Slovenske literarnovedne knjige

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Gregor Kocijan je dal pobudo in Anka Sollner Perdih je prijazno sestavila seznam slovenskih literarnovednih knjig od 2011 dalje. Nabralo se je blizu 100 enot, ki jih semle postavljam s povabilom, da jih na kratko (lahko pa seveda tudi poglobljeno) predstavimo (in ocenimo). Uredništva slovenskih strokovnih revij (zlasti Slavistična revija in Jezik in slovstvo) bodo take strokovne prispevke izpod tipkovnice podiplomskih študentov, mladih in nekoliko starejših učiteljev, zavzetih študentov druge stopnje, s slovenistik in z drugih filoloških smeri domačih in tujih univerz ali pa samo z legitimacijo slovlitovskega bralca -- z veseljem sprejela v recenzijski postopek. Poročila vzporedno objavite na Wikiverzi, SlovLit pa poskrbi za oglašanje. Čas je za strokovno pisanje, knjige kličejo po naši strokovni pozornosti. Dobite jih na posodo v knjižnicah, če pa želite svoj recenzijski izvod, pišite zanj avtorjem ali založbam. --Hladnikm (pogovor) 19:35, 25. februar 2014 (CET)

2011[uredi]

 • Antologija savremene slovenačke književnosti. Ur. Alojzija Zupan Sosič, Irena Novak Popov, Mateja Pezdirc Bartol i predavači slovenačkog jezika na univerzitetima u inostranstvu. Prevod studenti slovenačkog jezika sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Beograd: Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine, 2011. Prevod dela: Antologija sodobne slovenske literature.
 • Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011 (Studia litteraria). 349 str.
 • Milena Blažić. Branja mladinske književnosti: Izbor člankov in razprav. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 324 str.
 • Bogastvo nepojmljive lepote: Janez Jalen (26. V. 1891 12. IV. 1966): Brezijanski pogovori 12. november 2011. Brezje: Frančiškanski Marijanski center, 2011. 63 str.
 • Alenka Goljevšček. Od A(brama) do Ž(upančiča): Vsebine 765 dram slovenskih avtorjev. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011. 944 str.
 • Iztok Ilich. Mohor in Korotan: Fran Saleški Finžgar in Mohorjeva: Literatura in dokumenti: Ob 160-letnici Mohorjeve družbe in 140-letnici rojstva Frana S. Finžgarja. Celovec: Mohorjeva družba, 2011. 192 str.
 • Marko Juvan. Literary studies in reconstruction: An introduction to literature. Frankfurt: P. Lang, 2011. 282 str. Prevod dela: Literarna veda v rekonstrukciji Uvod v sodobni študij literature.
 • Marko Juvan. Nauka o književnosti u rekonstrukciji: Uvod u savremene studije književnosti. Prevod sa slovenačkog Miljenka Vitezović. Beograd: Službeni glasnik, 2011 (Biblioteka Književne nauke: Kolekcija Znak). 358 str.
 • Taras Kermauner. Dramsko videnje (volja?): Dovjakova dramatika. Ljubljana: UMco, 2011 (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). 403 str.
 • Edvard Kocbek. Mesec s kolobarjem: Partizanska lirika- Ur. Boris Paternu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 198 str.
 • Matevž Kos. Mali spisi: O knjigah in drugih rečeh. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2011 (Novi pristopi, 51). 214 str.
 • Srečko Kosovel. Ostri ritmi = Aspri ritmi. Ur. Jolka Milič, spremna beseda samo v ital. Miran Košuta. Trst: ZTT = EST, 2011. 278 str.
 • Bogomila Kravos. Slovenska dramatika in tržaški tekst. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011. 187 str.
 • Matjaž Lunaček. Za drugačno usodo: Psihoanalitična teza o Krstu pri Savici. Ljubljana: Založba /*cf., 2011 (Extra). 119 str.
 • Darja Mazi-Leskovar. Mladinska proza na tej in oni strani Atlantika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011 (Zora, 78). 283 str.
