Predloga:Citat/dok

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Predloga Citat generira citate (navedke) za knjigo, periodični tisk, prispevke pri skupinskem delu, patent ali spletne strani. Glede na to kateri parametri so uporabljeni, predloga določa tip (obliko) navedka.

Če je predloga uporabljena s pravilni parametri, zgenerira identičen izpis (output), kot jih generirajo tudi predloge Navedi, kot sta predlogi Predloga:navedi knjigo (pogovor, povezave, uredi) in Predloga:navedi splet (pogovor, povezave, uredi). Prikaz se včasih razlikuje od predlog Navedi (Cite) ; npr., ta predloga privzeto generira sidra (anchors) za Harvardske navedke, medtem ko jih Navedi predloge ne generirajo (čeprav lahko le-te prav tako uporabiš za Harvardske navedke). Poleg tega ta predloga privzeto uporablja vejice pri ločevanju nekaterih polj, Navedi predloge pa jih ločujejo s piko.

Za preizkušanje delovanja predloge uporabi Predloga:Citat/testniprimeri.

Navedki s sidri (anchored citations)[uredi]

Ta predloga lahko zgenerira navedek, ki je lahko kombiniran z kratkimi opombami (shortened footnotes) ali referenco v oklepaju znotraj besedila (parenthetical referencing). To stori tako, da skreira HTML sidra, ki vsebuje ID. Poseben parameter Predloga:Para generira ID, ki je primeren za predloge namenjene Harvardskem referenciranju, kot je Predloga:harv (pogovor, povezave, uredi) kar je opisano v naslednjem poglavju; to je privzeto za predlogo Predloga:citat (pogovor, povezave, uredi). Če je parameter Predloga:Para prazen, se sidro ne generira; to je privzeto za Navedi predloge kot je Predloga:navedi knjigo (pogovor, povezave, uredi) in Predloga:navedi novice (pogovor, povezave, uredi). ID lahko dodeliš tudi neposredno, tako da uporabiš parameter Predloga:Para. Na primer, da poglavje Reference oz Opombe v članku vsebuje označevalec (markup)

 • {{Citat |author=Sigmund Freud |title=Civilization and Its Discontents |year=1930 |ref=CivDis}}

ki generira navedek:

 • Sigmund Freud (1930), Civilization and Its Discontents 

Potem, označevalec "([[#CivDis|Freud 1930]])" generira referenco v oklepaju znotraj besedila - parenthetical reference - "(Freud 1930)", ki vsebuje wikilink na navedek (poizkusi klikniti na wikilink).

Sidra za predloge Harvardskih navedkov[uredi]

ID-ji, ki so kompatibilni s predlogami za Harvardsko navajanje kot je Predloga:harv (pogovor, povezave, uredi), so avtomatsko sestavljeni iz priimkov (last name) avtorjev in letnice navedenega vira. Na primer, označevalec "{{harv|Wright|Evans|1851|p=ix}}" zgenerira Harvardski navedek "Predloga:Harv", ki wikipoveže navedek katerega označevalec in njedov prikaz sta navedena spodaj:

 • {{Citat |last1=Wright |first1=Thomas |last2=Evans |first2=R.H. |title=Historical and Descriptive Account of the Caricatures of James Gillray |location=London |publisher=Henry G. Bohn |year=1851 |oclc=59510372 }}
 • Wright, Thomas; Evans, R.H. (1851), Historical and Descriptive Account of the Caricatures of James Gillray, London: Henry G. Bohn, Predloga:Citat/identifikator 

V tem primeru predloga Predloga:citat (pogovor, povezave, uredi) definira, predloga Predloga:harv (pogovor, povezave, uredi) pa uporabi HTML ID "CITEREFWrightEvans1851", ki je sestavljen iz povezanega stringa "CITEREF" s priimkom avtorja in letnico. Predloga Predloga:harvid (pogovor, povezave, uredi) se lahko uporabi za generacijo takih ID-jev, npr.: {{harvid|Wright|Evans|1851}} zgenerira "Predloga:Harvid".

Uporabljeni so le priimki prvih štirih avtorjev; ostali priimki ID-ju niso priključeni. Če avtorjevega priimka ni, je namesto tega uporabljen priimek urednika (editor). Za patente so uporabljeni izumiteljevi priimki. Če le-ti niso podani, ta predloge ne zgenerira sidra.

