Pravice uporabniških skupin

Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Tu je na voljo seznam uporabniških skupin na tem wikiju z navedbo dodeljenih pravic dostopa. Morda so na voljo tudi dodatne informacije o posameznih skupinah.

Legenda:

 • Dodeljena pravica
 • Odvzeta pravica
SkupinaPravice
(vsi)
 • Branje strani (read)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Ogled dnevnika zlorab (abusefilter-log)
 • Ogled filtrov zlorab (abusefilter-view)
 • Ogled svojih zasebnih podatkov (npr. e-poštnega naslova, pravega imena) (viewmyprivateinfo)
 • Ogledovanje svojega spiska nadzorov (viewmywatchlist)
 • Uporaba napisanega API-ja (writeapi)
 • Uporaba vmesnika za spreminjanje velikosti VIPS Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje svojih nastavitev (editmyoptions)
 • Urejanje svojih zasebnih podatkov (npr. e-poštnega naslova, pravega imena) (editmyprivateinfo)
 • Urejanje vašega spiska nadzorov (vedite, da bodo nekatera dejanja dodala strani nanj tudi brez te pravice) (editmywatchlist)
 • Ustvarjanje novih uporabniških računov (createaccount)
 • Ustvarjanje pogovornih strani (createtalk)
 • Ustvarjanje strani (ki niso pogovorne) (createpage)
 • Združevanje njihovih računov (centralauth-merge)
Ustvarjalci računov
(seznam članov)
 • Omejitve dejavnosti ne veljajo (noratelimit)
Samodejno potrjeni uporabniki
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Brez vplivov omejitev dejavnosti glede na IP (autoconfirmed)
 • Izvaja dejanja, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, brez da bi moral opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Ogled informacij o trenutni dejavnosti pretvarjanja (transcode-status)
 • Ogled podrobnosti dnevniška vnosa zlorabe (abusefilter-log-detail)
 • Ponastavitev neuspelih ali pretvorjenih videov, da so ponovno vstavljeni v čakalno vrsto opravil (transcode-reset)
 • Premikanje strani (move)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Shranjevanje knjig kot strani občestva (collectionsaveascommunitypage)
 • Shranjevanje knjig kot uporabniške strani (collectionsaveasuserpage)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
Boti
(seznam članov)
 • Brez vplivov omejitev dejavnosti glede na IP (autoconfirmed)
 • Izvaja dejanja, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, brez da bi moral opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Možnost izpuščanja preusmeritve pri premikanju strani (suppressredirect)
 • Naj bo obravnavan kot avtomatiziran postopek (bot)
 • Omejitve dejavnosti ne veljajo (noratelimit)
 • Označevanje urejanj drugih za samodejno nadzarovana (autopatrol)
 • Uporaba napisanega API-ja (writeapi)
 • Uporaba višje omejitve poizvedb API (apihighlimits)
 • Urejanja pogovornih strani, ki niso označena kot manjša, sprožijo obvestilo o novem sporočilu (nominornewtalk)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
Birokrati
(seznam članov)
Preverjevalci uporabnikov
(seznam članov)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Dvostopenjsko preverjanje pristnosti (oathauth-enable)
 • Ogled zasebnih podatkov v dnevniku zlorab (abusefilter-privatedetails)
 • Pregledovanje zasebnih podrobnosti v dnevniškem zapisu filtra proti zlorabam. (abusefilter-privatedetails-log)
 • Preverjanje uporabnikovih IP-naslovov in drugih informacij (checkuser)
 • Prikaži dnevnik preverjanj uporabnikov (checkuser-log)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Potrjeni uporabniki
(seznam članov)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Brez vplivov omejitev dejavnosti glede na IP (autoconfirmed)
 • Izvaja dejanja, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, brez da bi moral opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Ogled informacij o trenutni dejavnosti pretvarjanja (transcode-status)
