Pojdi na vsebino

Literatura in novi mediji - Izbrana poglavja iz svetovne književnosti, Slovenistika, I. stopnja, izbirni predmet, poletni semester 2018/19

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo, UNG

Literatura in novi mediji - Izbrana poglavja iz svetovne književnosti, Aleš Vaupotič[uredi]

NOVO[uredi]

Invisible Shapes of Things Past (1995-2007?) - Art+Com (Joachim Sauter, Dirk Lüsebrink et al.) http://artcom.de http://www.ung.si/~avaupotic/invisibleshape_lrg.mov

http://retrospec.sgn.net/users/tomcat/yu/ZX/TextAdv/Html/Kontrabant.php

http://videolectures.net/ung_vaupotic_svetovna_knjizevnost_1_del

Seminarja[uredi]

STARO[uredi]

Rudolf Stingel: Instructions (1989). Silkscreen inks on sintra face mounted on plexiglas, 108 x 155.5cm <https://www.phillips.com/Xigen/lotimg/Rudolf-Stingel/NY010312/146> <http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/rudolf_stingel_untitled.htm>.

Bas Böttcher: Looppool (1998, 2010). <http://www.looppool.de>, <http://www.basboettcher.de/?page=Looppool>; francoska verzija: <http://www.basboettcher.de/looppool/french/index.html>.

Dick Higgins: Intermedia (1966) <http://www.primaryinformation.org/oldsite/SEP/Something-Else-Press_Newsletter_V1N1.pdf>

Cy Twombly <http://www.theartpole.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/The-Artpole-cy-twombly.jpg> <https://www.theparisreview.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/2.jpeg> <http://www.museum-brandhorst.de/typo3temp/pics/e2c0fff0a4.jpg>

Met kock: Slovenska poezija v novih medijih / Un Coup de dés: Slovenian Poetry in New Media <http://black.fri.uni-lj.si/metkock/>

Alvar C.H. Freude, Dragan Espenschied: Assoziations-Blaster <http://www.assoziations-blaster.de>

Peter Weibel
Das Produkt erlischt im Prozess [Air-Text], 1971 (remake 2003)
Idee: 1967. Prozess-Poem, Materialtext. Aquarium, Wasser, Tabletten. Performance: Konkrete Poesie, Hanau, Frankfurt, 15.-16.05.1971 [Video: 1972]
"Sauerstoff-Tabletten werden in Form des Wortes 'Luft' auf den Boden eines Aquariums gelegt. Das Auflösen des Textes im Wasser, das bis zu 12 Stunden dauern kann, ist der Text selbst. Aktionstext - Textprozess. Der Prozess, dass das Wort 'Luft' die reale Luft im Wasser erzeugt, ist gleichzeitig die Auflösung des Text-Objektes.
Sprache wird verstanden als Produkt der Zivilisation, als Medium der zivilisatorischen und sozialen Kommunikation. Hier erscheint nun Sprache als Naturprozess. Sprachstrukturen als Naturprozesse bezeigen und beklagen die Gesellschaft selbst als Naturprozess:
'der Prozess erlöscht im Produkt' (Marx)
'das Produkt erlöscht im Prozess' (Weibel)"
http://www06.zkm.de/zkmarchive/www02_pewe/html/index_com_content_article_33_67.html
Weibel forms the word 'Luft' (air) with oxygen tablets on the bottom of an aquarium. The dissolving of the text in the water (which can take as long as 12 hours to complete) is the text itself. The tablets disappear but the word appears in another form, which we can read in the water.
Language is a product of civilisation, a medium for human and social communication. In the video / performance Airtext a language exists as a natural process. According to Karl Marx the process dissolves in the product, here the product dissolves in a process.

<http://realizem.vaupotic.com/> 129-172, 178-193, 196-200

Povezave[uredi]

Obvezno branje! Narvika Bovcon. Umetnost v svetu pametnih strojev. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. <http://usps.bovcon.com>.