Uporabljeni so priimki, ki so opredlejeni s parametri Predloga:Para (ali Predloga:Para), Predloga:Para, Predloga:Para, in Predloga:Para, in podobno za Predloga:Para itd. in za Predloga:Para itd. Če je podano polno ime (ime in priimek skupaj) brez opredeljenega priimka, se ta predloga zadovolji s polnim imenom; taka uporaba ni priporočljiva. Npr.: v "{{Citat |author=Sigmund Freud |title=The Ego and the Id |year=1923}}" ni opredeljen priimek, zato se ta navedek ne more kombinirati s Harvardskim navedkom "{{harv|Freud|1923}}". Da omogočiš kombinacijo Predloga:citat (pogovor, povezave, uredi) in Predloga:harv (pogovor, povezave, uredi), lahko nadomestiš "Predloga:Para" z "Predloga:Para Predloga:Para", ali dodaš "Predloga:Para" predlogi Predloga:citation (pogovor, povezave, uredi), ali dodaš enaki ref parameter (recimo "Predloga:Para") obema predlogama Predloga:citat (pogovor, povezave, uredi) in Predloga:harv (pogovor, povezave, uredi).

Podobno je uporabljena letnica (year) opredeljena z parametrom Predloga:Para. Če leto ni podano, ta predloga poskuša pridobiti leto iz parametra Predloga:Para (če tudi ta ni podan, pa iz Predloga:Para) z uporabo parserske funkcije MediaWiki #time function. Varneje je uporabiti parameter Predloga:Para, zaradi veliko možnih načinov prikaza datumov. Opozorilo - če poznate le letnico, recimo 2005, morate uporabiti Predloga:Para in ne Predloga:Para.

IDji morajo biti enolični[uredi]

Priimki, leta in ročno opredeljeni ID-ji morajo biti izbrani tako, da so v članku enolični; drugače HTML ne bo v skladu z W3C standardi in posledično navajanje navedkov ne bo zanesljivo. Npr.: recimo da članek vsebuje dva navedka z Predloga:harv (pogovor, povezave, uredi)-kompatibilnimi IDji:

če bi ta dva navedka vsebovala "2008" namesto "2008a" and "2008b", navajanje ne bi pravilno delovalo, ker bi dva različna navedka poskušala uporabljati ID "CITEREFMontesHalterman2008". Temu problemu se izognemo z dodajanjem sufiksov letnicam, e.g., zgoraj je bilo uporabljeno "Predloga:Para" in "Predloga:Para". Vsi Harvardski navedki, ki se nanašajo na ta dva navedka naj uporabljajo letnice z istim sufiksom.

Dobra praksa je, da preverite, da članek ne vsebuje podvojenih ID-jev, tako da uporabite W3C Markup Validation Service.

Navajanje knjig[uredi]

Parametri (vsi so neobvezni)[uredi]

