Slovenska književnost 2, 2021/22

Iz Wikiverza

== SLOVENSKA KNJIŽEVNOST II – PRIPOVEDNA PROZA IN DRAMATIKA V OBDOBJU REALIZMA IN MODERNE, prof. dr. Katja Mihurko Poniž, asist. dr. Ivana Zajc

1. semester: REALIZEM[uredi]

 • Zgodovinski okvir dobe, kulturne ustanove, Temeljni pojmi za interpretacijo pripovedne proze
 • J. Trdina (Pripovedka od Glasan-boga), J. Turnograjska (Rožmanova Lenčica), F. Levstik (Martin Krpan), pripovedna proza vajevcev
 • Disonantna pripovedna struktura v pripovedni prozi: S. Jenko (Jeprški učitelj, Tilka), J. Stritar (Zorin), J. Jurčič (Lepa Vida), M. Nadlišek Bartol: Fatamorgana, M.Pugelj (Mali ljudje)
 • Folklorno izročilo: Trdina, Jurčič, Pripoved kot zasnutek psihograma: Trdinovi obrazi, Jurčičeve značajevke
 • Meščansko aktivistična pripovedna proza: J. Jurčič Deseti brat, J. Kersnik: Na Žerinjah. I. Tavčar: Ivan Slavelj
 • Meščanska proza z osrednjim ženskim likom: Luiza Pesjak: Beatin dnevnik, Pavlina Pajk: Slučaji usode
 • Družbenokritična realistična proza: Janko Kersnik: Ciklamen, Agitator
 • Pripovedne značilnosti realistične proze: karakterizacija, polpremi govor
 • Kriza meščanskega zakona, meščanstvo kot družbeni razred in njegova ideologija, Kersnik: Jara gospod, Govekar: V krvi
 • Razpravljanje o realizmu v literarnih programih in feljtonih: Celestin, Kersnik, Mahnič
 • Polliterarni žanri: feljton: Kersnik, Stritar; potopis F. Levec: Lepi dnevi v Italiji, L. Pesjak: Popotne slike
 • Pripovedna proza z vaško tematiko v obdobju realizma in moderne: Izbrana kratka pripovedna proza J. Kersnika, I. Tavčarja

Dramatika realizma je bila obravnavana v prvem letniku pri predmetu Slovenska književnost I.

2. semester: MODERNA[uredi]

Moderna[uredi]

 • Uvodno predavanje o moderni
 • Cankarjeva kratka pripovedna proza, inovacije moderne v odnosu do realizma, gradivo je na povezavi [1] (Vinjete - odlomki iz besedil in analiza dekadentnih prvin, gradivo (datoteka Cankar_Vinjete) je na povezavi [2]

lirizacija, tematska analiza, razmerje med realističnimi in modernističnimi prvinami), značilnosti drugih zbirk kratke pripovedne proze

 • Podobe iz sanj
 • Kratka pripovedna proza Zofke Kveder
 • Pripoved o novi ženski: izbrana kratka pripovedna proza M. Nadlišek Bartol, Z. Kveder, M. Kmet
 • Milan Pugelj in disonantna struktura v slovenski moderni
 • Anton Novačan in podoba slovenske vasi v moderni, delo z besedilom Mati iz zbirke Naša vas [3]
 • Humoristična proza v obdobju realizma in moderne
 • Roman v obdobju moderne: Ivan Cankar: prehod iz tradicionalnega romana v simbolistični roman: Tujci, Na klancu. Gradivo za obravnavo v seminarju [4]
 • Ivan Cankar: romani s tematiko hrepenenja (Gospa Judit, Nina) in likom umetnika (Križ na gori, Novo življenje). Gradivo za obravnavo v seminarju [5]
 • Roman z osrednjim ženskim likom v moderni: Ivan Cankar: Marta (primerjava z romanom Na klancu in Gospo Judit), Zofka Kveder: Nada, Njeno življenje. Gradivo za obravnavo v seminarju [6]
 • Lojz Kraigher: Kontrolor Škrobar in Izidor Cankar: S poti (17.4.)[7]
 • Dramatika v obdobju moderne: Ivan Cankar: Romantične duše, Jakob Ruda, Za narodov blagor [8]
 • Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci (8.5.) [9]
 • Ivan Cankar: Lepa Vida [10]
 • Lojz Kraigher: Školjka, Dramatika Zofke Kveder
 • Ekranizacije slovenske filmske klasike

Domače naloge[uredi]

