Pravice uporabniških skupin

Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Tu je na voljo seznam uporabniških skupin v tem vikiju z navedbo dodeljenih pravic dostopa. Morda so na voljo tudi dodatne informacije o posameznih skupinah.

Legenda:

 • Dodeljena pravica
 • Odvzeta pravica
SkupinaPravice
(vsi)
(*)
 • Branje strani (read)
 • Ogled dnevnika filtrov zlorab (abusefilter-log)
 • Ogled filtrov zlorab (abusefilter-view)
 • Ogled lastnih zasebnih podatkov (npr. e-poštnega naslova, pravega imena) (viewmyprivateinfo)
 • Spajanje računov (centralauth-merge)
 • Uporaba API-ja za pisanje (writeapi)
 • Uporaba vmesnika lestvičenja VIPS Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Uredite svoje zasebne podatke (npr. e-poštni naslov, pravo ime) in zahtevajte e-pošto za ponastavitev gesla (editmyprivateinfo)
 • Urejanje lastnih nastavitev (editmyoptions)
 • Urejanje strani (edit)
 • Ustvarjanje kratkih URL-jev (urlshortener-create-url)
 • Ustvarjanje novih uporabniških računov (createaccount)
 • Ustvarjanje pogovornih strani (createtalk)
 • Ustvarjanje strani (ki niso pogovorne strani) (createpage)
Ustvarjalci računov
(accountcreator)
(seznam članov)
 • Brez omejitev pogostosti dejanj (noratelimit)
Samodejno potrjeni uporabniki
(autoconfirmed)
 • Dostop do osnovnega prikaza podatkov o IP-ju, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo-view-basic)
 • Izključitev iz blokiranja IP-jev (autoconfirmed)
 • Izvajanje dejanj, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, ne da bi bilo treba opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Ogled informacij o trenutni dejavnosti prekodiranja (transcode-status)
 • Ogled podrobnosti zapisov v dnevniku zlorab (abusefilter-log-detail)
 • Ponastavitev neuspelih ali prekodiranih videoposnetkov za ponovno postavitev v čakalno vrsto opravil (transcode-reset)
 • Prestavljanje strani (move)
 • Pridobivanje podatkov o IP-naslovih, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo)
 • Shranjevanje knjig kot strani skupnosti (collectionsaveascommunitypage)
 • Shranjevanje knjig kot uporabniške strani (collectionsaveasuserpage)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
Boti
(bot)
(seznam članov)
 • Biti obravnavan kot avtomatiziran postopek (bot)
 • Brez omejitev pogostosti dejanj (noratelimit)
 • Izključitev iz blokiranja IP-jev (autoconfirmed)
 • Izognitev seznamu blokiranega smetja (sboverride)
 • Izvajanje dejanj, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, ne da bi bilo treba opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Možnost ne ustvariti preusmeritev pri prestavitvi strani (suppressredirect)
 • Samodejno označevanje lastnih urejanj kot pregledanih (autopatrol)
 • Uporaba API-ja za pisanje (writeapi)
 • Uporaba višje omejitve API-poizvedb (apihighlimits)
 • Urejanja pogovornih strani, ki niso označena kot manjša, sprožijo obvestilo o novem sporočilu (nominornewtalk)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
 • Zaobidenje blokiranih zunanjih domen (abusefilter-bypass-blocked-external-domains)
Birokrati
(bureaucrat)
(seznam članov)
Preverjevalci uporabnikov
(checkuser)
(seznam članov)
 • Dostop do dnevnika preverjanj uporabnikov (checkuser-log)
 • Dostop do polnega prikaza podatkov o IP-jih, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo-view-full)
 • Ogled zasebnih podatkov v dnevniku zlorab (abusefilter-privatedetails)
 • Pregledovanje zasebnih podrobnosti v dnevniškem zapisu filtra proti zlorabam. (abusefilter-privatedetails-log)
 • Preverjanje uporabnikovih IP-naslovov in drugih podatkov (checkuser)
 • Prikaz dnevnika dostopov do orodja Podatki o IP-ju (ipinfo-view-log)
 • Vklop dvofaktorske avtentikacije (oathauth-enable)
Potrjeni uporabniki
(confirmed)
(seznam članov)
 • Dostop do osnovnega prikaza podatkov o IP-ju, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo-view-basic)
 • Izključitev iz blokiranja IP-jev (autoconfirmed)
 • Izvajanje dejanj, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, ne da bi bilo treba opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Ogled informacij o trenutni dejavnosti prekodiranja (transcode-status)
 • Ogled podrobnosti zapisov v dnevniku zlorab (abusefilter-log-detail)
 • Ponastavitev neuspelih ali prekodiranih videoposnetkov za ponovno postavitev v čakalno vrsto opravil (transcode-reset)