{{Citat
|last=
|first=
|author=
|authorlink=
|coauthors=
|firstn=,lastn=,authorn=
|author-separator=
|editor=
|editorn=
|editorn-last=
|editorn-first=
|editor-link=
|editorn-link=
|others=
|title=
|url=
|archiveurl=
|archivedate=
|format=
|accessdate=
|edition=
|series=
|volume=
|date=
|origyear=
|year=
|month=
|publisher=
|location=
|language=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|doi_inactivedate=
|bibcode=
|id=
|page=
|pages=
|nopp=
|at=
|chapter=
|chapterurl=
|quote=
|laysummary=
|laydate=
|separator=
|postscript=
|lastauthoramp=
|ref=
}}
 • last (ali last1): Avtorjev priimek.
 • first (ali first1): Avtorjevo ime (imena).
 • author (ali author1): Avtorjev ime in priimek, če ne uporabiš formata last/first.
 • author-link (ali author1-link): Naslov članka v wikipediji o prvem avtorju.
 • last2, last3, last4: Priimek drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • first2, first3, first4: Ime (imena) drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • author2, author3, author4: Ime in priimek drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Naslov članka v wikipediji o drugegem, tretjem in četrtem avtorju, če je to potrebno.
 • author-separator: namesto podpičja med posameznimi avtorji predloga uporabi drugo ločilo (npr.: author-separator =, )
 • author-name-separator: namesto vejice med priimkom in imenom avtorja predloga uporabi drugo ločilo (npr.: author-name-separator= s praznim prostorom namesto vejice).
 • display-authors: Predloga odreže naštete avtorje pri poljubnem zaporedno naštetem avtorju in jih nadomesti z izrazom "et al". Vseeno pa vključuje prvih 9 avtorjev, ki dovoljuje generacijo metadata.
 • publication-date (ali date): Datum[n 1] izdaje (edicija - kopija dokumenta, odtisnjen po istem vzorcu in na isti način; lahko tudi ponatis, ki je izdan v drugi obliki).
 • date: Datum[n 1] avtorstva, če se razlikuje od datuma izdaje. Če je uporabljen samo date, bo obravnavan kot datum izdaje.
 • year: Leto avtorstva ali izdaje. (Obvezno pri uporabi s povezavo na Predloga:Harvard citation. V nekaterih primerih, lahko predloga sama ugotovi leto na podlagi polnega datuma - parameter date.)
 • origyear: Leto prve izdaje, če je le-to drugačno.
 • title: Naslov knjige. Če naslov vsebuje [oglate oklepaje], morejo le-ti biti zapisani kot "[" za "[" in "]" za "]"
 • edition: Številka ali ime izdaje, če le-ta ni prva; npr.:: edition=2 ali edition=druga izdaja.
 • volume: Številka posamezne knjige ali zvezka, če je knjiga sestavljena iz več zvezkov
 • series: Zbirka katere del je omenjena knjiga.
 • publication-place (ali place): Lokacija izdaje. Če je navedenih več mest, navedi prvega, ki je omenjen ali lokacijo glavne pisarne izdajatelja. Če naselje ni dobro znano, lahko dodaš državo, okrožje ali občino. Kjer je izdajatelj univerza in je že v imenu univerze vključeno mesto ali lokacija, tega parametra ne uporabljaj.
 • place: Mesto kjer je delo nastalo, če je drugačno od lokacije izdaje. Če je uporabljen samo place, bo obravnavan kot mesto izdaje.
 • publisher: Ime izdajatelja. Izogibaj se izrazom kot so: Izdajatelji, Založniki, Co., Inc., Ltd., etc., obdrži pa besede Books ali Press.
 • pages: Za uporabo ko citirate več strani. Predloga doda "pp." pred številkami strani. Ne uporabljaj istočasno s parametrom page.
 • page: Za uporabo ko citirate le eno stran. Doda "p." pred številko strani. Ne uporabljaj istočasno s parametrom pages.
 • nopp: Če je dodana katerakoli vrednost, page=/pages= ne generirata 'p.' ali 'pp.'. E.g. nopp=true. Uporaba parametra at= ima enak učinek.
 • at: Pozicija v navedenem viru, ko parametra page=/pages= nista primerna, e.g. at=člen 14 (ko navajate vir, ki nima števičenja strani) ali at=02:56 (za časovni žig »timestamp« filma ali audio posnetka), ali at=no. 456 (oštevilčeno kazalo). Ta parameter se ne upošteva, če je uporabljen tudi parameter page=/pages=.
 • id: Identifikator kot je ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: Uporabi ta paarmeter, če ima knjiga ISBN; glej navodila za pravilno uporabo pomišljajev na en:Wikipedia:ISBN; uporabi ISBN-13 namesto ISBN-10, če je to mogoče.
 • doi: Identifikator digitalnega objekta kot je 10.1016/j.coi.2004.08.001.
  • doi_inactivedate: Datum[n 1] ugotovitve nedelovanja DOI.
 • oclc: Online Computer Library Center ID številka, kot je 3185581 (odvečen podatek, če je podan ISBN).
 • url: Url online spletne strani, kjer se nahaja knjiga.
 • parametri za spletne arhive (uporabiti je potrebno oba parametra skupaj)
  • archiveurl: Spletni naslov lokacije arhivske različice predmeta (podati morate tudi parameter archivedate), če url postane nedosegljiv. Običajno se nanaša na storitev Wayback Machine, ki shranjuje vse nekdanje spletne strani od leta 1996 naprej; in WebCite, ki omogoča vključevanje v njihovo bazo na zahtevo.
  • archivedate: Datum nastanka arhivske različice v obliki ISO 8601 YYYY-MM-DD, npr. 2006-02-17. Ne sme biti wikipovezan, saj se poveže samodejno.
 • accessdate: Datum pridobitve predmeta[n 1]. Access date se prikaže le, če je uporabljen parameter "Predloga:Para"
 • separator: Opredeli ločila pri ločevanju nekaterih polj. Default vrednost je vejica; Tip predlog 'Navedi xxx' uporablja piko.
 • laysummary: URL laičnega povzetka, ki se lahko nahaja v kakšni popularni znanstveni reviji ali časopisu.
 • laydate: Datum[n 1] izdaje laičnega povzetka.
 • postscript: Nastavitev končnega ločila. Izpusti parameter ali ga pusti praznega. Opredeljeno ločilo se bo izpisalo znotraj navedka, in potemtakem pred izpisom kakršnekoli ikone, ki jo doda metadata-using software (e.g. library browser plugins). Zato naj bo ta parameter opredeljen, namesto, da ga ročno dodajate navedku. Ta parameter se ne upošteva, če je uporabljen tudi Predloga:Para parameter. Takrat se avtomatsko nastavi Predloga:Para.
 • lastauthoramp: Če je parameter naveden (z ali brez vrednosti), predloga umesti znak (&) pred zadnjim imenom zadnjega avtorja - če je naveden več kot en avtor. Priporočena uporaba je lastauthoramp=yes.
 • ref: ID za harvardski navedek; glej Sidra za predloge Harvardskih navedkov.