 • 2. predavanje Primerjava besedil Janez Trdina: Arov in Zman in Josipina Turnograjska: Izdajstvo in sprava
 • 3. predavanje Interpretacija besedila: Valentin Mandelc: Jela
 • 4. predavanje Interpretacija besedila: Janez Mencinger: Bore mladost
 • 5. predavanje Izdelava besednega oblaka za izbrano pripovedno besedilo
 • 6. predavanje Interpretacija besedila: Simon Jenko: Tilka
 • 7. predavanje Primerjava Stritarjevega uvoda v Prešernove Poezije s Zorinovim pogledom na svet. Vir: Gradivo za predmet SK 2
 • 8. predavanja Interpretacija besedila: Josip Jurčič: Božidar Tirtelj
 • 9. predavanje Analiza Levstikovega pisma Jurčiču o Desetem bratu Levstikov pismo
 • 10. predavanje Karakterizacija dr. Pajka: Fran Govekar: V krvi
 • 11. predavanje Interpretacija prikaza meščanskega zakona pri Milanu Puglju (Albina in dva zakonska moža). Vir: Gradivo za predmet SK2
 • 12. predavanje Povzetek temeljnih misli o realizmu v literarnem programu: Fran Celestin: Naše obzorje ali Gradivo za predmet SK2
 • 13. predavanje Primerjava odlomkov iz dveh potopisov iz 19. stoletja (Levec: Lepi dnevi v Italiji, Gradivo za predmet SK2 Luiza Pesjak: Popotni spomini, str. 414-420)
 • 14. predavanje Interpretacija Tavčarjevega ali Kersnikovega besedila z vaško tematiko po lastni izbiri
 • 15. predavanje Interprecija Cankarjeve kratke pripovedne proze Mimi
 • 16. predavanje Slogovna analiza in interpretacija besedil iz Misterija žene Zofke Kveder: Molimo k bogu, Nocoj sem bila pri vodi, Bala se je, Danes je bila stara štiriindvajset let [11]
 • 17. predavanje Interpretacije humoreske Nazori mlade Brede [12]
 • 18. predavanje Povzetek študije Janka Kosa k romanu Hiša Marije Pomočnice (zbirka Sto romanov)
 • 19. predavanje Interpretacija romana Milan in Milena
 • 20. predavanje Refleksija o odlomkih iz romanov Nada in Njeno življenje Zofke Kveder
 • 21. predavanje Analiza literarnih oseb v romanu S poti: pripovedovalec in Fritz. Svoje ugotovitve argumentirajte z navedki iz romana.
 • 22. predavanje Analiza odlomkov iz drame Romantične duše glede na Cankarjeve inovacije v tradiciji slovenske dramatike (novoromantične, simbolistične prvine).


Sodelovanje na predavanjih, domače naloge ali kolokvij, pisni izpit.

Seznam literarnih del za izpit[uredi]

 • PROZA
 • F. Levstik: Popotovanje od Litije do Čateža
 • J. Trdina:
 • Arov in Zman
 • Bajke in povesti o Gorjancih
 • Josipina Turnograjska:
 • Nedolžnost in sila
 • Rožmanova Lenčica
 • S. Jenko:
 • Tilka
 • Jeprški učitelj
 • J. Jurčič:
 • Deseti brat
 • Lepa Vida
 • Doktor Zober
 • Rokovnjači
 • Josip Stritar
 • Zorin
 • Ivan Tavčar:
 • Ivan Slavelj
 • Mrtva srca
 • Visoška kronika
 • Med gorami
 • Luiza Pesjak:
 • Beatin dnevnik
 • Janko Kersnik:
 • Ciklamen
 • Agitator
 • Jara gospoda
 • Kmetske slike
 • F. Celestin: Naše obzorje
 • P. Pajk: Slučaji usode
 • F. Govekar: V krvi
 • I. Cankar:
 • Vinjete
 • Ob zori
 • Tujci
 • Na klancu
 • Hiša Marije Pomočnice
 • Gospa Judit
 • Martin Kačur
 • Novo življenje
 • Milan in Milena
 • Zofka Kveder
 • Misterij žene
 • Zbrano delo – 3. knjiga
 • Njeno življenje
 • L. Kraigher: Kontrolor Škrobar
 • I. Cankar: S poti
 • A. Novačan: Naša vas
 • M. Pugelj: Mali ljudje
 • DRAMATIKA
 • Cankar – vse drame
 • L. Kraigher: Školjka
 • Zofka Kveder: Zbrano delo 5 knjiga (dramatika)
 • Novačan: Herman Celjski, Veleja
 • Župančič: Veronika Deseniška

Študijsko gradivo[uredi]

Prosojnice in naslednja strokovna dela[uredi]

 • J. Pogačnik: Slovenska književnost I., 1998.
 • A. Slodnjak: Zgodovina slovenskega slovstva II, III, IV, 1961-63.
 • J. Mahnič: Zgodovina slovenskega slovstva V, 1964.
 • F. Zadravec: Slovenska književnost II., 1998.
 • J. Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature, 1987
 • F. Koblar: Slovenska dramatika I-II, 1972
 • Slovenska književnost, Leksikoni CZ, 1996
 • Obdobja v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi – izbrana poglavja.
 • M. Hladnik, Trivialna literatura, 1983
 • M. Juvan, Intertekstualnost, 2000.
 • J. Koruza: Slovenska dramatika od začetkov do sodobnosti, 1997.
 • G. Kocijan: Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, 1983.
 • M. Kmecl: Rojstvo slovenskega romana, 1981.