 • Novanta (90) anni dello sloveno a Napoli: Atti del convegno internationale. Ur. Aleksandra Žabjek, Lucia Gaja Scuteri. Neapelj: Università degli Studi di Napoli "l'Orinetale", Dipartimento di Studi dell´ Europa orientale, 2011. 234 str.
 • Andreja Perić Jezernik. Minimalizem in sodobna slovenska kratka proza. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011 (Studia litteraria). 206 str.
 • Marija Pirjevec. Tržaški književni razgledi: Študije in eseji. Trst: Mladika, 2011. 319 str. [Rebula, Kosovel, Pahor, L. Šorlii, B. Pertot, Gruden, Paletti, Qualizza, Prešeren, G. Mazzini, Čop, L. Bratuž, Miroslav Košuta]
 • Poetika slovenstva: Družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Ur. Barbara Pregelj in Krištof Jacek Kozak. Koper: Univerza na Primorskem, 2011. 317 str.
 • Denis Poniž. Severni in južni vzporedniki:Eseji. Ljubljana: Društvo 2000, 2011. 202 str.
 • Popularni žanri v slovenski književnosti: Znanstveni simpozij, posvečen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011. Ur. Robert Jereb. Idrija: Mestna knjižnica in čitalnica, 2011.
 • Sebastijan Pregelj. Ljubljana literary trail. Ljubljana: Študentska založba, 2011 (Žepna Beletrina). 111 str.
 • Protiv časovoj strelki: Slovenskaja novella: Izbrannoe. Ur. Julija A. Sozina. Moskva: Centr knigi Rudomino, 2011 (Serija Slovenskij Glagol). 318 str. [Polona Glavan, Dušan Šarotar, Andrej Blatnik, Jani Virk, Milan Kleč, Uroš Kaličič, Evald Flisar, Andrej Hieng, Beno Zupančič, Vitomil Zupan, Ciril Kosmač, Milena Mohorič, Vladimir Bartol, Prežihov Voranc, Danilo Lokar, Juš Kozak, France Bevk, Ivan Cankar]
 • Vilma Purič. Pesniki pod lečo. Spremna beseda Irena Novak Popov. Trst: Mladika, 2011. 235 str.
 • Rudi Šeligo. Ur. Niko Grafenauer. Ljubljana: Nova revija, 2011 (Interpretacije, 11). 337 str. [Martin Grum, Bibliografija Rudija Šeliga]
 • Adam Skalar. Skalarjev rokopis 1643: Editio princeps: Znanstvenokritična izdaja. Ur. Monika Deželak Trojar. Celje: Mohorjeva družba; Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 959 str.
 • Slovenskaja novella XX veka v perevodah Maji Ryžovoj. Ur. M. I. Ryžova. Moskva: Centr knigi Rudomino, 2011 (Serija Slovenskij Glagol). 318 str. [Vsebuje prevode kratke proze Ivana Cankarja, Prežihovega Voranca, Miška Kranjca, Franceta Bevka in Juša Kozaka]
 • Še preden se je začel svet: Peter Božič, človek gledališča. Ur. Tomaž Toporišič in Ivo Svetina. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011 (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, 87). 307 str. Dostopno tudi na: http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2011_4_02.
 • Ana Toroš. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Univerza, 2011. 131 str.
 • Barbara Trnovec. Kolumbova hči: Življenje in delo Alme M. Karlin. Celje: Pokrajinski muzej, 2011 (Starožitnosti: Vodniki Pokrajinskega muzeja Celje, 5). 63 str.
 • Vzájemným pohledem: Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století: Monografie = V očeh drugega: Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju: Monografija. Ur. Alenka Jensterle-Doležalová. Praga: Národní knihovna České Republiki Slovanská knihovna, 2011 (Publikace slovanské knihovny, 68). 315 str. [Makarovič, Tratnik, Mozetič, Flisar, Kveder]
 • Franc Zadravec. Slovenski narodnoobrambni in protivojni roman. Murska Sobota: Franc-Franc, 2011 (Misel o slovenski besedi). 246 str.
 • Neža Zajc. Krogozor slovanske besede: Preizkušnja renesančnega humanizma skozi prerez opusov besedil Primoža Trubarja in Maksima Greka. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 400 str. [Trubar, Maksim Grek]
 • Alojzija Zupan Sosič. Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu. Maribor: Litera, 2011. 231 str. [Bartol, Dekleva, Mazzini, Jančar, Lainšček]

2012[uredi]