Primeri[uredi]

En avtor
{{ Citation
 | last=Turner
 | first=O.
 | title=History of the Pioneer
Settlement of Phelps and Gorham's
Purchase, and Morris' Reserve
 | publisher=William Alling
 | place=Rochester, New York
 | year=1851
 | url = http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851
 }}
Predloga:Citation
Trije avtorji, zvezek (volume) in izdaja. Znak(&) je vsiljen pred zadnjim avtorjem.
{{ Citation
 | last1=Lincoln
 | first1=A.
 | last2=Washington
 | first2=G.
 | last3=Adams
 | first3=J.
 | lastauthoramp=yes
 | title=All the Presidents' Names
 | publisher=The Pentagon
 | place=Home Base, New York
 | volume=XII
 | edition=2nd
 | year=2007
}}
Predloga:Citation

Navajanje znanstvenih revij, revij, časopisov in drugih serijskih publikacij[uredi]

Parametri[uredi]

{{Citat
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | publication-date =
 | date =
 | year =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | publication-place =
 | place =
 | publisher =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | page =
 | at =
 | url =
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | issn =
 | pmid =
 | pmc =
 | doi =
 | oclc =
 | accessdate =
 | postscript =
 | ref =
}}
Predloga:Citat legenda parametrov

Primeri[uredi]

Članek v znanstveni reviji (journal)
{{Citat
 | last=Hill
 | first=Marvin S.
 | title=Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
 | journal=BYU Studies
 | volume=12
 | issue=2
 | year=1976
 | pages=1–8
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
 }}
Hill, Marvin S. (1976), "Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties", BYU Studies 12 (2): 1–8, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf 
Članek v časopisu (newspaper)
{{Citat
 | last=Smith
 | first=Joseph III
 | author-link=Joseph Smith III
 | title=Last Testimony of Sister Emma
 | newspaper=The Saints' Herald
 | publication-place=Plano, IL
 | volume=26
 | issue=19
 | date=October 1, 1879
 | year=1879
 | month=October
 | page=289
 | url=http://www.sidneyrigdon.com/
dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
 }}
Smith, Joseph III (October 1, 1879), "Last Testimony of Sister Emma", The Saints' Herald (Plano, IL) 26 (19): 289, http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 

Navajanje knjige, ki jo je uredilo več avtorjev ali njenih delov, vključno z enciklopedijami in enciklopedičnimi prispevki[uredi]

Parametri[uredi]

