Niko Grafenauer: Avtozaver (učna priprava)

Iz Wikiverza

UČNA PRIPRAVA - DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI


Niko Grafenauer: AVTOZAVER


Študentki: Valentina Bizjak, Teja Černe

Študijsko leto: 2011/2012

Šola: OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

Mentorica na OŠ: Marina Doblekar

Učni predmet: SLOVENŠČINA

Razred: 1. A

Datum: 16. 1. 2012

Zap. št. ure:

Učna tema: Občutja in življenja avta s človeškimi lastnostmi

Učna enota: Niko Grafenauer - Avtozaver

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska

Učne metode: metoda pogovora, delo z besedilom

Operativni učni cilji:

Učenci

 • spoznajo slikanico Nika Grafenauerja Avtozaver
 • spoznajo besede, ki jih v besedilu niso razumeli;
 • izražajo svoje razumevanje pesmi;
 • delo povežejo s svojimi občutji in življenjem.

Prostor: matična učilnica

Medpredmetne povezave: glasba, likovna vzgoja

Učni pripomočki: deli slike, slikanica, košara, zobnik, list z narisanim avtomobilom

Literatura: Grafenauer, Niko. Avtozaver. Ljubljana; Grafenauer založba, 2010.

Viri:

 1. Grafenauer, N. Avtozaver. Ljubljana; Grafenauer založba, 2010
 2. Učni načrt za slovenščino 2011. Zavod RS za šolstvo
 3. Slovar slovenskega knjižnega jezika
 4. http://sl.wikisource.org/wiki/Avtozaver


[uredi]

POTEK UČNE URE:

Del ure in čas Učne oblike in pripomočki Učitelj/-ica Učenec/ učenka
Uvodni del s prehodom v osrednji del.

10 min

Frontalna. Skupinska.

Kartoni z deli slike. Slikanica


Uvodna motivacija

Po prostoru razporediva dele slik, ki tvorijo pet slik avtomobilov. Vsak učenec, lahko vzame samo en del slike. Po pet učencev se najde in sestavi pet slik. Pogledava, ali so pravilno sestavili, nato pa se usedemo v bralni kotiček.


Napoved besedila

» Pred seboj imava slikanico, v kateri je kratka sodobna pesem. Avtor oziroma v našem primeru mehanik pesnitve je Niko Grafenauer. Ilustrator oziroma avto ličar pa je Kostja Gatnik.«


Premor pred branjem

Učence umirava in jim preusmeriva pozornost na poslušanje.


Učenec najde svoj del sestavljenke in poišče preostali del skupine.


Učenec se usede v bralni kotiček.


Učenec posluša.


Učenec se umiri.Osrednji del.

20 min

Frontalna.

Slikanica. Košara. Zobnik


Interpretativno branje

Medtem ko ena izmed naju prebira pesem, druga zraven kaže ilustracije.


Čustveni premor po branju

Malo počakava, da si učenci uredijo vtise o besedilu.


Izražanje doživetij

Učence vprašava:

 • »Kaj vam je bilo všeč? Zakaj?«
 • »Kaj ste si najbolj zapomnili?«
 • »Kakšna se vam je zdela pesem? Kako ste se počutili ob njej? Ste bili žalostni, veseli, radovedni, zaskrbljeni?«


Pogovor o delu in razlaga manj znanih besed

 • »Kje stanuje avto iz zgodbe?«
 • »Kaj mu natovorijo, ko gre družina na potovanje?«
 • »Veste, kaj je cajna? Cajna je košara.«
 • Kakšne volje je avto takrat?«
 • »Kadar avto kašlja, katero zdravilo mu najbolj pomaga? Kdo mu predpiše zdravilo?«
 • »Kdaj avto najbolj uživa?«
 • »Avto tudi bere. Kaj pa vsebuje njegovo berilo? Veste kaj so cestno prometni znaki?« Pokaževa jih v slikanici.
 • »O čem pa sanja avto?«
Razlaga manj znanih besed.

»Učence vprašava, katerih besed niso razumeli.«

 • Gode: izražati nezadovoljstvo, ogorčenost nad čim.
 • Huduje: biti hud, jezen.
 • Židane volje: dobre volje.
 • Zobnik: strojni del v obliki kolesa z zobmi na obodu za prenašanje vrtenja z ene gredi na drugo
 • Olika: lepo vedenje.
 • Naloka: napiti se.
 • Vzvratno ogledalo: omogoča pregled cestišča za vozilom.
 • Upehan: s priganjanjem k teku, hitri hoji povzročiti pri kom težko dihanje, občutek utrujenosti.
 • Smukati: s potekom roke po čem trgati.


Vprašanja za razumevanje

 • »Kje vse se zgodba dogaja? Kdaj se dogaja, v katerem delu dneva?«
 • »Kakšen je avto? Se v čem razlikuje od avta vaših staršev? V čem?«
 • »Kako pa se vi počutite, ko greste na počitnice. Ste jezni?«
 • »Tudi vi jeste sladoled, ko kašljate? Greste na pregled k mehaniku?«
 • »Katere so vaše največje sanje? Kaj si želite?«

Učenci si zamislijo svoje sanje. Nato pa jih s pantomimo predstavijo, ostali učenci pa ugibajo.


Učenec posluša besedilo in spremlja slike.


Učenec podoživi besedilo in si uredi vtise.
Učenec odgovarja na vprašanja.
Avto stanuje v garažni hiši.

Natovorijo mu torbe in cajne.

Avto jezno gleda izpod čela.

Sod sladoleda.

Zdravilo mu predpiše mehanik.

Avto najbolj uživa v avtopralnici, ko gaavtomati žgečkajo pod pazduho in pod podplati.

Njegovo berilo vsebuje cestno prometne znake.

Avto sanja, da bi bil največji, da i lahko odšel na pot čez polja in travnike ter bi postal avtozaver.


Učenec pove besedo, ki je ni razumel.
Učenec odgovarja na vprašanja.Zaključni del.

15 min

Frontalna. Individualna.

List z narisanim avtomobilom.

Poustvarjalne naloge

Nato se učenci posedejo in dobijo list z avtomobilom. Poveva navodilo, naj narišejo svojega avtozavra, kakor si ga predstavljajo, oziroma kakšen bi bil njihov avtozaver.

Učenec riše.