 • Ogled podrobnosti dnevniška vnosa zlorabe (abusefilter-log-detail)
 • Ponastavitev neuspelih ali pretvorjenih videov, da so ponovno vstavljeni v čakalno vrsto opravil (transcode-reset)
 • Premikanje strani (move)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Shranjevanje knjig kot strani občestva (collectionsaveascommunitypage)
 • Shranjevanje knjig kot uporabniške strani (collectionsaveasuserpage)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
Uvozniki
(seznam članov)
 • Dvostopenjsko preverjanje pristnosti (oathauth-enable)
 • Uvoz strani iz drugih wikijev (import)
 • Uvoz strani iz naložene datoteke (importupload)
Administratorji vmesnika
(seznam članov)
 • Dvostopenjsko preverjanje pristnosti (oathauth-enable)
 • Urejanje CSS spletnega mesta (editsitecss)
 • Urejanje CSS-datotek drugih uporabnikov (editusercss)
 • Urejanje JSON spletnega mesta (editsitejson)
 • Urejanje JSON-datotek drugih uporabnikov (edituserjson)
 • Urejanje JavaScript datotek drugih uporabnikov (edituserjs)
 • Urejanje JavaScripta spletnega mesta (editsitejs)
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
Osebe, izvzete iz IP-blokiranja
(seznam članov)
 • Bypass IP blocks issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Izogne se blokiranju IP-naslovov, samodejnemu blokiranju in blokiranju razponov (ipblock-exempt)
 • Izogne se samodejnemu blokiranju izhodnih vozlišč tor (torunblocked)
Uporabniki, blokirani z Orodjem za podatke o IP-jih
(seznam članov)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Upravljalci potisnih naročil
(seznam članov)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
Upravniki
(seznam članov)
 • Brisanje strani z obsežno zgodovino (bigdelete)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Omejitve dejavnosti ne veljajo (noratelimit)
 • Urejanje vseh uporabniških pravic (userrights)
Ukinjevalci
(seznam članov)
 • Blokiranje uporabnika, in skritje pred javnostjo (hideuser)
 • Brisanje in obnavljanje izbranih dnevniških vnosov (deletelogentry)
 • Brisanje in obnova posebnih redakcij strani (deleterevision)
 • Dvostopenjsko preverjanje pristnosti (oathauth-enable)
 • Ogled redakcij skritih pred vsemi uporabniki (viewsuppressed)
 • Ogled skritih vnosov v dnevniku zlorab (abusefilter-hidden-log)
 • Ogled zasebnih dnevniških zapisov (suppressionlog)
 • Ogled, skrivanje in obnavljanje določenih redakcij strani katerega koli uporabnika (suppressrevision)
 • Skrivanje vnosov v dnevniku zlorab (abusefilter-hide-log)
Administratorji
(seznam članov)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Brez vplivov omejitev dejavnosti glede na IP (autoconfirmed)
 • Brisanje in obnavljanje izbranih dnevniških vnosov (deletelogentry)
 • Brisanje in obnova posebnih redakcij strani (deleterevision)
 • Brisanje strani (delete)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Drugemu uporabniku lahko prepreči pošiljanje e-pošte (blockemail)
 • Dvostopenjsko preverjanje pristnosti (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Hitro vračanje urejanj zadnjega uporabnika, ki je urejal določeno stran (rollback)
 • Iskanje izbrisanih strani (browsearchive)
 • Izbris oznak iz zbirke podatkov (deletechangetags)
 • Izogne se blokiranju IP-naslovov, samodejnemu blokiranju in blokiranju razponov (ipblock-exempt)
 • Izvaja dejanja, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, brez da bi moral opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Množično brisanje strani (nuke)
 • Možnost izpuščanja preusmeritve pri premikanju strani (suppressredirect)
 • Nadomeščanje obstoječih datotek (reupload)
 • Nadomeščanje obstoječih lastnih datotek (reupload-own)
 • Nalaganje datotek (upload)