{{Citat
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | edition =
 | series =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | volume =
 | pages =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
 | accessdate =
 | ref =
}}
 • last (ali last1): Avtorjev priimek.
 • first (ali first1): Avtorjevo ime (imena).
 • author (ali author1): Avtorjevo ime in priimek, če ne uporabiš formata last/first.
 • author-link (ali author1-link): Naslov članka v wikipediji o prvem avtorju.
 • last2, last3, last4: Priimek drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • first2, first3, first4: Ime (imena) drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • author2, author3, author4: Ime in priimek drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Naslov članka v wikipediji o drugegem, tretjem in četrtem avtorju, če je to potrebno.
 • year: Leto avtorstva ali izdaje. (Obvezno pri uporabi s povezavo na Predloga:Harvard citation. V nekaterih primerih, lahko predloga sama ugotovi leto na podlagi polnega datuma - parameter date.)
 • date: Datum[n 1] avtorstva ali izdaje.
 • publication-date: Datum[n 1] izdaje (edicija - kopija dokumenta, odtisnjen po istem vzorcu in na isti način; lahko tudi ponatis, ki je izdan v drugi obliki), če se razlikuje od datuma avtorstva.
 • contribution (ali chapter): Naslov prispevka ali poglavja.
 • contribution-url (ali chapter-url): URL online spletne strani, kjer se nahaja prispevek ali poglavje.
 • editor-last (ali editor1-last): Urednikov priimek.
 • editor-first (ali editor1-first): Urednikovo ime (imena).
 • editor-link (ali editor1-link): Naslov članka v wikipediji o prvem uredniku.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: Priimek drugega, tretjega in četrtega urednika, če je to potrebno.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: Ime (imena) drugega, tretjega in četrtega urednika, če je to potrebno.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Naslov članka v wikipediji o drugegem, tretjem in četrtem uredniku, če je to potrebno.
 • title: Naslov knjige ali kompilacije. Če naslov vključuje [oglate oklepaje], morejo le-ti biti zapisani kot "[" za "[" in "]" za "]"
 • edition: Številka ali ime izdaje (edicije), če le-ta ni prva; npr.:: edition=2 ali edition=druga izdaja.
 • series: Zbirka katere del je omenjena tiskovina.
 • volume: Številka posameznega dela ali zvezka, če je knjiga sestavljena iz več zvezkov ali pa je del kompilacije.
 • place (ali location): Mesto nastanka prispevka, vnosa v enciklopedijo ali drugega vključenega dela. Običajno je to skupinsko delo; če temu ni tako uporabi ločen parameter publication-place. Če je na naslovni strani navedenih več lokacij, navedi prvo, ki je omenjena ali lokacijo glavne pisarne izdajatelja. Če naselje ni dobro znano, lahko dodaš državo, okrožje ali občino. Kjer je izdajatelj univerza in je že v imenu univerze vključeno mesto ali lokacija, tega parametra ne uporabljaj.
 • publication-place. Lokacija kjer je bilo skupinsko delo objavljeno (če se razlikuje od place ali location).
 • publisher: Ime izdajatelja. Izogibaj se izrazom kot so: Izdajatelji, Založniki, Co., Inc., Ltd., etc., obdrži pa besede Books ali Press.
 • id: Identifikator kot je ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: Uporabi ta paarmeter, če ima knjiga ISBN; glej navodila za pravilno uporabo pomišljajev na en:Wikipedia:ISBN; uporabi ISBN-13 namesto ISBN-10, če je to mogoče.
 • doi: Identifikator digitalnega objekta kot je 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID številka, kot je 3185581 (odvečen podatek, če je podan ISBN).
 • url: Url online spletne strani, kjer se nahaja knjiga.
 • accessdate: Datum [n 1] pridobitve predmeta. Accessdate se prikaže le, če je uporabljen parameter "Predloga:Para". "Predloga:Para" nima učinka če je uporabljen "Predloga:Para".
 • ref: ID za harvardski navedek; glej Sidra za predloge Harvardskih navedkov.

Primeri[uredi]

Rokopis objavljen v urejeni kompilaciji (edited compilation)
{{Citat
 | last=Bidamon
 | first=Emma Smith
 | author-link=Emma Hale Smith
 | chapter=Letter to Emma S. Pilgrim
 | date=March 27, 1876
 | year=1876
 | editor-last=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1–56085–072–8
 }}
Bidamon, Emma Smith (March 27, 1876), "Letter to Emma S. Pilgrim", v Vogel, Dan, Early Mormon Documents, 1, Signature Books, 1996, Predloga:Citat/identifikator 
Delo oz. objava z znanim urednikom in brez avtorja
{{Citat
 | editor-last=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1–56085–072–8
 }}
Vogel, Dan, ur. (1996), Early Mormon Documents, 1, Signature Books, Predloga:Citat/identifikator 
Enciklopedični prispevek z imenovanim avtorjem
{{Citat
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | publication-date = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Kramer, Martin (1999), "Bernard Lewis", v Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720, http://www.geocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm 
Enciklopedični prispevek brez navedenega avtorja
{{Citat
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Boyd, Kelley, ur. (1999), "Bernard Lewis", Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720, http://www.geocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm 

