Pojdi na vsebino

Pregled svetovne književnosti 2, Slovenistika, 1. stopnja, 2. letnik, zimski semester 2013/14

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko vikiverzo

Pregled svetovne književnosti 2, Aleš Vaupotič, asist. Tanja Badalič

Predavanja[uredi]

Moretti, Franco. "Conjectures on World Literature". New Left Review 1 (January-February 2000). 2. 10. 2012 <http://www.newleftreview.org/A2094>
Tudi v: Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2011. 5-25. <http://newleftreview.org/article/download_pdf?language=sl&id=2094>

Allison, Sarah & Ryan Heuser & Matthew Jockers & Franco Moretti & Michael Witmore. “Quantitative Formalism: an Experiment. (Pamphlet 1)” January 2011. 12 June 2011 <http://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet1.pdf>.

Kos, Janko: Postmodernizem. Ljubljana: DZS, 1995.

Virk, Tomo. Duhovna zgodovina. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. (Literarni leksikon 35).

Friedrich Schlegel: Athenäum, fragment 116 (1798) <http://www.literaturwelt.com/werke/schlegel_friedrich/athenaeums-fragment116.html>. Prevodi: <http://poemsandpoetics.blogspot.com/2009/11/reconfiguring-romanticism-33-from.html>. <http://www.ung.si/~avaupotic/schlegel116.doc> <http://www.ung.si/~avaupotic/FriedrichSchlegel_AFragment116.pdf>

Janko Kos: "E. T. A. Hoffmann in ideja romantičnega romana" (1972) in "Oče Goriot ali vhod v Človeško komedijo", v J. Kos: Svetovni roman in v zbirki Sto romanov.

Klima, Gyula, "The Medieval Problem of Universals", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/universals-medieval/>.

Biletzki, Anat and Matar, Anat. "Ludwig Wittgenstein." The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition). Edward N. Zalta (ed.). 17. 12. 2012. <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/wittgenstein/>.

Stendhal. Rdeče in črno. 2. knjiga, 19. poglavje. "[...] roman je ogledalo". <http://www.ung.si/~avaupotic/StendhalRC-19pogl-2knj.pdf>

Gradiva[uredi]

Gradivo o realizmu:

<http://www.ung.si/~avaupotic/stern_psk2_2012-13_print.pdf>

<http://www.ung.si/~avaupotic/debata_o_ekspresionizmu_psk2_2012-13_004print.pdf>

<http://www.ung.si/~avaupotic/adornoOreprezentaciji02.pdf>

Seminarji[uredi]

 • Viktor Pelevin: Čapajev in praznota -- Karin Rot
 • John Fowles: Ženska francoskega poročnika -- Manca Mušič, ↳ Vanesa Vodovnik
 • Vladimir Sorokin: Led -- Jaka Jan
 • Mihail Bulgakov: Mojster in Margareta -- Jakob Gašpir
 • Milorad Pavić: Pokrajina, naslikana s čajem
 • -- Nina Pušnar, ↳Jaka Jan
 • Fulvio Tomizza: Mladoporočenca z ulice Rossetti -- Vanesa Vodovnik, ↳ Manca Mušič

Rok oddaje: 20. 11. 2013

Pisni kolokvij[uredi]

Deset vprašanj iz dela knjige Pregled svetovne književnosti Janka Kosa, ki se nanaša na literaturo od (vključno) romantike dalje (Ljubljana: DZS, 1994).

Vaje[uredi]

Seminarji:

 • Ulikses, 4–6;
 • Ulikses, 7–8;
 • Ulikses, 9–10; Karin Rot (20. 11. 2013)
 • Ulikses, 11–12; Nina Tramšek (27. 11. 2013)
 • Ulikses, 13–14; Jaka Jan (4. 12. 2013)
 • Ulikses 15; Manca Mušič (11. 12. 2013)
 • Ulikses 16; Vanesa Vodovnik (11. 12. 2013)
 • Ulikses 17; Jakob Gašpir (18. 12. 2013)

5-10 strani, 30 vrstic s po 60 znaki.

Literatura[uredi]

Hart, Clive (ur.): James Joyce's Ulysses: critical essays. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1977.

Joyce, James: Ulikses. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993.

Kos, Janko: Postmodernizem. Ljubljana: DZS, 1995.

Pisni kolokvij[uredi]

8. 1. 2014

Eno vprašanje o prebranem delu.

Citiranje tipa „MLA“[uredi]

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

- za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

- za članke v periodičnih publikacijah (torej: „letnik.številka (leto): strani.“):

Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

- za prispevke v zbornikih:

Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.


Seminar oddajte v obliki digitalne datoteke - navodila so na naslovu http://www.ung.si/~avaupotic/.


← Nazaj na Slovensko vikiverzo