Slovarček

Iz Wikiverza

ekspertiza - izvedensko mnenje, poročilo paradigma

vademékum -a m (ẹ̑) knjiž. knjiga, publikacija, navadno majhnega formata, z osnovnimi, praktičnimi pojasnili o čem

atavízem -zma m (ȋ) biol. ponovitev telesnih ali duševnih lastnosti davnih prednikov na potomcih: premagovati atavizem; pojavi, znaki atavizma; pren. otresti se atavizmov preteklosti

anahronízem -zma m (ȋ) pojav ali dejstvo, ki ni v skladu s časom ali razmerami, v katerih nastopa

defetizem- mnenje, prepričanje, da je kako (pomembno) delo, prizadevanje brezuspešno, malodušje

ekfraza- lit. pesniško delo, ki opisuje slikarsko, kiparsko ali arhitekturno umetnino

sublimen - knjiž. vzvišen, plemenit

konotacija - lit. pojav, da dobi beseda drug, zlasti čustveno, osebnostno obarvan pomen

analfabét - a m (ẹ̑) kdor ne zna pisati in brati, nepismen človek

paradígma - e ž (ȋ) knjiž. vzorec