Pregled svetovne književnosti 2, Slovenistika, I. stopnja, 2. letnik, zimski semester 2015/16

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko vikiverzo

Pregled svetovne književnosti 2, doc. dr. Aleš Vaupotič, asist. dr. Tanja Badalič

Predavanja[uredi]

Preberite!

8. 10. 2015 - Friedrich Schlegel: Athenäum, fragment 116 (1798), <http://www.ung.si/~avaupotic/schlegel116.doc>, <http://www.ung.si/~avaupotic/FriedrichSchlegel_AFragment116.pdf>.

15. 10. 2015 - Pedro Calderón de la Barca: Življenje je sen (La vida es sueño, 1636)

Kos, Janko. "Grimmelshausen in izročilo pikaresknega romana (odlomek)." Grimmelshausen, Hans Jakob Christoph von. Simplicius Simplicissimus. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987. (5-)36-43. <http://www.ung.si/~avaupotic/odlomek-JKos-GRIMMELSHAUSEN_SimpliciusSimplicissimus1668.pdf>

Maurice Maeterlinck: Slepci. <http://www.ung.si/~avaupotic/Maeterlinck_SlepciOCR.pdf>

Kralj, Lado. "Maeterlinckov model moderne drame." Primerjalna književnost 22.2 (1999): 13-33. Tisk. URN:NBN:SI:doc-7XQXR2CN na http://www.dlib.si

Gradiva[uredi]

Gradivo o realizmu:

<http://www.ung.si/~avaupotic/debata_o_ekspresionizmu_psk2_2012-13_004print.pdf>

<http://www.ung.si/~avaupotic/adornoOreprezentaciji02.pdf>

Literatura[uredi]

Janko Kos: "E. T. A. Hoffmann in ideja romantičnega romana" (1972) <http://www.ung.si/~avaupotic/ETAHoffmann-in-ideja-romanticnega-romana.pdf>, v J. Kos: Svetovni roman in posameznih knjigah v zbirki Sto romanov. Tudi sam roman je obvezno branje!

Janko Kos: "Oče Goriot ali vhod v Človeško komedijo", v J. Kos: Svetovni roman in v posameznih knjigah v zbirki Sto romanov. <http://www.ung.si/~avaupotic/Kos_OceGoriot.compressed.pdf> Tudi sam roman je obvezno branje!

Virk, Tomo. Duhovna zgodovina. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. (Literarni leksikon 35).

Razsvetljenstvo / Janko Kos. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1986 (Ljubljana : Delo). - 120 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 28)

Seminarji[uredi]

 1. Vzgoja srca / Gustave Flaubert (1869) Heidi Vrčon <http://www.jstor.org/stable/1316648>
 2. Zaziban dih / Herta Müller (2009) Blaž Makovec <http://euacademic.org/UploadArticle/147.pdf>
 3. Gnus / Sartre

Predstavitev: 30-32 minut, 11-12 strani besedila (po 60 znakov v 30 vrsticah). Rok oddaje, 25. 11. 2015. Drugi rok oddaje: 4. 1. 2016.

Prebrati en tujejezični članek o romanu - pomagajte si s spletiščem http://www.jstor.org/ (če se priključite na internet v prostorih Univerze v Novi Gorici, lahko presnamete celotne članke).

Pisni kolokviji[uredi]

Vprašanja iz dela knjige Pregled svetovne književnosti Janka Kosa, ki se nanaša na literaturo od (vključno) realizma dalje (Ljubljana: DZS, 1994).

Poglavje: Književnost realizma in naturalizma - 9. 12. 2015

Poglavje: Književnost nove romantike - 16. 12. 2015

Poglavje: Svetovna književnost 20. stoletja - 20. 1. 2015

Vaje[uredi]

Seminarji[uredi]

 • Ulikses, 17. poglavje; (datum)
 • -Heidi Vrčon
 • Ulikses, (poglavja); (datum)
 • -Blaž Makovec

5-10 strani, 30 vrstic s po 60 znaki.

Literatura[uredi]

Hart, Clive (ur.): James Joyce's Ulysses: critical essays. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1977.

Joyce, James: Ulikses. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993.

Kos, Janko: Postmodernizem. Ljubljana: DZS, 1995.

Citiranje tipa „MLA“[uredi]

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

 • za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

  Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

 • za članke v periodičnih publikacijah (torej: »letnik.številka (leto): strani.«):

  Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

 • za prispevke v zbornikih:

  Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

 • za spletne vire (datum ogleda strani je nujen, razen v primeru, da namesto URL - tj. enoličnega krajevnika vira - uporabimo DOI [1] ali URN [2]):

  Škulj, Jola & Vaupotič, Aleš. »Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved.« Vloge središča - konvergenca regij in kultur: Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 470-3. Print. 9. februar 2011 <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/Skulj%20in%20Vauptic%20REELC%20kot%20raziskovalna%20platforma.doc>.


← Nazaj na Slovensko vikiverzo

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier, http://www.doi.org (21. 2. 2012)
 2. Kragelj, Matjaž, Krstulović, Zoran, Musek, Tine. »URN - preprosto uporaben.« Knjižničarske novice 19.6-7 (2009). URN:NBN:SI:DOC-SIW8U1SR pri http://www.dlib.si