Slutnje

Iz Wikiverza

Analiza[uredi]

Gre za kratko pripovedno črtico, ki je osrediščena na eno osrednje, a sekvenčno ponavljajoče se dogajanje v obliki slutenj ali videnj. Prevladujejo pripovedni elementi z dramatizacijo v obliki preroškega monološkega govora. Sicer je dogajanje precej fabulativno zaokroženo okrog centralnega dogajanja - umiranja starke. Glavni figuri podajanja zgodbe sta opis ali deksripcija in govor v obliki starkinih monologov o videnjih Manječkinega prihoda ter dialogov s stranskimi osebami v dogajanju - s sinom in snaho. Dogajalno ozračje je temačno, že skoraj mučno. Umirajoča starka in njena hči Manječka imata poglobljen odnos. Sicer pa odnosi v črtici niso poglobljeni ali kako problematizirani. Vsebinsko je izpostavljena ženska predsmrtna intuicija, materinska ljubezen, ki preseže zmožnosti realnega.

Prevldaujoče govorne figure so: eksklamacija Manječka! ... Moja Manječka! ... U ime božje! ... Joj, kako to seće, boli. in apostrofa: Manječka, dete moje slatko, došla si ... Ipak si došla? - Manječka pri tem ni prisotna.

Pojavljajo se tudi figure kopičenja v obliki ponavljanja posameznih besed: Deco, deco! ... vidim je, vidim ... Brzo, brzo, obucite me ... Ona leti, leti ...

Od logičnih figur imamo v zgodbi primere stopnjevanja: Još sedam dana ... pa onda: još šest dana ... još pet dana ... Od slovniških figur pa srečamo mnogo rab silepse, tropičij, nepovezanosti v povedi.

Besedni slog: Preneseni pomeni so zelo redki. Prisotni pa sta dve močni metafori na začetku in na koncu pripovedi. Na začetku je metafora o umirajoči žuželki ob zori: U sobi beše polutama. Uljeni je žižak drhtao, zadrhtnuo nekoliko puta i ugaso. Kroz prozor prodiraše jutranje svetlo. Metafora uvaja glavno temo umiranja.

Na koncu srečamo metaforo o drvarju. Gre za starkine prisluhe o močnem hrupu sekanja drv tik pred zadnjim izdihom. Hrup ji onemogoča miren odhod, pa čeprav obstaja le v njeni glavi. Ko ji povedo, da drvar mora sekati drva, da zasluži za preživetje otrok, sprejme ta hrup kot svoje poslednje materinsko žrtvovanje. Gre za prikaz njene dobrote in nesebičnosti.