Navajanje prispevkov, ponatisov ali navedkov z več avtorji v serijski publikaciji[uredi]

Parametri[uredi]

{{Citat
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | id =
 | issn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
 | accessdate =
 | ref =
}}
 • last (ali last1): Avtorjev priimek.
 • first (ali first1): Avtorjevo ime (imena).
 • author (ali author1): Avtorjev ime in priimek, če ne uporabiš formata last/first.
 • author-link (ali author1-link): Naslov članka v wikipediji o prvem avtorju.
 • last2, last3, last4: Priimek drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • first2, first3, first4: Ime (imena) drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • author2, author3, author4: Ime in priimek drugega, tretjega in četrtega avtorja, če je to potrebno.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Naslov članka v wikipediji o drugegem, tretjem in četrtem avtorju, če je to potrebno.
 • year: Leto avtorstva ali izdaje. (Obvezno pri uporabi s povezavo na Predloga:Harvard citation. V nekaterih primerih, lahko predloga sama ugotovi leto na podlagi polnega datuma - parameter date.)
 • date: Leto avtorstva ali izdaje.
 • publication-date: Datum[n 1] izdaje (edicija - kopija dokumenta, odtisnjen po istem vzorcu in na isti način; lahko tudi ponatis, ki je izdan v drugi obliki), če se razlikuje od date.
 • contribution (ali chapter): Naslov prispevka ali poglavja.
 • contribution-url (ali chapter-url): URL online spletne strani, kjer se nahaja prispevek ali poglavje.
 • editor-last (ali editor1-last): Urednikov priimek.
 • editor-first (ali editor2-first): Urednikovo ime (imena).
 • editor-link (ali editor1-link): Naslov članka v wikipediji o prvem uredniku.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: Priimek drugega, tretjega in četrtega urednika, če je to potrebno.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: Ime (imena) drugega, tretjega in četrtega urednika, če je to potrebno.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Naslov članka v wikipediji o drugegem, tretjem in četrtem uredniku, če je to potrebno.
 • title: Naslov knjige ali kompilacije. Če naslov vključuje [oglate oklepaje], morejo le-ti biti zapisani kot "[" za "[" in "]" za "]"
 • periodical (ali journal, newspaper, magazine): ime serijske publikacije.
 • series: Zbirka katere del je omenjena serijska publikacija.
 • volume: Letnik serijske publikacije
 • issue (ali number): Številka zvezka v letniku, ali poimenovanje številke.
 • pages (neobvezno): Strani na katerih se nahaja omenjeni prispevek.
 • place (ali location): Mesto nastanka prispevka, vnosa v enciklopedijo ali drugega vključenega deloa.Običajno je to skupinsko delo; če temu ni tako uporabi ločen parameter publication-place. Če je na naslovni strani navedenih več lokacij, navedi prvo, ki je omenjena ali lokacijo glavne pisarne izdajatelja. Če naselje ni dobro znano, lahko dodaš državo, okrožje ali občino. Kjer je izdajatelj univerza in je že v imenu univerze vključeno mesto ali lokacija, tega parametra ne uporabljaj.
 • publication-place. Lokacija kjer je bilo skupinsko delo objavljeno (če se razlikuje od place ali location).
 • id: Identifikator kot je ISBN 1–111–22222–9
 • issn: Osemštevilčna Mednarodna standardna serijska številka (ISSN) tiskanih ali elektronskih periodičnih publikacij.
 • doi: Identifikator digitalnega objekta kot je 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID številka, kot je 3185581 (odvečen podatek, če je podan ISBN).
 • url: Url online spletne strani, kjer se nahaja knjiga ali kompilacija.
 • accessdate: Datum pridobitve predmeta[n 1]..
 • ref: ID za harvardski navedek; glej Sidra za predloge Harvardskih navedkov.

