Predloga:Infopolje/dok

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Uporaba[uredi]

Ta predloga je meta-predloga, uporablja se jo pri ustvarjanju drugih predlog. Tovrstne predloge se ne uporabljajo neposredno v člankih. Glej tudi Pomoč:Infopolje za več splošnih informacij.

Vsaka vrstica v tabeli je lahko ali glava (»header«) ali samo podatkovna celica. Obliki vpisov sta med seboj izključujoči, tj. če definirate vrstico za obe obliki vpisov, se ob uveljavila le glava.

Če želite vstaviti sliko, kjerkoli razen na vrh infopolja, uporabite parameter »data« (podatek).

Parametri[uredi]

Povezave prikaži/pogovor/uredi[uredi]

name
V ta parameter vpišite naslov predloge, kamor vodijo povezave »prikaži predlogo/pogovor o predlogi/uredi predlogo«. V parameter lahko vpišete tudi {{subst:PAGENAME}}. Če ta parameter izpustite se povezave ne bodo pokazale.

Naslov[uredi]

Naslov nad tabelo
Podnaslov infopolja
(preostala vsebina infopolja)
Naslov v najvišji celici tabele
Podnaslov infopolja
Drugi podnaslov infopolja
(preostala vsebina infopolja)

Obstajata dve različni poti za vstavljanje naslova v infopolje. Pri prvi je naslov na vrhu zunaj tabele, pri drugi pa je naslov na vrhu znotraj tabele, v najvišji celici. Lahko se uporabita tudi oba parametra naenkrat, samo enega izmed njiju ali pa tudi nobenega (čeprav to ni priporočeno).

title
Naslov na vrhu zunaj tabele.
above
Naslov v najvišji celici tabele.

Neobvezna vsebina[uredi]

subheader, subheader2
dodatni vrstici za naslov (umeščeni med {{{title}}} in{{{above}}}).
image, image2
Sliki, ki se prikažeta na vrhu infopolja. Uporabite celotno sintakso za slike ([[Slika:example.png|200px]]. Po privzetih nastavitvah je slika centrirana.
caption, caption2
Besedilo pod slikama.
header(n)
Besedilo v glavi v vrstici n
label(n)
Besedilo v oznaki v vrstci n.
data(n)
Besedilo podatkov v vrstici n.
below
Besedilo v celici na dnu tabele. Celica je namenjena opombam, glej-tudi povezavam in podobnim informacijam.
child
Glej poglavje gnezdenje.

Opomba: trenutno header, label in data z isto n-vrednostjo niso medsebojno izključujoče; prikazani bodo vsi. glej izvedbo header4, label4 indata4 v poglavju primeri.

Neobvezno CSS oblikovanje[uredi]

bodystyle
Vpliva na celotno infopolje.
titlestyle
Vpliva samo na naslovno vrstico. Dodajanje barve za ozadje ni priporočeno, saj je besedilo zunaj tabele.
abovestyle
Vpliva samo na najvišjo celico v tabeli. Privzeta nastavitev je velika velikost znakov (font-size:large), saj se celica po navadi uporablja kot naslov. Za navadno velikost besedila uporabite oblikovanje »font-size:medium«.
imagestyle
Vpliva na oblikovanje celice, v kateri je nameščena slika. Prav tako vpliva tudi na besedilo pod sliko, vendar se za to uporablja parameter captionstyle, za primer, da se v prihodnosti besedilo pod sliko vstavi v lastno celico.
captionstyle
Vpliva na besedilo pod sliko.
headerstyle
Vpliva na celice glav.
labelstyle
Vpliva na celica oznak.
datastyle
Vpliva na vse podatkovne celice.
belowstyle
Vpliva samo na celico na dnu tabele.

