Pregled svetovne književnosti 2, Slovenistika, I. stopnja, 2. letnik, zimski semester 2014/15

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko vikiverzo

Pregled svetovne književnosti 2, Aleš Vaupotič, asist. Tanja Badalič

Predavanja[uredi]

Moretti, Franco. "Conjectures on World Literature". New Left Review 1 (January-February 2000). 2. 10. 2012 <http://www.newleftreview.org/A2094>
Tudi v: Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2011. 5-25. <http://newleftreview.org/article/download_pdf?language=sl&id=2094>

Allison, Sarah & Ryan Heuser & Matthew Jockers & Franco Moretti & Michael Witmore. “Quantitative Formalism: an Experiment. (Pamphlet 1)” January 2011. 12 June 2011 <http://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet1.pdf>.

Kos, Janko: Postmodernizem. Ljubljana: DZS, 1995.

Virk, Tomo. Duhovna zgodovina. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. (Literarni leksikon 35).

Friedrich Schlegel: Athenäum, fragment 116 (1798) <http://www.literaturwelt.com/werke/schlegel_friedrich/athenaeums-fragment116.html>. Prevodi: <http://poemsandpoetics.blogspot.com/2009/11/reconfiguring-romanticism-33-from.html>. <http://www.ung.si/~avaupotic/schlegel116.doc> <http://www.ung.si/~avaupotic/FriedrichSchlegel_AFragment116.pdf>

Janko Kos: "E. T. A. Hoffmann in ideja romantičnega romana" (1972) <http://www.ung.si/~avaupotic/ETAHoffmann-in-ideja-romanticnega-romana.pdf> in "Oče Goriot ali vhod v Človeško komedijo", v J. Kos: Svetovni roman in v zbirki Sto romanov.

Klima, Gyula, "The Medieval Problem of Universals", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/universals-medieval/>.

Stendhal. Rdeče in črno. 2. knjiga, 19. poglavje. "[...] roman je ogledalo". <http://www.ung.si/~avaupotic/StendhalRC-19pogl-2knj.pdf>

Gradiva[uredi]

Gradivo o realizmu:

<http://www.ung.si/~avaupotic/stern_psk2_2012-13_print.pdf>

<http://www.ung.si/~avaupotic/debata_o_ekspresionizmu_psk2_2012-13_004print.pdf>

<http://www.ung.si/~avaupotic/adornoOreprezentaciji02.pdf>

Seminarji[uredi]

 1. 14. 1. 2015 - Charles Dickens: Dombey in sin, 1846-48
 2. --Maja Orel, Ana Cukjati

  Literatura:

  Williams, Raymond. "Introduction to Dombey and Son". The neinteenth-Century Novel. Williams, Raymond. Milton Keynes: Routledge, 2001. 246--262.

  Waters, Catherine. "Ambiguous Intimacy: Brother and Sister/Relationships in Dombey and son".The neinteenth-Century Novel. Waters, Catherine. Milton Keynes: Routledge, 2001. 262--277

 3. 14. 1. 2015 - Gustave Flaubert: Bouvard in Pécuchet; G. Flaubert: Slovar splošno priznanih resnic, neobj., 1881
 4. -- Demi Štakul Literatura: Robert, Marthe. Iz sovraštva do romana: razprava o Flaubertu. Koper: Hyperion, 2011. / Bernheimer, Charles. »Linguistic Realism in Flaubert's "Bouvard et Pécuchet".« A Forum on Fiction, Vol. 7, No. 2 (1974): 143–158. / Ferguson, Frances. »Too Much Information: Flaubert's Bouvard et Pecuchet.« Project Muse, Vol. 125, No. 4 (2010): 783–802. Print. 18 november 2014 <http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/mln/v125/125.4.ferguson.pdf>.
 5. 14. 1. 2015 - Thomas Mann: Čarobna gora, 1924
 6. -- Ana Cukjati, Maja Orel Literatura: M. Z. Norman, Arthur. »Seven Symbolism in ‘The Magic Mountain’.« Monatshefte, Vol. 47, No. 7 (1955): 360 / Janko Moder (ur.). »Thomas Mann«. Leksikon nobelovcev (1986): 248–249 / Kos, Janko. Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: DZS, 2005. / »Čarobna gora.« Gledališki list SNG. Dostopno prek: <http://www.teaterssg.com/wp-content/uploads/AA-GL-LIST-x-web.pdf> / Greenberg, Valerie D. »Literature and the Discourse of Science: The Paradigmo of Thomas Mann's 'The Magic Mountain'.« South Atlantic Review, Vol. 50, No. 1 (1985): 59–73
 7. Jean-Paul Sartre: Gnus, 1938
 8. --Demi Štakul
 9. 14. 1. 2015 - Aleksander Solženicin: Prvi krog, 1968
 10. -- Neža Šuligoj, Anej Žagar Literatura: Muchnic, Helen. "Solzhenitsyn's The First Circle". Wiley, Apr. 1970. 154 - 166. Hallett, Richard. Dimitry Panin and the Two Faces of Sologdin in Solzhenitsyn's The First Circle". Moderen Humanities Research Association, Apr. 1983. 365 - 374.
 11. 21. 1. 2015 - Viktor Pelevin: Čapajev in praznota, 1996
 12. --Anej Žagar, Neža Šuligoj Literatura:

