Loška dolina

Iz Wikiverza

Seznam oseb iz Občine Loška dolina, ki verjetno ne bodo deležne enciklopedične obravnave in so bile zato izločene s Seznama osebnosti iz Občine Loška dolina, nastalega v okviru Magistrskega seminarja 2022/23.

Žrtve druge svetovne vojne[uredi]

Babna Polica[uredi]

Janez Mlakar, Janez Mihelčič – Antonov, Franc Mihelčič – Antonov, Anton Mihelčič, Jožef Šumrada, Ludvik Šumrada, Anton Mlakar – Kajžar, Jožef Mihelčič, Janez Meden, Janez Mihelčič – Majdar, Jožefa Mlakar, Andrej Mlakar, Marija Mlakar, Marija Troha, Viktor Troha, Franc Mihelčič – Majdar, Vinko Mihelčič, Neža Šumrada, Anton Mlakar st., Anton Mlakar ml.

Babno Polje[uredi]

Janez Troha, Ivan Troha, Alojzij Konc, Jakob Veber, Franc Veber, Jožef Grajš, Anton Veber – Beber, Alojz Jozelj, Matija Kovačič, Alojzij Strle, Jože Klimpf st., Jože Klimpf ml., Anton Veber st., Jože Mlakar, Anton Veber ml., Franc Troha – Lukov, Anton Kovač, Anton Lipovec, Franc Lipovec, Janez Lipovec – Mežnar, Franc Šoštarič, Jožef Troha – Rihtarjev, Jožef Troha – Podlipec, Anton Mestnik, Janez Lipovec – Andrejev, Franc Poje – Kobencelj, Vincencij Poje, Janez Poje, Vladimir Cindrič, Anton Cindrič, Vinko Cindrič, Albin Cindrič, Jožef Troha – Zevnikar, Olga Janež, Jožef Koenig, Jožef Šoštarič, Anton Pintar, Ivan Janež, Valentin Malnar, Filip Mohorič, Jože Žagar, Stanislav Žagar, Franc Žagar, Janez Kalič, Alojzij Debeljak, Janez Ožbolt – Ivanov, Slavko Ožbolt, Franc Ožbolt – Šimanov, Alojzij Ožbolt, Anton Ožbolt, Janez Ožbolt – Šimanov, Janez Turk, Valentin Čop, Filip Vesel, Ladislav Janež, Janez Mlakar – Blažek, Jožef Mlakar – Blažek, Franc Poje – Petrašev, Franc Grajš, Alojz Majetič, Jožef Troha – Carov, Jožef Konc, Franc Zajec, Anton Troha, Anton Mlakar, Franc Mlakar, Ana Troha, Edvard Poje, Jakob Poje, Anton Lipovec, Valentin Lipovec, Janez Konc, Marija Lipovec, Franc Lipovec, Janez Mlakar – Trudnov, Terezija Mlakar, Jožefa Šebalj, Ivana Turk, Franc Troha – Ankin, Franc Ožbolt – Špelken, Mirko Ožbolt, Franc Janež, Janez Ožbolt – Špelken, Peter Lipovac, Mihajlo Ivoševič, Rihard Bizjak, Jožef Mlakar – Jurčkov, Janez Veber, Stanko Troha, Janez Janež, Franc Troha – Japec, Franc Bajec, Karel Kos, Janez Lipovec

Dane[uredi]

Angela Kraševec, Anton Kraševec – Malens., Stanislav Sežon, Valerija Sežon, Franc Sežon, Janez Kandare – Kandarčov, Franc Kandare st., Peter Kandare, Albin Kandare, Franc Kandare ml., Stanislav Kandare, Alojzij Kandare – Kandarčov, Janez Žnidaršič, Jožef Žnidaršič, Feliks Žnidaršič, Franc Žnidaršič – Hlepin, Marija Rigler, Franc Žnidaršič – Mihalov, Angela Šepec, Janez Šepec, Vincenc Šepec, Ferdinand Kotnik, Ana Kotnik, Jožef Rigler, Joana Rigler, Frančiška Hauptman, Albin Hauptman, Alojzij Kandare – Mihov, Franc Kandare – Kosmač, Janez Kandare – Kosmač, Karel Žnidaršič, Alojzij Špehar, Franc Špehar, Franc Škrbec, Edvard Škerbec, Karol Škrbec, Feliks Drobnič, Jožef Mlakar, Franc Krajc, Janez Krajc, Ludovik Krajc, Franc Hace, Janez Hace, Jožef Komidar, Anton Komidar, Janez Komidar, Franc Lekšan, Jožefa Lekšan, Andrej Lekšan, Jožef Porok, Stanislav Mihelčič, Franc Kandare – Poton, Stanko Kandare, Anton Kraševec – D. Maln., Ignac Kraševec, Alojz Sterle, Jožef Strle, Feliks Kraševec, Janez Kraševec, Franc Kraševec – Kovač, Stanislav Kraševec, Ludvik Kraševec

Dolenje Poljane[uredi]

Anton Truden, Alojzij Škrbec, Jože Škrbec, Janez Okoliš, Anton Okoliš, Ivan Šega, Janez Levec, Ludovik Ravšelj, Jakob Gerbec, Janez Gerbec, Alojzij Gerbec

Iga vas[uredi]

Milan Žnidaršič, Marija Truden, Feliks Mlakar, Anton Mlakar – Mihov, Jožef Mlakar – Mihov, Stanislav Kranjc, Janez Kranjc, Rudolf Kranjc, Jožef Mlakar – Mavhl, Anton Kraševec, Feliks Kraševec, Janez Truden, Franc Bavec, Stanislav Bavec, Franc Pavlič, Janez Ravšelj, Anton Mlakar – Pirc, Jožef Mlakar – Pirc, Matevž Mlakar, Janez Žnidaršič, Franc Zigmund, Alojzija Zigmund, Janez Nelec st., Janez Nelec ml., Vincenc Baraga, Valentin Mlakar, Franc Truden

Knežja Njiva[uredi]

Franc Avsec, Jožef Avsec, Alojzij Avsec, Vincenc Avsec, Janez Turk st., Janez Turk ml., Ivana Kropin, Anton Drobnič, Tomaž Drobnič, Alojzij Drobnič, Janez Avsec, Andrej Ovsec, Franc Mlakar st., Frančišek Avsec, Ivana Strle, Andrej Strle, Franc Strle, Franc Mlakar ml.

Kozarišče[uredi]

Franc Krašovec – Čenčar, Alojzij Baraga, Jožef Mlakar, Janez Mlakar, Andrej Mlakar, Stanislav Sterle, Anton Baraga, Janez Šumrada st., Franc Lavrič, Janez Mihelčič, Franc Krašovec, Jožef Žurga, Andrej Žurga, Andrej Ovsec, Janez Ovsec, Alojzij Ovsec, Frančiška Baraga, Franc Mlakar, Anton Truden, Stanislav Šumrada, Jakob Šumrada, Franc Šumrada, Andrej Mulec, Andrej Telič, Janez Mulec, Stanislav Telič, Marjeta Turk, Franc Turk, Franc Janežič, Jožef Gerl, Vilko Bavec, Frančišek Slane, Alojz Slane, Janez Šumrada ml., Franc Baraga, Janez Baraga, Janez Hiti, Bogomir Šepec, Mihael Šepec, Jože Bavec, Drago Žnidaršič, Zdravko Žnidaršič, Jožef Šumrada, Franc Špeh, Anton Turk, Uršula Bavec, Stanislav Baraga, Jožef Avsec, Vincenc Avsec, Jožef Bavec, Feliks Špeh, Franc Slane, Slavko Palčič, Andrej Sterle, Frančišek Strle, Andrej Bavec, Jože Jakše, Matevž Kočevar st., Matevž Kočevar ml., Franc Strle – Bašte, Lojze Martinčič, Jože Martinčič, Franc Martinčič, Matija Martinčič, Franc Strle, Max Šetina, Alfonz Komel, Jože Gerl, Gregor Bavec, Milan Gerl

Lož – mesto[uredi]

Janez Gornik, Andrej Švigelj, Alojzij Vitrih, Ivan Vitrih, Ivana Bravec, Ivan Vidmar, Franc Lavrič, Franc Pelan, France Juvančič, Jožef Telič, Andrej Tomšič, Jožef Ule, Kazimir Troha, Peter Turšič, Andrej Turšič, Feliks Drobnič, Pavle Ivanšek, Jožef Mlakar, Rudolf Zabukovec, Stanislav Lavrič, Alojzij Kernc, Alojzij Grm, Janez Grm, Franc Jernejčič, Anton Nahtigal, Janez Prevec, Janez Mlakar, Vladimir Muha, Božidara Tavčar

Lož – predmestje[uredi]

Franc Komidar, Marija Komidar, Jožef Čufar, Franc Košmrlj, Jožef Južna, Janez Južna, Anton Rus, Janez Prevec, Rudolf Kovač, Stanislav Kovač, Anton Repež, Stanislav Ule, Jožef Ule, Janez Ule, Benjamin Rožanec, Ivan Rožanec, Janez Zabukovec, Alojzij Zabukovec, Rudolf Mulc, Jožef Turk, Franc Južna, Franc Kočevar, Franc Rok

Markovec[uredi]

Terezija Strle, Jernej Matevžič, Ludovik Tišler, Viktor Strle, Janez Lešnjak, Anton Jurjevčič, Janez Mlakar, Matija Petrič, Ivan Petrič

Nadlesk[uredi]

Janez Gregorič, Leopold Gregorič, Ana Mulec, Jakob Gregorič, Francka Gregorič, Franc Gregorič, Ludvik Gregorič, Dominik Truden, Alojz Bavec, Vincenc Gavez, Anton Antončič, Anton Kržič, Stanko Ravšelj, Janez Ravšelj, Karol Ravšelj, Alojz Ravšelj, Franc Komidar, Vinko Srpan, Alojzij Srpan, Štefanija Benčina, Franc Benčina, Alojzija Okoliš, Janez Okoliš, Jožef Okoliš, Ludvik Srpan, Marjeta Komidar, Jakob Komidar, Jožefa Škrbec, Janez Škrbec, Jožef Truden, Jakob Koren, Viktor Mulec, Viktor Kržič, Franc Truden

Podcerkev[uredi]

Damjan Blaževič, Franc Truden, Slavko Kompare, Anton Modic, Janez Modic, Stanislav Modic, Jožef Hace, Franc Mlakar, Ludvik Gregorič, Janez Hace, Adolf Turšič, Frančiška Hace, Vincenc Hace, Anton Pavlič, Ana Strle, Franc Strle – Štancar, Janez Kotnik, Peter Kotnik, Marjan Paternost, Jožefa Truden, Alojz Kraševec, Franc Hace, Zofija Nanut, Jožefa Nanut, Janez Nanut, Andrej Nanut, Franc Strle – Rihtar, Viktor Kraševec

Podgora pri Ložu[uredi]

Franc Špeh, Alojzij Špeh, Ludovik Nelec, Dominik Turk, Janez Gerl, Jože Urbiha, Janez Škerbec, Ludovik Urbiha, Jožef Debeljak, Janez Truden, Janez Drobun, Jakob Kandare, Feliks Sterle, Franc Sterle, Anton Sterle, Anton Truden, Franc Debeljak

Podlož[uredi]

Janez Tomec, Franc Tomec, Valentin Tomc, Anton Kočevar, Andrej Kočevar, Frančiška Strle, Andrej Strle, Edvard Petrič, Franc Kočevar, Anton Žnidaršič, Anton Avsec, Alojz Avsec, Franc Pantar, Katarina Sterle, Julijana Sterle, Anton Sterle, Franc Strle, Valentin Mlakar st., Emilija Mlakar, Valentin Mlakar ml., Jernej Sterle, Jakob Kraševec, Janez Kočevar, Anton Zabukovec, Vincenc Tomec, Janez Žnidaršič

Pudob[uredi]

Ferdinana Fajdiga, Vladimir Fajdiga, Ludovik Kržič, Janez Mulec, Anton Baraga, Janez Slane, Bogomir Krašovec, Jožef Intihar, Janez Ponuda, Ludvik Gerl, Feliks Gerl, France Marinčič, Anton Marinčič, Jožef Marinčič, Stanislav Avsec, Filip Avsec, Janez Martinčič, Marija Martinčič, Miro Baraga, Ivan Baraga, Ivan Tomažič, Franc Pirc, Feliks Pirc, Stanislav Pirc, Jožef Pirc, Mihael Čač, Ivana Čač, Jožef Antončič, Janez Mulec st., Janez Mulec ml., Jožef Lekan, Jožef Špeh, Stanislav Mohar, Janko Avsec, Janez Mulec – Rajdek, Francka Gregorič, Frančišek Korošec, Marija Mlakar, Marija Palčič, Ferdinand Palčič, Alojzij Štefančič, Ivan Žnidaršič, Andrej Martinčič, Anton Mlakar, Jakob Palčič

Stari trg pri Ložu[uredi]

Franc Kramarič, Štefanija Prešeren, Frančiška Plos, Janez Plos, Jernej Arko, Jožef Škrbec, Vinko Žagar, Katarina Telič, Jernej Telič, Marjan Telič, Vincenc Martinek, Anton Lavrič, Franc Lavrič, Franc Kraševec, Ivana Kraševec, Miro Kraševec, Janez Kraševec, Franc Potecin, Franc Onušič, Janez Mlakar, Valentin Mlakar, Franc Mlakar, Janez Tavzelj, Viljem Tavzelj, Ivan Lekan, Andrej Truden, Janez Truden, Franc Truden, Jurij Gobec, Marija Truden, Jožef Truden, Gabrijela Štritof, Stanislav Štritof, Joana Štritof, Milan Janežič, Anton Janežič, Vinko Potecin, Anton Potecin, Anton Oražem, Alojzij Kompoš, Janez Voljč, Stanko Gregorič

Šmarata[uredi]

Franc Škerbec, Anton Kočevar, Janez Špeh, Stanislav Drobnič, Vladimir Žnidaršič, Anton Bavec, Anton Avsec, Matevž Avsec, Ivan Allmajer, Stanislav Truden, Jakob Bavec, Feliks Bavec, Anton Lekšan, Franc Bavec, Frančiška Baraga, Maks Baraga, Janez Bavec, Andrej Bavec, Matevž Kočevar

Viševek[uredi]

Anton Avsec, Stanko Telič, Jožef Potecin, Ljudmila Potecin, Rudolf Mlakar, Angela Mlakar, Frančiška Mlakar, Anton Mlakar, Janez Žnidaršič, Jožef Žnidaršič, Matevž Žnidaršič, Andrej Ravšelj, Franc Tomec, Franc Žnidaršič – Šumradov, Ivan Mlakar, Ivan Komidar, Franc Žnidaršič – Bizar, Franc Levec, Jožef Levec, Stan Kočevar, Frančišek Zgonc, Matevž Zgonc, Franc Intihar, Jožef Intihar, Alojz Intihar, Alojzij Baraga, Anton Mlakar – Blaž, Franc Mlakar, Janez Mlakar, Jernej Šraj, Andrej Plos, Frančiška Strle, Alojzij Strle, Viljem Strle, Anton Šoštarič, Alojzij Tomšič, Terezija Tomšič, Anton Žnidaršič, Ernest Nelec, Marija Ravšelj, Viktor Prevec, Lovrenc Virt, Jožef Žnidaršič – Šumradov

Vrh[uredi]

Franc Palčič, Jože Palčič, Franc Bavec, Janez Grl, Jože Koderca, Janez Koderca, Janez Baraga, Anton Sterle, Jožef Kotnik, Stanislav Koderca, Alojzij Mlakar

Vrhnika pri Ložu[uredi]

Janez Palčič – Gregorjev, Janez Nelec, Franc Nelec, Janez Pirnat, Ivan Matevžič, Jožef Petrič, Stanislav Petrič, Janez Porok, Frančiška Palčič, Valerija Palčič, Milan Palčič, Franc Plos, Marjan Plos, Anton Avsec, Alojz Matevžič, Maximilijan Avsec, Marija Prijatelj st., Angela Prijatelj, Marija Prijatelj ml., Viktor Kraševec, Bogomir Pavlič, Stanislav Šraj, Stanislav Kraševec, Jakob Šilc, Janez Žnidaršič, Franc Pirnat, Anton Gregorič, Marija Gregorič, Janez Gregorič, Franc Zigmund, Franc Janežič, Jernej Poje, Franc Intihar, Miroslav Prevec, Jakob Bavec, Jožef Žnidaršič, Jožef Palčič, Anton Plos, Stanislava Urbič, Janez Pirc, Janez Palčič st., Janez Palčič ml., Jakob Palčič, Feliks Palčič, Miroslav Janežič