HTML razredi[uredi]

bodyclass
Parameter označuje atribut "class" za celotno infopolje.
titleclass
Parameter označuje atribut "class" za naslovno vrstico zunaj tabele.
aboveclass
Parameter označuje atribut "class" za naslovno celico na vrhu znotraj tabele.
aboverowclass
Parameter označuje atribut "class" za celotno vrstico v tabeli v kateri se nahaja celica "above".
subheaderclass
Parameter označuje atribut "class" podpoglavje infopolja.
subheaderrowclass
Parameter označuje atribut "class" za celotno vrstico v tabeli v kateri se nahaja podpoglavje.
imageclass
Parameter označuje atribut »class« za sliko.
imagerowclass1, imagerowclass2
Parameter označuje atribut "class" za celotno vrstico v tabeli v kateri se nahajajajo slike .
rowclass(n)
Parameter označuje atribut "class" za določeno vrstico vključno z label ali drogim besedilom za razlago.
class(n)
Parameter označuje atribut »class« za določeno celico. Če celica ne obstaja, potem nima nobenega vpliva.
belowclass
Parameter označuje atribut »class« za spodnjo "below" celico.

Mikrooblike[uredi]

Ta predloga podpira tudi dodajanje informacij o mikrooblikah. To storimo z dodajanjem parametrov »class« različnim celicam. Za označitev infopolja, da vsebuje hCard informacijo, dodaj npr. sledeče parametre:

|bodyclass = vcard

In za vsako vrstico, ki vsebuje podatke, ki so del vcard-a, dodaj ustrezni class parameter:

|class1 = fn
|class2 = org
|class3 = tel

...in tako naprej. "above" in "title" imata prav tako lahko določen class, ker običajno prikazujeta ime subjekta infopolja.

Italic naslovi[uredi]

Naslovi člankov z infopolji so lahko zapisani s poševno pisavo (italic) - parameter italic title.

 • V infopolju vključi poševni naslov: Predloga:Para.
 • Kot privzeto izključi nekatere poševne naslove: Predloga:Para
 • Če ne želiš poševno zapisanih naslovo, tega parametra ne vključi.

Ustvarjanje neobveznih polj[uredi]

Vrstica z oznako (label) brez podatkov (data) se ne prikaže. To omogoča enostavno ustvarjanje neobveznih polj z vsebino. Da bi ustvarili vrstico uporabite naslednje parametre:

|label5 = Populacija
|data5 = {{{populacija|}}}

Če torej v članku ni definiran parameter populacija, se ta vrstica ne bo prikazala.

Za bolj zapletena polja, ki imajo prednastavljeno vsebino (npr. merske enote) in bi bila zaradi tega prikazana, tudi če bi bil parameter prazen, je potrebno določiti stavek »#if«. Na primer, »#if« v naslednjem primeru računalnik prebere: »#if:če je določen parameter masa|potem ga prikaži, za njim pa izpiši kg«:

|label6 = Masa
|data6 = {{#if:{{{masa|}}} |{{{masa}}} kg}}

Več o stavkih #if lahko preberete na meta-wiki.
Na podoben način lahko naredite neobvezno tudi glavo (header). Če želite, da se glava prikaže, le če so izpolnjeni parametri pod njo, lahko uporabite naslednji vzorec kot primer:

{{Infopolje
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|title  = Primer neobvezne glave
|header1 = {{#if:{{{podatek_ena|}}}{{{podatek_dva|}}}{{{podatek_tri|}}} |Neobvezna glava}}
|label2 = Podatek ena
|data2  = {{{podatek_ena|}}}
|label3 = Podatek dva
|data3  = {{{podatek_dva|}}}
|label4 = Podatek tri
|data4  = {{{podatek_tri|}}}
}}

Polje header1 (glava1) bo prikazano le, če bo kateri izmed sledečih podatkov/parametrov definiran. Če nobeden izmed teh ni definiran, potem se tudi glava ne bo prikazala.

