Pojdi na vsebino

Pregled svetovne književnosti 2, Slovenistika, 1. stopnja, 2. letnik, zimski semester 2012/13

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko vikiverzo

Pregled svetovne književnosti 2, Aleš Vaupotič, asist. Tanja Badalič

Predavanja[uredi]

Moretti, Franco. "Conjectures on World Literature". New Left Review 1 (January-February 2000). 2. 10. 2012 <http://www.newleftreview.org/A2094>
Tudi v: Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2011. 5-25.

Allison, Sarah & Ryan Heuser & Matthew Jockers & Franco Moretti & Michael Witmore. “Quantitative Formalism: an Experiment. (Pamphlet 1)” January 2011. 12 June 2011 <http://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet1.pdf>.

Virk, Tomo. Duhovna zgodovina. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. (Literarni leksikon 35).

Friedrich Schlegel: Athenäum, fragment 116 (1798) <http://www.literaturwelt.com/werke/schlegel_friedrich/athenaeums-fragment116.html>. Angleški prevod: <http://poemsandpoetics.blogspot.com/2009/11/reconfiguring-romanticism-33-from.html>. <http://www.ung.si/~avaupotic/schlegel116.doc>

Janko Kos: "E. T. A. Hoffmann in ideja romantičnega romana" (1972) in "Oče Goriot ali vhod v Človeško komedijo", v J. Kos: Svetovni roman in v zbirki Sto romanov.

Klima, Gyula, "The Medieval Problem of Universals", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/universals-medieval/>.

Biletzki, Anat and Matar, Anat. "Ludwig Wittgenstein." The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition). Edward N. Zalta (ed.). 17. 12. 2012. <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/wittgenstein/>.

Solženicin, Aleksander. En dan Ivana Denisoviča. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1971.

Solženicin, Aleksander. Prvi krog. Maribor: Obzorja, 1970.

Gradiva[uredi]

Gradivo o realizmu:

<http://www.ung.si/~avaupotic/stern_psk2_2012-13_print.pdf>

<http://www.ung.si/~avaupotic/debata_o_ekspresionizmu_psk2_2012-13_004print.pdf>

<http://www.ung.si/~avaupotic/adornoOreprezentaciji02.pdf>

Pisni kolokvij[uredi]

4. 12. 2012

Deset vprašanj iz dela knjige Pregled svetovne književnosti Janka Kosa, ki se nanaša na literaturo od (vključno) realizma dalje (Ljubljana: DZS, 1994; strani 195-268).

Vaje[uredi]

Seminarji:

 • Ulikses, 1–3; Deni Drnovšček
  Predstavitev: 6. 11. 2012
 • Ulikses, 4–6; Urška Sulič
  Predstavitev: 13. 11. 2012
 • Ulikses, 7–8; Tina Kovač
  Predstavitev: 20. 11. 2012
 • Ulikses, 9–10; Stefania Beretta
  Predstavitev: 20. 11. 2012
 • Ulikses, 13–14; Jaka Jan
  Predstavitev: 11. 12. 2012
 • Ulikses 17; Anja Batič
  Predstavitev: 15. 1. 2013

5-10 strani, 30 vrstic s po 60 znaki.

Citiranje tipa „MLA“.


Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

- za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

- za članke v periodičnih publikacijah (torej: „letnik.številka (leto): strani.“):

Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

- za prispevke v zbornikih:

Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.


Seminar oddajte v obliki digitalne datoteke - navodila so na naslovu http://www.ung.si/~avaupotic/.


Literatura[uredi]

Hart, Clive (ur.): James Joyce's Ulysses: critical essays. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1977.

Joyce, James: Ulikses. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993.

Kos, Janko: Postmodernizem. Ljubljana: DZS, 1995.


Pisni kolokvij[uredi]

15. 1. 2013

Eno vprašanje o prebranem delu.


← Nazaj na Slovensko vikiverzo