Niko Grafenauer

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

MATEJ JUH: GRAFENAUERJEVE NOČITVE

Analiza članka[uredi]

V članku z naslovom Grafenauerjeve nočitve Matej Juh kritično presoja kakovost Grafenauerjeve pesniške zbirke Nočitve, kjer avtor formalno in vsebinsko nadaljuje zasnovo pesmi iz zbirke Odtisi. Posamezne pesmi druga drugo dopolnjujejo, zato ne govorimo o pesniški zbirki, ampak kar o knjigi, kjer na vsebinski ravni prepleta vsa umetniška doživljanja, na formalni pa kontrastne podobe in različne jezikovne ravni.

Avtor v zbirki združuje citate pesnikov, pisateljev, vključuje številne slikarje, vpleta legendarne in mitološke osebe ali bitja, ki jih priklicuje s prikritimi omembami značilnih besednih zvez.

V Grafenauerjevem pesniškem kozmosu so prisotna tudi kontrastna razpoloženja (mračna, žalostna itd.), pozna pa tudi ironijo, ki je lahko še tako temačna.

Pesnikovo jezikovno izražanje in njegov stil ima kritik za zgoščenega, saj avtor v svoji poeziji uporablja številne metafore. Za pesniško zbirko je značilna razkošna pesniška zgradba, saj združuje prvine glasbe, slikarstva, filozofije, pesništva ter religiozne drobce. Kljub temu da avtor združuje številne prvine, jih združi v mojstrsko celoto, kar Matej Juh poimenuje za t. i. hermenevtični krog, kjer se deli in celota vzajemno dopolnjujejo.

Kritik Matej Juh opiše pesniško zbirko Nočitve kot izvirno delo, kateremu ni mogoče poiskati enakovredne primerjave.


Vir: 2000, št. 183/184/185 (2006), str. 276-277

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2116355052325606&rec=-5971202&sid=1&fmt=10