 • Aškerc' in Istanbulu. Ur. Milan Jazbec. Ankara: Yildiz Yayincilik, 2013. 332 str. [Aleksander Bjelčevič: str. 95-104; vsebuje faksimile slov. potopisa in prevoda v turščino in angleščino]
 • Silvija Borovnik. Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. Maribor: Filozofska fakulteta, 2012 (Zora, 85). 262 str.
 • Jadranka Cergol. Med mero in misterijem: Antični svet v delih Alojza Rebule. Trst: Mladika, 2012. 197 str.
 • Monika Gawlak. Świat poetycki Gregora Strnišy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2974). 200 str.
 • Karel Gržan. Odreševanje niča s posebnim ozirom na vlogo duhovnika v dramatiki Stanka Majcna. Maribor: Filozofska fakulteta, 2012 (Zora, 89). 351 str. [Stanko Majcen]
 • Dragica Haramija. Nagrajene pisave: Opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov. Murska Sobota: Franc-Franc, 2012 (Misel o slovenski besedi). 390 str. COBISS
 • Jože Horvat. Navdih in besede: Pisatelji in pisateljice s Tržaškega, 1. Trst: Mladika, 2012
 • Jože Udovič 1912-1986: In iskra v besedi ostane: Dokumenti, spomini, pesmi, novela, esej, bibliografija. Ur. Marija Hribar in France Pibernik. Celje: Mohorjeva družba; Cerknica: Knjižnica Jožeta Udoviča, 2012. 166 str.
 • Marko Juvan. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012 (Novi pristopi, 55). 383 str.
 • Gregor Kocijan. Slovenska kratka proza: 1919-1929. Ljubljana: ZRC SAZU, 2012 (Studia litteraria). 239 str.
 • Boža Krakar-Vogel in Milena Blažić. Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. 87 str.
 • Andrijan Lah. Slovenska dramatika z antično tematiko: Poljudna obravnava. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2012. 132 str. [Antični motivi v slovenski dramatiki. Seznam slovenskih gledaliških iger (in prizorov) z antično tematiko]
 • Mateja Pezdirc-Bartol in Katja Mihurko Poniž. Esej na maturi 2012. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 136 str. [Gogol´, Revizor, Ibsen, Stebri družbe, Cankar, Za narodov blagor, Möderndorfer, Limonada slovenica]
 • Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije v tuji književnosti: Imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 223 str.
 • Denis Poniž. Nasprotja: Eseji in legende. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 205 str. (Kultura).
 • Alenka Puhar. Mira Mihelič: Družinska slika z gospo: Življenje in delo Mire Mihelič (1912-1985). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 265 str.
 • Majja Il´nična Ryžova. Slovenskaja poèzija konca XIX načala XX vv. i russkaja literatura. Sankt-Peterburg: NPPL "Rodnye prostory", 2012 (Biblioteka žurnala "Nevskij al´manah"). 221 str. [Aškerc, Kette, Murn, Župančič]
 • Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 48: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: Zbornik predavanj Ur. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 138 str.
 • Brez mejnikov: Zbornik simpozija o Hermanu Voglu, 26. november 2011, Mežica. Ur. Dejan Ulcej idr. Mežica: Društvo za razvijanje znanja Klub Koratio, 2012. 54 str.
 • Slovenska dramatika. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Obdobja, 31). 392 str.
 • Vid Snoj. Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana: KUD Logos: Inštitut za preučevanje krščanskega izročila, 2012. 379 str. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos e-03 [Prešeren, Cankar, Vodušek, Aškerc, Murn, Vodnik, Kocbek]
 • Svetovne književnosti in obrobja. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2012 (Studia litteraria). 416 str.
 • Karel Štrekelj. Zgodovina slovenskega slovstva: I-II. Ljubljana: ZRC SAZU, 2012. 653 str.
 • Miran Štuhec. Književne teme. Maribor: Pivec, 2012. 198 str.
 • Janja Žitnik Serafin. Bridges and walls: Slovenian multiethnic literature and culture. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. 376 str.