Primeri[uredi]

Test Infopolje
Example.png
Napis pod sliko
Definirana je samo glava
Definirani so samo podatki
Definirani so vsi tri parametri (glava)
Definirana sta oznaka in podatek (oznaka) Definirana sta oznaka in podatek (podatek)
Besedilo opomb
Predloga:Prednavmeni
{{Infopolje
|name  = Infopolje/dok
|title  = Test Infopolje
|image  = [[Slika:example.png|200px]]
|caption = Napis pod sliko

|headerstyle = background:#ccf;
|labelstyle  = background:#ddf;

|header1 = Definirana je samo glava
|label1 = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2 = Definirani so samo podatki - se ne izpiše (potrebuje tudi data)
|data2  = 
|header3 = 
|label3 = 
|data3  = Definirani so samo podatki
|header4 = Definirani so vsi tri parametri (glava)
|label4 = se ne izpiše (ista številka kot header)
|data4  = se ne izpiše (ista številka kot header)
|header5 = 
|label5 = Definirana sta oznaka in podatek (oznaka)
|data5  = Definirana sta oznaka in podatek (podatek)

|belowstyle = background:#ddf;
|below = Besedilo opomb
}}

Iz tega primera je razvidno, da se oznaka ne prikaže, kadar je definirana brez podatkov. Kadar so definirana vsa tri polja v isti vrstici, ima prednost glava, zato se oznaka (label) in podatek (data) ne prikažeta.

Predloga:Clear Slog CSS naslednjega primera je Predloga:Nowrap in Predloga:Nowrap

Test Infopolje
Oznaka 1 Podatek 1
Oznaka 2 Podatek 2
Oznaka 3 Podatek 3
Glava 4
Oznaka 5 Podatek 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Besedilo opomb
Predloga:Prednavmeni

Predloga:Clear

Gnezdenje[uredi]

Predloga infopolje je lahko gnezdena znotraj drugega infopolja z uporabo parametra Predloga:Para.

Naslov nad tabelo
Prva podskupina
Oznaka 1.1 Podatek 1.1
Druga podskupina
Oznaka 2.1 Podatek 2.1
Besedilo opomb
{{Infopolje
| title = Naslov nad tabelo
| data1 = {{Infopolje
 | child = yes
 | title = Prva podskupina
 | label1= Oznaka 1.1
 | data1 = Podatek 1.1
}}
| data2 = {{Infopolje
 | child = yes
 | title = Druga podskupina
 | label1= Oznaka 2.1
 | data1 = Podatek 2.1
}}
|belowstyle = 
|below = Besedilo opomb
}}

Popolna prazna sintaksa[uredi]

Predloga podpira do 99 vrstic (tu je vključenih le 20). Prav tako niso vključeni parametri »class« za mikrooblike, saj se uporabljajo le redko.

{{Infopolje
|name     = {{subst:PAGENAME}}
|bodystyle  = 
|title    = 
|titlestyle  = 
|above    = 
|abovestyle  = 

|imagestyle  = 
|captionstyle = 

|image    = 
|caption   = 
|image2    = 
|caption2   = 

|headerstyle = 
|labelstyle  = 
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1  = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2  = 
|data2  = 
|header3 = 
|label3  = 
|data3  = 
|header4 = 
|label4  = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5  = 
|data5  = 
|header6 = 
|label6  = 
|data6  = 
|header7 = 
|label7  = 
|data7  = 
|header8 = 
|label8  = 
|data8  = 
|header9 = 
|label9  = 
|data9  = 
|header10 = 
|label10 = 
|data10  = 
|header11 = 
|label11 = 
|data11  = 
|header12 = 
|label12 = 
|data12  = 
|header13 = 
|label13 = 
|data13  = 
|header14 = 
|label14 = 
|data14  = 
|header15 = 
|label15 = 
|data15  = 
|header16 = 
|label16 = 
|data16  = 
|header17 = 
|label17 = 
|data17  = 
|header18 = 
|label18 = 
|data18  = 
|header19 = 
|label19 = 
|data19  = 
|header20 = 
|label20 = 
|data20  = 

|belowstyle =
|below = 
}}