Primeri[uredi]

Rokopis urejen in objavljen v časopisu (journal)
{{Citat
 | last=Knight
 | first=Joseph, Sr.
 | year=1833
 | editor-last=Jessee
 | editor-first=Dean
 | title=Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
 | journal=BYU Studies
 | volume=17
 | issue=1
 | publication-date=1976
 | pages=35
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
 }}
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean, ur., "Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History", BYU Studies 17 (1): 35, 1976, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf 
Rokopis napisan na enem kraju, brez časovnih presledkov (z enim datumom), potem objavljen v serijski publikaciji z različnim datumom in krajem s komentarjem urednika.
{{Citat
 | last=Klingensmith
 | first=Philip
 | contribution=Affidavit
 | year=1872
 | date=September 5, 1872
 | place=Lincoln County, Nevada
 | title=Mountain Meadows Massacre
 | editor-last=Toohy
 | editor-first=Dennis J.
 | journal=Corinne Daily Reporter
 | publication-date=September 24, 1872
 | publication-place=Corinne, Utah
 | volume=5
 | issue=252
 | pages=1
 | contribution-url=http://
udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
 }}
Klingensmith, Philip (September 5, 1872), Affidavit, ustvarjeno v Lincoln County, Nevada, v Toohy, Dennis J., "Mountain Meadows Massacre", Corinne Daily Reporter (Corinne, Utah) 5 (252): 1, September 24, 1872, http://udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359 

Navajanje patentov[uredi]

Parametri (vsi so neobvezni)[uredi]

{{Citat
 | inventor-last =
 | inventor-first =
 | inventorlink =
 | inventor2-last =
 | inventor2-first =
 | inventorlink2 =
 | publication-date =
 | issue-date =
 | title =
 | country-code =
 | description =
 | patent-number =
}}
 • inventor-last (ali inventor1-last): Izumiteljev priimek.
 • inventor-first (ali inventor1-first): Izumiteljevo ime (imena).
 • inventorlink (ali inventorlink1): Naslov članka v wikipediji o prvem izumitelju.
 • inventor2-last, inventor3-last, inventor4-last:Priimek drugega, tretjega in četrtega izumitelja, če je to potrebno.
 • inventor2-first, inventor3-first, inventor4-first: Ime (imena) drugega, tretjega in četrtega izumitelja, če je to potrebno.
 • inventorlink2, inventorlink3, inventorlink4: Naslov članka v wikipediji o drugegem, tretjem in četrtem izumitelju, če je to potrebno.
 • publication-date: Datum objave ali prijave.
 • issue-date (ali date): Datum, ko je bil patent pridobljen (izdan) na patentnem uradu (issued by patent agency).
 • title: Naziv izuma. Če naziv vsebuje [oglate oklepaje], morejo le-ti biti zapisani kot "[" za "[" in "]" za "]"
 • country-code: Dvočrkovna kratica države, ki je izdala patent.
 • description: Tip patenta; prikazan med kodo države in številko patenta.
 • patent-number: Številka patenta.

Primeri[uredi]

ZDA patent z več izumitelji
{{Citat
 | inventor1-last = Degermark
 | inventor1-first = Mikael
 | inventor2-last = Brodnik
 | inventor2-first = Andrej
 | inventor3-last = Carlsson
 | inventor3-first = Svante
 | inventor4-last = Pink
 | inventor4-first = Stephen
 | title = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
 | issue-date = 2001
 | patent-number = 6266706
 | country-code = US}}
Predloga:Citat/patent

Datumi[uredi]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
  • Format datumov v referencah članka naj bo nedvoumen. Primeri formatov uporabljeni v Wikipedijinih navedkih so lahko:
  • 2009
  • 2009-09-14
  • 14 September 2009
  • September 14, 2009 (z vejico)
  • 2009 Sep 14
  • September 2009
  • Sept./Okt. 2009
  • Kot je prikazano zgoraj imena mesecev lahko tudi okrajšamo (npr.:, September v "Sept" ali "Sept." ali "Sep" ali "Sep.")
  • V referencah ne uporabljano linkanih datumov.
  • Prosim, glej Wikipedia:Manual of Style (dates and numbers)#Dates za več navodil o formatih datumov.

Orodja[uredi]

See Wikipedia:Citing sources#Citation templates and tools for a list of tools which can help create a reference in the 'citation' format.

COinS[uredi]

Predloga:UF-COinS

Dodatni parametri[uredi]

Predloga:AuthorMask doc