 • Nalaganje lokalnih zamenjav za datoteke iz skupnih večpredstavnostnih skladišč (reupload-shared)
 • Obnavljanje strani (undelete)
 • Ogled informacij o trenutni dejavnosti pretvarjanja (transcode-status)
 • Ogled dnevniških vnosov filtra zlorab, označenih kot zasebni (abusefilter-log-private)
 • Ogled filtrov zlorab označenih kot zasebni (abusefilter-view-private)
 • Ogled izbrisanega besedila in primerjava med izbrisanimi redakcijami (deletedtext)
 • Ogled podrobnosti dnevniška vnosa zlorabe (abusefilter-log-detail)
 • Ogled zgodovine brisanja, brez besedila izbrisanih strani (deletedhistory)
 • Omejitve dejavnosti ne veljajo (noratelimit)
 • Onemogočanje globalnih blokad na lokalni ravni (globalblock-whitelist)
 • Označevanje urejanj drugih za samodejno nadzarovana (autopatrol)
 • Označevanje urejanja drugih kot nadzorovana (patrol)
 • Označi vrnjena urejanja kot urejanja botov (markbotedits)
 • Ponastavitev neuspelih ali pretvorjenih videov, da so ponovno vstavljeni v čakalno vrsto opravil (transcode-reset)
 • Pošlji sporočilo več uporabnikom hkrati (massmessage)
 • Preglejte seznam ne spremljanih strani (unwatchedpages)
 • Premikanje datotek (movefile)
 • Premikanje korenskih uporabniških strani (move-rootuserpages)
 • Premikanje strani (move)
 • Premikanje strani s pripadajočimi podstranmi (move-subpages)
 • Prepisovanje seznama nedovoljenih naslovov ali uporabniških imen (tboverride)
 • Preprečitev (blokada) urejanja drugih uporabnikov (block)
 • Preskoči preverjanja prevar (override-antispoof)
 • Prestavljanje strani kategorij (move-categorypages)
 • Spoji zgodovino strani (mergehistory)
 • Spreminjanje filtrov zlorab z omejenimi dejanji (abusefilter-modify-restricted)
 • Spreminjanje nastavitev zaščite in urejanje kaskadno zaščitenih strani (protect)
 • Uporaba višje omejitve poizvedb API (apihighlimits)
 • Urejanje JSON spletnega mesta (editsitejson)
 • Urejanje JSON-datotek drugih uporabnikov (edituserjson)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »Dovoli samo administratorjem« (editprotected)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Ustvarjanje ali spreminjanje filtrov zlorab (abusefilter-modify)
 • Ustvarjanje in (dez)aktivacija oznak (managechangetags)
 • Ustvarjanje novih uporabniških računov (createaccount)
 • Uvoz strani iz drugih wikijev (import)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Dodajanje skupini: Osebe, izvzete iz IP-blokiranja
 • Odstranitev iz skupine: Osebe, izvzete iz IP-blokiranja
Transwiki uvozniki
(seznam članov)
 • Dvostopenjsko preverjanje pristnosti (oathauth-enable)
 • Uvoz strani iz drugih wikijev (import)
Uporabniki
(seznam članov)
 • Branje strani (read)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Osvežitev predpomnilnika strani (purge)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Pošiljanje e-pošte drugim uporabnikom (sendemail)
 • Premikanje korenskih uporabniških strani (move-rootuserpages)
 • Prestavljanje strani kategorij (move-categorypages)
 • Prikaz dnevnika seznama blokad smetja (spamblacklistlog)
 • Uporaba napisanega API-ja (writeapi)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje svojih uporabniških datotek CSS (editmyusercss)
 • Urejanje svojih uporabniških datotek JSON (editmyuserjson)
 • Urejanje svojih uporabniških datotek JavaScript (editmyuserjs)
 • Ustvarjanje pogovornih strani (createtalk)
 • Ustvarjanje strani (ki niso pogovorne) (createpage)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)

Omejitve imenskih prostorov

Imenski prostorPravice, ki uporabniku omogočajo urejanje
MediaWiki
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
Gadget
 • Uredi vtičnikov JavaScript in strani CSS (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Uredi opredelitve vtičnika (gadgets-definition-edit)