Slovenska uprizoritvena umetnost

Iz Wikiverza

Študijsko leto 2019/2020

Vsebina predmeta in prosojnice so zaščitene z licenco: Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav CC BY-NC-ND

Nosilka predmeta: prof. dr. Katja Mihurko Poniž
Asistent: dr. Rok Andres

Učni načrt predmeta

Seznam tem:

 • 28.2.2020 Uvod in kratek pregled zgodovine antičnega gledališča, Srednjeveško gledališče - 4 ure

Prosojnice Video Video Video Video

 • 6.3.2020 Elizabetinsko gledališče, Commedia dell'arte

Prosojnice

 • 6.3.2020 Začetki gledališča na Slovenskem

Prosojnice
Igra o paradižu Viktor Steska: Prva slovenska dramatična igra, Filip Kalan: Slovenska igra o paradižu
Ruške verske igre
Ljubljanski pasijon
Škofjeloški pasijon Video Škofjeloški pasijon Radijska priredba Znanstvenokritična izdaja Škofjeloškega pasijona

 • 13.3. 2020 Razvoj gledališkega prostora

Teatro Olimpico video
Globe Theatre video

 • 13.3. 2020 Klasicizem v Franciji in Španiji
 • 20.3.2020 Razsvetljenstvo na Slovenskem,
 • 20.3. 2020 Gledališke reforme 19. stoletja
 • 27.3. 2020 Gledališka praksa 19. stoletja na Slovenskem
 • 27.3. 2020 Tržaško gledališče
 • 3.4.2020 Obdobje 1. svetovne vojne (Skrbinšek, Danilo),
 • 3.4.2020 Brecht in eskpresionistično gledališke prakse
 • 10.4.2020 Slovensko gledališče med obema vojnama
 • 10.4.2020 Evropsko gledališče med obema vojnama
 • 17.4.2020 Slovensko gledališče med obema vojnama
 • 17.4.2020 Evropsko gledališče med obema vojnama
 • 23.4. 2020 2. sv. vojna in partizansko gledališče
 • 23. 4. 2020 Obdobje po 2. sv. vojni
 • Eksistencializem v evropskem in slovenskem gledališču
 • Absurd v evropskem in slovenskem gledališču
 • Eksperimenatalna gibanja in revije

Literatura za poglobitev znanja

Aristotel: Poetika. Ljubljana: Študentska založba, 2012.
Patrice Pavis: Gledališki slovar, Ljubljana, MGL, 1997.
Začetki slovenske uprizoritvene umetnosti
Tine Debeljak: Škofjeloška pasijonska procesija in pasijonskih iger nasploh
Janko Glazer: Verske igre v Rušah. V: Janko Glazer: Razprave, članki, ocene. Maribor: Obzorja 1993, str. 937-949.
France Koblar: Starejša slovenska drama. Ljubljana: DZS, 1951.
France Koblar: Slovenska dramatika I. Ljubljana: Slovenska matica, 1972.
Filip Kalan: Evropeizacija slovenske gledališke kulture. V: Linhartovo izročilo. Ljubljana: Drama SNG Ljubljana, 1967.
Filip Kalan: Gledališki značaj škofjeloškega pasijona. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Filip Kalan: Živo gledališko izročilo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980.
Bratko Kreft: Prvi slovenski dialog in prizor. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Niko Kuret: Ljubljanska igra o paradižu in njen evropski okvir. Razprave SAZU, Lj, 1958.
Dušan Ludvik: Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1957.
Štefan Vevar: Slovenska gledališka pot. Ljubljana: DZS, 1998.


Stanko Škerlj: O jezuitskem gledališču v Ljubljani. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Dušan Moravec: Temelji slovenske teatrologije. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1990  
19.stoletje in obdobje do 1945

Bojan Štih (ur.): Slovenski theater gori postaviti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981.
Dušan Moravec: Slovensko gledališče Cankarjeve dobe : (1892-1918). Ljubljana : Cankarjeva založba, 1974.
Dušan Moravec: Slovensko gledališče od vojne do vojne, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980.  
Francka Slivnik, Gledališke zgradbe in prizorišča v Ljubljani do konca 19. stoletja, O nevzvišenem v gledališču, Ljubljana 1997, pp. 43–67
Literatura o eksperimentalnih gledališčih
 
Oder 57 : (pričevanja) / [uredila Žarko Petan, Tone Partljič]. Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1988.
Draga Ahačič: Neposrednost igre in pomenska polnost govornega izraza kot idejnoestetska zamisel Gledališča ad hoc Dokumenti SGM, št. 78. 2002, 133-144
Ivo Svetina: Gledališče Pekarna (1971-1978) Dokumenti SGM, št. 78. 2002, 111-132
Barbara Sušec Michieli: Zbornik 20 let EG Glej. EG Glej: 1990.
Aldo Milohnić in Ivo Svetina (ur.): Prišli so Pupilčki. 40 let gledališča Pupilije Ferkeverk. Ljubljana: Maska, SGM, 2009.
Primož Jesenko: Potohodec kot ritualni fragment gledališke neoavantgarde na Slovenskem : (prvi fragment o Gledališču Pekarna). Maska, št. 123/124 (poletje 2009), str. 20-49
Zala Dobovišek (ur.): Glej, 40 let. Ljubljana : Gledališče Glej : Slovenski gledališki muzej, 2011  
Sodobne scenske umetnosti
 
LUKAN, Blaž. Slovenska dramaturgija : dramaturgija kot gledališka praksa, (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001
KUNST, Bojana (ur.), POGOREVC, Petra (ur.). Sodobne scenske umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 20). Ljubljana: Maska, 2006.
OREL, Barbara (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Hibridni prostori umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. 33). Ljubljana: Maska, zavod za založništvo, kulturo in producentsko dejavnost, 2012.
PEZDIRC-BARTOL, Mateja, TOPORIŠIČ, Tomaž. Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča = Slovene drama and theatre : theory and history. V:
POGOREVC, Petra (ur.), TOPORIŠIČ, Tomaž (ur.). Drama, tekst, pisava, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 148). 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2008
TOPORIŠIČ, Tomaž. Performativni obrat in njegove sledi v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih. Amfiteater, 2008, let. 1, št. 1, str. 167-180.
SUŠEC MICHIELI, Barbara (ur.), LUKAN, Blaž (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), JEŠELNIK, Simona (ur.). Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: Maska, 2010