 • Prestavljanje strani (move)
 • Pridobivanje podatkov o IP-naslovih, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo)
 • Shranjevanje knjig kot strani skupnosti (collectionsaveascommunitypage)
 • Shranjevanje knjig kot uporabniške strani (collectionsaveasuserpage)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
Uvozniki
(import)
(seznam članov)
 • Uvoz strani iz drugih vikijev (import)
 • Uvoz strani iz naložene datoteke (importupload)
 • Vklop dvofaktorske avtentikacije (oathauth-enable)
Administratorji vmesnika
(interface-admin)
(seznam članov)
 • Urejanje CSS spletnega mesta (editsitecss)
 • Urejanje JSON-a spletnega mesta (editsitejson)
 • Urejanje JSON-datotek drugih uporabnikov (edituserjson)
 • Urejanje JavaScripta spletnega mesta (editsitejs)
 • Urejanje datotek CSS drugih uporabnikov (editusercss)
 • Urejanje datotek JavaScript drugih uporabnikov (edituserjs)
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
 • Vklop dvofaktorske avtentikacije (oathauth-enable)
Izjeme IP-blokiranja
(ipblock-exempt)
(seznam članov)
 • Izključitev iz blokiranja IP-naslovov, samodejnega blokiranja in blokiranja razponov (ipblock-exempt)
 • Izognitev omejitvam IP-jev, ki jih izvede razširitev StopForumSpam (sfsblock-bypass)
 • Izognitev samodejnemu blokiranju izhodnih vozlišč tor (torunblocked)
Uporabniki, blokirani z orodjem Podatki o IP-ju
(no-ipinfo)
(seznam članov)
 • Dostop do osnovnega prikaza podatkov o IP-ju, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo-view-basic)
 • Dostop do polnega prikaza podatkov o IP-jih, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo-view-full)
 • Pridobivanje podatkov o IP-naslovih, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo)
 • Prikaz dnevnika dostopov do orodja Podatki o IP-ju (ipinfo-view-log)
Upravljavci potisnih naročil
(push-subscription-manager)
(seznam članov)
 • Upravljanje vseh naročil potisnih obvestil (manage-all-push-subscriptions)
Upravniki
(steward)
(seznam članov)
 • Brez omejitev pogostosti dejanj (noratelimit)
 • Brisanje strani z obsežno zgodovino (bigdelete)
 • Prisilna ustvaritev lokalnega računa za globalni račun (centralauth-createlocal)
 • Urejanje vseh uporabniških pravic (userrights)
Ukinjevalci
(suppress)
(seznam članov)
 • Blokiranje ali odblokiranje uporabniškega imena ter njegovo skrivanje ali razkrivanje pred javnostjo. (hideuser)
 • Brisanje in obnavljanje izbranih dnevniških zapisov (deletelogentry)
 • Izbris in odizbris posameznih redakcij strani (deleterevision)
 • Ogled redakcij, skritih pred vsemi uporabniki (viewsuppressed)
 • Ogled skritih zapisov v dnevniku zlorab (abusefilter-hidden-log)
 • Ogled zasebnih dnevniških zapisov (suppressionlog)
 • Ogled, skrivanje in odskrivanje posameznih redakcij strani katerega koli uporabnika (suppressrevision)
 • Skrivanje zapisov v dnevniku zlorab (abusefilter-hide-log)
 • Vklop dvofaktorske avtentikacije (oathauth-enable)
Administratorji
(sysop)
(seznam članov)
 • Blokiranje ali odblokiranje uporabnika glede pošiljanja e-pošte drugemu uporabniku (blockemail)
 • Blokiranje ali odblokiranje urejanja za druge uporabnike (block)
 • Brez omejitev pogostosti dejanj (noratelimit)
 • Brisanje oznak iz podatkovne zbirke (deletechangetags)
 • Brisanje in obnavljanje izbranih dnevniških zapisov (deletelogentry)
 • Brisanje strani (delete)
 • Dostop do polnega prikaza podatkov o IP-jih, pripisanih redakcijam ali dnevniškim vnosom (ipinfo-view-full)
 • Hitro vračanje urejanj zadnjega uporabnika, ki je urejal določeno stran (rollback)
 • Iskanje izbrisanih strani (browsearchive)
 • Izbris in odizbris posameznih redakcij strani (deleterevision)
 • Izključitev iz blokiranja IP-jev (autoconfirmed)
 • Izključitev iz blokiranja IP-naslovov, samodejnega blokiranja in blokiranja razponov (ipblock-exempt)
 • Izognitev preverjanju podrobnosti uporabniškega imena (override-antispoof)
 • Izvajanje dejanj, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, ne da bi bilo treba opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Množično brisanje strani (nuke)
 • Možnost ne ustvariti preusmeritev pri prestavitvi strani (suppressredirect)
 • Nalaganje datotek (upload)
 • Nalaganje lokalnih zamenjav za datoteke iz skupnega predstavnostnega repozitorija (reupload-shared)