  Brintlinger, Angela. »The Hero in the Madhouse: The Post-Soviet Novel Confronts the Soviet Past.« Slavic Review 63.1 (2004): 43–65.

  Cerar, Vasja. »O zenu in koanih.« Vrata brez vrat. Vasja Cerar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 137–155.

  Javornik, Miha. »Postmodernistični prerok Viktor Pelevin: O tem, kako postsovjetski pisatelj išče resnico.« Primerjalna književnost 32.1 (2009): 1–24.

  Lipovetsky, Mark. »Russian Literary Postmodernism in the 1990s.« The Slavonic and East European Review 79.1 (2001): 31–50.

  Pelevin, Viktor. Čapajev in Praznota. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003.

  Škofič, Denis. »Postmodernistični postopki v Pelevinovem romanu Čapajev in Praznota.« Liter jezika 1.2 (2011): 17–27.

 13. 21. 1. 2015 - Frédéric Beigbeder: 14,99 EVR, 2000
 14. --Adrijana Berlot, Kaja Sever 99 Francs by Frédéric Beigbeder, Gretchen Rous Besser, The French Review, Vol. 75, No. 5 (Apr., 2002), pp. 994-995
 15. 21. 1. 2015 - Vladimir Sorokin: Led, 2002--Kaja Sever, Adrijana Berlot
 16. Literatura: Pavlenko, A. Sorokin`s soteriology. The slavic and East European Journal, 2009, vol. 53, št. 2, str. 261-277./Sorokin, V.;prevedla Lijana Dejak; [spremno besedo napisal Miha Javornik]. Led. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2006./Javornik, M.`Pornografska literatura` V. Sorokina v primežu ruskega kulturnega spomina: O tem, kako ni mogoče ubežati lastni zgodovini. Tuhtanja o ruski literaturi, 2011, str. 101-121.

Do 15. 10. - pripravite seznam razprav, ki jih boste uporabili za pisanje seminarja.

Rok oddaje: 5. 11. 2014

Pisni kolokvij[uredi]

Deset vprašanj iz dela knjige Pregled svetovne književnosti Janka Kosa, ki se nanaša na literaturo od (vključno) realizma dalje (Ljubljana: DZS, 1994).

Vaje[uredi]

Seminarji:

 • Ulikses, 4–6; (5. 12. 2014)
 • -Ana Cukjati
 • Ulikses, 7–8; (5. 12. 2014)
 • -Adrijana Berlot
 • Ulikses, 9–10; (12. 12. 2014)
 • -Anej Žagar
 • Ulikses, 11–12; (19. 12. 2014)
 • -Kaja Sever
 • Ulikses, 13–14;
 • Ulikses 15; (9. 1. 2015)
 • -Neža Šuligoj
 • Ulikses 16; (9. 1. 2015)
 • -Demi Štakul
 • Ulikses 17; (16. 1. 2015)
 • --Maja Orel

5-10 strani, 30 vrstic s po 60 znaki.

Literatura[uredi]

Hart, Clive (ur.): James Joyce's Ulysses: critical essays. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1977.

Joyce, James: Ulikses. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993.

Kos, Janko: Postmodernizem. Ljubljana: DZS, 1995.

Citiranje tipa „MLA“[uredi]

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

 • za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

  Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

 • za članke v periodičnih publikacijah (torej: »letnik.številka (leto): strani.«):

  Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

 • za prispevke v zbornikih:

  Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

 • za spletne vire (datum ogleda strani je nujen, razen v primeru, da namesto URL - tj. enoličnega krajevnika vira - uporabimo DOI [1] ali URN [2]):

  Škulj, Jola & Vaupotič, Aleš. »Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved.« Vloge središča - konvergenca regij in kultur: Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 470-3. Print. 9. februar 2011 <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/Skulj%20in%20Vauptic%20REELC%20kot%20raziskovalna%20platforma.doc>.


← Nazaj na Slovensko vikiverzo

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier, http://www.doi.org (21. 2. 2012)
 2. Kragelj, Matjaž, Krstulović, Zoran, Musek, Tine. »URN - preprosto uporaben.« Knjižničarske novice 19.6-7 (2009). URN:NBN:SI:DOC-SIW8U1SR pri http://www.dlib.si