Pogovor:Literatura in mediji

Vsebina strani ni podprta v drugih jezikih.
Iz Wikiverza

Vprašanja za izpit[uredi]

 1. Naštej v razvojnem zaporedju štiri medije verbalnega sporočanja glede na uporabljeno tehnologijo.
 2. Naštej tri neverbalne načine sporočanja.
 3. Naštej tri medije zaznavanja/opazovanja (sprejemanja informacij).
 4. Naštej tri medije zapisovanja in shranjevanja informacij.
 5. Naštej tri medije sporočanja (oddajanja informacij).
 6. Pod katerim izrazom so na slovenski Wikipediji informacije o (množičnih, družbenih ...) medijih?
 7. Kam spada kot medij gledališče? Razloži medialni značaj gledališča.
 8. Reflektiraj opozicijo slikovno:verbalno.
 9. Reflektiraj opozicijo ustno:pisno.
 10. Reflektiraj opozicijo javno:zasebno.
 11. Reflektiraj opozicijo lokalno:globalno.
 12. S katerim drugim medijem si strip deli največ skupnih značilnosti in zakaj?
 13. Naštejte tri temeljne šole stripe.
 14. Kako je ime prvemu stripovskemu junaku?
 15. Trije najpomembnejši slovenski avtorji?
 16. Kako se imenuje hrvaška skupina stripovskih avtorjev, ki je prinesla revolucijo v jugoslovanski in posledično tudi slovenski strip?
 17. Preberi geslo o slikanici oz. povzemi predavanje Milene M. Blažić (začetki, tipi, zgodovina ...).
 18. Preberi geslo o spletni umetnosti oz. povzemi predavanje Jaka Železnikarja (globalni in slovenski akterji, čas ...).
 19. Preberi geslo o stripu oz. povzemi predavanje Zorana Smiljanića.
 20. Kakšna je razlika med medijsko in informacijsko pismenostjo?
 21. Naštej kriterije za določanje medijske pismenosti.
 22. Kako se imenujejo trije glavni postopki pri prenosu natisnjenega dela na zaslon?
 23. Pod katerim izrazom najdemo v drugih jezikih pojem ekranizacije?
 24. Kaj vse je lahko predloga filmu?
 25. Naštej tri slovenske filme na podlagi literarnih del.
 26. Kdo je pri nas največ pisal o ekranizacijah?
 27. Naštej tri slovenske akterje z začetka radia; eden je bil tudi literarni zgodovinar.
 28. Kdaj se je začel slovenski radio?
 29. Kaj je to Radio Kričač?
 30. Kaj označuje izraz poplava informacij? Sinonim temu izrazu?
 31. Iz Nove pisarije prepiši, kakšna je razlika med dvema oblikama informacije, med podatki in dokumenti.
 32. V Cobissu se pouči, koliko (slovenskih) knjig je izšlo leta 1816, 1866, 1916, 1966, 2016 (uporabi ukaz py= and la=slv) in navedi grobe številke.
 33. Gutenbergova galaksija je 1.
  2.
 34. Spomni se metafore iz Gutenbergove galaksije, ki je postala oznaka novodobne kombinacije urbanega in ruralnega.
 35. Kaj je moto McLuhanove medijske teorije? Kaj pomeni?
 36. Tri osnovne postavke ekologija medijev so:
 37. Vroči in hladni mediji se razlikujejo po uporabi čutil:
 38. Kateri mediji znotraj kulture tiska so bili prostor literarnega sporočanja?
 39. V katerih medijih (poleg tiska) se še dogaja literatura?
 40. Razlike med formatom in drugimi formalnimi značilnostmi tiskane in zaslonske strani:
 41. Od kod tavtološka sintagma »javno objaviti«?
 42. Kako splet vpliva na koncept avtorstva iz Gutenbergove ere?
 43. Zgledi stigmatizacije novih medijev s strani starih:
 44. Kam Briggs & Burke (Socialna zgodovina medijev) uvrščata grško kulturo, med pisno ali ustno? Na podlagi katere sodobne kulture to počneta?
 45. Na kateri medij se navezujeta izraza pismouštvo in birokracija?
 46. Komentiraj medijske značilnosti resničnostnih šovov.
 47. Od kdaj so v pisni komunikaciji v navadi nacionalni jeziki? Od kdaj pa v slovenščini?
 48. Kako se imenujejo prve natisnjene knjige do leta 1500?
 49. Naštej pet specifičnih lastnosti rokopisa.
 50. Kaj povzroči digitalizacija rokopisov?
 51. Naštej tri od šestih zakonov, ki določajo ravnanje z rokopisi.
 52. Za katere oblike komunikacije se še uporablja rokopis danes?
 53. Prvi slovenski feljtonski roman?
 54. Najplodnejši pisec feljtonskih romanov pri nas?
 55. Prevedeni avtorji feljtonskih romanov: