Litija-Čatež

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Levstikovo življenje[uredi]

 • 1853 Levstik pri 22 letih dela maturo; iz matematike je imel pred maturo oceno dobro
 • 1854 oče proda kmetijo v Retjah in kupi drugo v Podgori pri Prečni blizu Novega mesta, Fran pa se, ker je bilo v Ljubljani kandidatov preveč, vpiše v nemški viteški red, kjer je dobil štipendijo za bogoslovni študij v Olomucu; prevede Kraljedvorski rokopis
 • 1854 izid pesniške zbirke Pesmi
 • 1855 izključen iz viteškega reda zaradi spora s katehetom Globočnikom, ker ni preklical svojih pesmi; 1856 dijakom v Ljubljani zaplenijo kupljeno pesniško zbirko in do 1866 preprečijo tiskarju Blazniku njeno prodajo
 • 1855 pot na Dunaj, kjer želi študirati tehniko, vendar brez pojasnila Dunaj zapusti in se vrne domov (Krško, Retje in Podgora)
 • 1855 piše Martina Krpana (1 a. p. ali 5700 b.)
 • 1855 jeseni gre v službo h grofu Paceju na grad Turn pri Gabrovki; ljubezen do Zidarjeve Tone
 • 1857 na 11. nov. pot na grad; potopis Popotovanje iz Litije do Čateža (1,5 a. p. ali 8.200 b.) izide v SG 1858
 • 1858 Napake slovenskega pisanja v Novicah (4 a. p.); polemizira z Bleiweisom, Pace mu odpove službo, Dragotin Dežman mu posodi 100 gld.
 • 1858 za tri leta oddide k Miroslavu Vilharju na grad Kalec
 • 1861 se za dve leti preseli v Trst, kjer je tajnik Slavjanske zveze in telegrafist
 • 1863 nazaj v Ljubljano, kjer postane urednik Vilharjevega časopisa Naprej in se takoj zaplete v polemiko z Jankom Pajkom
 • 1865 tajnik Matice slovenske, polemika proti Bleiweisovemu nemškemu časopisu Triglav, odkloni uredništvo Laibacher Zeitung; stanovanje mu da škof Pogačar, ureja Wolfov slovar
 • 1868 spet zaradi kritičnosti ostane brez službe
 • 1869 ljubezen do Koširjeve Franje
 • 1870 na Dunaju pri Stritarju ureja časopis Pavliha
 • 1872 dobi službo skriptorja v licejski knjižnici v Ljubljani
 • 1887 pravda s Pajkom o slovenskem šestomeru

Litija-Čatež in Levstik v slovenski književnosti[uredi]

 • 1931–1935 Levstik: Zbrano delo, ur. Anton Slodnjak
 • 1931 Avgust Pirjevec: Levstikova pisma
 • 1933 Ilka Vašte: Vražje dekle (o Valvasorju)
 • 1933 Anton Ocvirk: Levstikov duševni obraz
 • 1932–1937 Ivan Zorec: Beli menihi, 2. in 3. knjiga
 • 1934 Fran Albreht: Zadnja pravda
 • 1946 Anton Slodnjak: Pogine naj pes! (514.000 besed)
 • 1958 Anton Slodnjak potuje s študenti po Levstikovi poti
 • 1962 Boris Paternu: Estetske osnove Levstikove kritike
 • 1973 Tita Kovač: Spomini barona Valvasorja
 • 1975 Ivo Volarič Feo: Četrto potovanje iz Litije do Čateža
 • 1980 Jože Javoršek: Črna krizantema
 • 1981 Matjaž Kmecl: Levstikova smrt; Fran Levstik (Znameniti Slovenci)
 • 1990 Tita Kovač: Slovenski oratar Janez Bleiweis
 • 2019 Zlatko Naglič: Skrivnostni nasmeh Frana Levstika, Sodobnost št. 11

Levstikov literarni program[uredi]

... je uresničila v glavnem Mohorjeva družba.

 • Levstik : Stritar
 • jesenski pust in slovenski literarni program (sv. Martin in slovenska književnost): konj, posek lipe, obračun z gospodarjem, karneval
 • 1859 izideta prva daljša kmečka povest in prva daljša zgodovinska povest Valentina Mandelca
 • slovenska literarna bera 1858: Fran Levstik : Ferdo Kočevar

Levstikoslovje[uredi]

 • Ocvirk : Slodnjak
 • Slodnjak : Kidrič
 • Slodnjak : Pirjevec
 • Levstik in rokopisne ostaline slovenskih pesnikov

Drugo[uredi]

 • RKD in Wikipodatki
 • pohodne poti
 • Plečnikov spomenik v Litiji

Wikidata[uredi]

 • Litija * 37, † 7, skupaj 44 osebnosti: Carlos Kleiber, Luka Svetec, Fran Celestin, Badjurovi, Nada Matičič, France Bezlaj; bivali tu Valvasor, Vladimir Levstik
 • Šmartno * 17, † 5, skupaj 22: Jožef Burger, Davorin Hostnik, Josip Knaflič, Josip Marn, Slavko Grum
 • Trebnje * 46, † 19, skupaj 65: Minka Govekar, Pavel Golia, Marija Kmet, Ivan Zorec, Bogo Teply, Jože Slak
 • Suma: * 100, † 31 (3 : 1)