2013[uredi]

 • Nada Barbarič. Literarne zgodbe iz slovenske književnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 191 str.
 • Matjaž Birk. Fremd- und Selbstinszenierung in der slowenischen Literatur der Moderne: Die Habsburgmetropole in Ivan Cankars Wiener Erzählungen. Heidelberg: Winter, 2013. Str. 177-192; iz: Zeitschrift für slavische Philologie 69 (2012/2013)
 • Dragica Haramija. Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc, 2013 (Misel o slovenski besedi). 292 str.
 • Marko Juvan. Intertekstualnost. Prev. Bojana Stojanović Pantović. Novi Sad: Akademska knjiga, 2013 (Biblioteka Arcus). 302 str.
 • Taras Kermauner. Anatomija poezije: Izbrani spisi Tarasa Kermaunerja o povojni slovenski poeziji. Ur. Ivo Svetina. Ljubljana: Študentska založba, 2013 (Koda). 579 str.
 • Boža Krakar Vogel in Milena Mileva Blažić. Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. 2. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013
 • Boris Pahor. Edvard Kocbek: pričevalec našega časa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 153 str. Faksimile revije Zaliv.
 • Denis Poniž. Poezija v drami, drama v poeziji: Razprave. Koper: Hyperion, 2013. 337 str. [Strniša, Zajc, Svetina, Taufer, Jesih]
 • Prostorski obrat v literarni vedi: Tematski sklop = Primerjalna književnost 36/2. Ur. Marko Juvan idr. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2013. 302 str.
 • Tatjana Rojc. Tako sem živel: Stoletje Borisa Pahorja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 279 str.
 • Matevž Rudolf. Ko beseda podobo najde: Slovenska literatura in film v teoriji in praksi: (1984-2012). Ljubljana: UMco: Slovenska kinoteka, 2013. 536 str.
 • Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 49 = Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: Zbornik predavanj. Ur. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 131 str.
 • Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev. Ur. Željko Kozinc. Radovljica: Didakta, 2013. 357 str.
 • Alen Albin Širca. Brezdanji val: Geneza mističnega pesništva na Zahodu. Ljubljana: KUD Logos, 2013. 565 str. [Kastelec, Paglovec, Redeskini]
 • Bożena Tokarz. Med destrukcijo in konstrukcijo: O poeziji Srečka Kosovela v kontekstu konstruktivizma. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013 (Labirinti, 41). 255 str. [Prevod dela: Między destrukcją]
 • Franc Zadravec. Pesem, ki te pomni: Utrinki iz slovenske domovinske poezije 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2013 (Misel o slovenski besedi). 109 str.
 • Alenka Žbogar. Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013 (Slavistična knjižnica, 18). 175 str.

Dopolnilo[uredi]

 • Irena Avsenik Nabergoj. The power of love and guilt: Representations of the mother and woman in the literature of Ivan Cankar. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 463 str.
 • Irena Avsenik Nabergoj. Reality and truth in literature: From ancient to modern European literary and critical discourse. Goettingen: V & R unipress, 2013. 229 str.
 • Irena Avsenik Nabergoj, Andreja Žele, Jože Krašovec. Simboli neizrekljivega: Izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih = Symbols of the inexpressible: the sources and transformations of motifs and symbols in literature and languages. Ljubljana: Intelego, 2013. 245 str.
 • Irena Avsenik Nabergoj. Literarne vrste in zvrsti: Stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 623 str.
 • Irena Avsenik Nabergoj, Krištof Dovjak, Taras Kermauner, Samo Koler, Janja Perko. Esej na maturi 2012: Kriza vrednot v evropski dramatiki (Gogolj, Revizor; Ibsen, Stebri družbe; Cankar, Za narodov blagor; Möderndorfer, Limonada slovenica) (Zbirka Matura 2012). Ljubljana: Intelego, 2011. 130 str.
 • Irena Avsenik Nabergoj, Marija Zlatnar Moe, Janja Perko. Esej na maturi 2013: Otroci in starši (Ciril Kosmač, Pomladni dan; Per Petersen, Konje krast) (Zbirka Matura 2013). Ljubljana: Intelego, 2012. 121 str.
 • Barbara Logar, Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Vinko Cuderman, Aleksandra Krašovec. Esej na maturi 2014: Človek v svetu (Cankar, Kralj na Betajnovi; Shakespeare, Hamlet; Jančar, Veliki briljantni valček; Dürrenmatt, Fiziki). Ljubljana: Intelego, 2013. 163 str.
 • David Bandelj. V iskanju jaza: Teorija in praksa dnevniske knjizevnosti. Koper: Annales, 2013.