 • Odizbris strani (undelete)
 • Ogled informacij o trenutni dejavnosti prekodiranja (transcode-status)
 • Ogled dnevnika seznama nedovoljenih naslovov (titleblacklistlog)
 • Ogled dnevniških zapisov filtra zlorab, označenih kot zasebni (abusefilter-log-private)
 • Ogled filtrov zlorab, označenih kot zasebni (abusefilter-view-private)
 • Ogled izbrisanega besedila in sprememb med izbrisanimi redakcijami (deletedtext)
 • Ogled podrobnosti zapisov v dnevniku zlorab (abusefilter-log-detail)
 • Ogled seznama neopazovanih strani (unwatchedpages)
 • Ogled zgodovine brisanja brez besedila izbrisanih strani (deletedhistory)
 • Onemogočanje globalnih blokiranj na lokalni ravni (globalblock-whitelist)
 • Označevanje urejanj drugih kot pregledanih (patrol)
 • Označevanje vrnjenih urejanj kot urejanj botov (markbotedits)
 • Ponastavitev neuspelih ali prekodiranih videoposnetkov za ponovno postavitev v čakalno vrsto opravil (transcode-reset)
 • Pošiljanje sporočila več uporabnikom hkrati (massmessage)
 • Prepisovanje lastnih obstoječih datotek (reupload-own)
 • Prepisovanje obstoječih datotek (reupload)
 • Prepisovanje seznama nedovoljenih naslovov ali uporabniških imen (tboverride)
 • Prestavljanje datotek (movefile)
 • Prestavljanje korenskih uporabniških strani (move-rootuserpages)
 • Prestavljanje strani (move)
 • Prestavljanje strani kategorij (move-categorypages)
 • Prestavljanje strani s pripadajočimi podstranmi (move-subpages)
 • Prisilna ustvaritev lokalnega računa za globalni račun (centralauth-createlocal)
 • Samodejno označevanje lastnih urejanj kot pregledanih (autopatrol)
 • Spajanje zgodovine strani (mergehistory)
 • Spreminjanje filtrov zlorab z omejenimi dejanji (abusefilter-modify-restricted)
 • Spreminjanje nastavitev zaščite in urejanje kaskadno zaščitenih strani (protect)
 • Uporaba višje omejitve API-poizvedb (apihighlimits)
 • Urejanje JSON-a spletnega mesta (editsitejson)
 • Urejanje JSON-datotek drugih uporabnikov (edituserjson)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo administratorjem« (editprotected)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Ustvarjanje ali spreminjanje filtrov zlorab (abusefilter-modify)
 • Ustvarjanje ali spreminjanje konfiguracije zunanjih domen, na katere ni mogoče povezovati (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • Ustvarjanje in (dez)aktivacija oznak (managechangetags)
 • Ustvarjanje kratkih URL-jev (urlshortener-create-url)
 • Ustvarjanje novih uporabniških računov (createaccount)
 • Uvoz strani iz drugih vikijev (import)
 • Vklop dvofaktorske avtentikacije (oathauth-enable)
 • Dodajanje v skupino: Izjeme IP-blokiranja
 • Odstranitev iz skupine: Izjeme IP-blokiranja
Transviki uvozniki
(transwiki)
(seznam članov)
 • Uvoz strani iz drugih vikijev (import)
 • Vklop dvofaktorske avtentikacije (oathauth-enable)
Uporabniki
(user)
(seznam članov)
 • Branje strani (read)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških zapisih (changetags)
 • Ogled lastnega spiska nadzorov (viewmywatchlist)
 • Osveževanje predpomnjenja strani (purge)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Pošiljanje e-pošte drugim uporabnikom (sendemail)
 • Prestavljanje korenskih uporabniških strani (move-rootuserpages)
 • Prestavljanje strani kategorij (move-categorypages)
 • Prikaz dnevnika seznama blokiranja smetja (spamblacklistlog)
 • Uporaba API-ja za pisanje (writeapi)
 • Upravljanje pooblastil OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Urejanje lastnih uporabniških CSS-datotek (editmyusercss)
 • Urejanje lastnih uporabniških JSON-datotek (editmyuserjson)
 • Urejanje lastnih uporabniških JavaScript datotek (editmyuserjs)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje svojega spiska nadzorov (nekatera dejanja bodo dodala strani nanj tudi brez te pravice) (editmywatchlist)
 • Ustvarjanje pogovornih strani (createtalk)
 • Ustvarjanje strani (ki niso pogovorne strani) (createpage)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)

Omejitve imenskih prostorov

Imenski prostorPravice, ki uporabniku omogočajo urejanje
MediaWiki
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
Pripomoček
 • Urejanje strani JavaScript in CSS pripomočkov (gadgets-edit)
Opredelitev pripomočka
 • Urejanje opredelitev pripomočkov (gadgets-definition-edit)