Del ure in čas Učne oblike in pripomočki Učitelj/-ica Učenec/ učenka
Uvodni del.

10 min

Skupinska. Frontalna.

Sestavljanka, slikanica.

Učence povabiva v krog pred tablo. Učencem se predstaviva: Pozdravljeni učenci. Midve sva Adela in Jasna in danes bomo skupaj preživeli učno uro.


Uvodna motivacija

Učencem poveva, da bomo na začetku ure skupaj sestavili sestavljanko. Na sredino kroga dava koščke sestavljanke, nato pa jo s skupnimi močmi sestavijo. Če imajo pri sestavljanju težave, jim za pomoč dava pomanjšano sliko sestavljanke. Učence nato prosiva, da se razporedijo nazaj v krog pred tablo. Učence vprašava, kaj predstavlja sestavljanka. Zakaj mislite, da sestavljanka predstavlja leva?Napoved besedila

Učencem pokaževa slikanico in poveva, da jo je napisal Fatio Louise, ilustriral pa Roger Duvoisin.


Premor pred branjem

Učence umiriva in prosiva naj prisluhnejo besedilu. Sedaj pa se udobno namestite na svoja mesta in prisluhnite zgodbi.

Usedejo se v krog pred tablo.


Sestavljajo sestavljanko.


Odgovorijo, da sestavljanka predstavlja leva.


Ker bo zgodba govorila o levu.


Pozorno poslušajo.


Osrednji del.

20 min

Frontalna.

Slikanica.


Interpretativno branje

Ena izmed naju doživeto prebere začetni del zgodbe, ki je tudi v berilu. Otrokom postaviva vprašanja:

 • Kaj mislite, da bo lev počel na sprehodu po mestu?
 • Bi se bali leva, če bi ga srečali?
 • Kaj bi storili, če bi sredi mesta srečali leva?
 • Kaj pa če bi lev prišel v šolo?
 • Ali mislite, da so se ljudje v zgodbi bali leva, ko so ga srečali?Nato otrokom ob slikah pripovedujeva še preostanek zgodbe.Čustveni premor po branju

Malo počakava, da si učenci uredijo vtise o prebranem.


Izražanje doživetij

Učence vprašava:

 • Vam je bila zgodba všeč? Zakaj?
 • Kateri dogodek vam je bil najbolj všeč?
 • Kateri pa najmanj?
 • Bi se bali leva, če bi vedeli, da je prijazen?
 • Kakšen se vam zdi Franci?
 • Kako mislite, da se je počutil lev, ko so se do njega v mestu vsi obnašali drugače, kot v živalskem vrtu.
 • Kako mislite, da se je počutil lev, ko je moral nazaj v živalski vrt?
Odgovarjajo na postavljena vprašanja.


Odgovarjajo na vprašanja.

Zaključni del.

15 min

Frontalna. Individualna.

A4 listi

Poustvarjalne naloge

Učence prosiva, da se usedejo za mize. Nato jim dava nalogo za risanje:

 • Narišite, kar mislite, da bo lev počel čez 5 let.

Na koncu zbereva vse liste s slikami in jih spneva v knjigo.

Učenec riše.