Obvezno branje! Vaupotič, Aleš. "Kdo izbere, kaj bralec bere?./Who chooses what the reader reads?" Primerjalna knjižvenost, letnik 33, številka 2, 2010, str. 151-161, 321-331. <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-40IVWBXU> TABELO VZEMITE IZ ANGLEŠKE VERZIJE ČLANKA, STR. 324!

Obvezno branje! Vaupotič, Aleš. "Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature?." Primerjalna književnost letnik 30. številka 1 (2007) str. 203-216. <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CGJQOALM>

Vaupotič, Aleš. "Med literaturo in novomedijsko umetnostjo." Primerjalna književnost letnik 36. številka 1 (2013) str. 61-79, 308. <https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZKNXOPB2>

Vaupotič, Aleš. "The book and the World Wide Web." Primerjalna književnost letnik 35. številka 1 (2012) str. 201-211. <https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XBMXODXB>

Vaupotič, Aleš. "Teorija tehno-slike Viléma Flusserja." Primerjalna književnost letnik 37. številka 2 (2014) str. 151-163, 245. <https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-Y2B9LNI1>

Flusser, Vilém. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2002.

Janez Strehovec: Umetnost interneta. Ljubljana: Študentska založba, 2003.

Lev Manovich. The Language of New Media. The MIT Press, 2001. <http://dss-edit.com/plu/Manovich-Lev_The_Language_of_the_New_Media.pdf>

Espen J. Aarseth. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1997. <https://monoskop.org/File:Aarseth_Espen_J_Cybertext_Perspectives_on_Ergodic_Literature.pdf>

Invisible Shapes of Things Past (1995-2007?) - Art+Com (Joachim Sauter, Dirk Lüsebrink et al.) http://artcom.de http://www.ung.si/~avaupotic/invisibleshape_lrg.mov

http://islovar.org

Enzensberger, Hans Magnus. Einladung zu einem Poesie-Automaten. 1974, 1999. <http://jacketmagazine.com/17/enz-robot.html>

Queneau, Raymond (1903–1976). Cent mille milliards de poèmes. Paris: Gallimard, 1961.

Waltert Benjamin: "Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati" - obstaja tudi v slovenščini. <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm> <http://www.arteclab.uni-bremen.de/~robben/KunstwerkBenjamin.pdf>

Link, David. Poesiemaschinen / Maschinenpoesie. Zur Frühgeschichte computerisierter Texterzeugung und generativer Systeme. München: Fink, 2006. <http://www.alpha60.de/research/poetrymachines/DavidLink_PoesiemaschinenMaschinenpoesie_2006.pdf>

Vaje[uredi]

Filmi iz pisave[uredi]

Besedila o videih, animacijah in filmih, ki smo jih obravnavali na vajah.

<http://www.ung.si/~avaupotic/Typemotion_OCR_reduced.pdf>

SCHRIFTFILME: Schrift als Bild in Bewegung / TYPEMOTION: Type as Image in Motion. ZKM Karlsruhe, 16. November 2013–02. März 2014

<http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$8560>, <http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$8527>, <http://xmlab.org/visualculture/2014/typemotion>

(Zeichen. Sprache. Bilder − Schrift in der Kunst seit den 1960er Jahren [Signs. Language. Images. Type in Art since the 1960s] at the Municipal Gallery in Karlsruhe.)

(Naredite podstrani na Vikiverzi! Povejte nekaj o vsakokratnem avtorju, dodajte njegovo spletišče, če ga ima, dodajte ekranske slike in si z njimi pomagajte pri predstavitvi gibljive grafike oz. videa.)

 • Opis gibljive besedilne grafike upoštevajoč 5 principov novih medijev Leva Manoviča.
 • Opis doživljanja "filma iz pisave" upoštevajoč hibridno razmerje med
  - literarno-estetskim doživetjem,
  - doživetjem likovne umetnosti,
  - glasbe,
  - zvoka,
  - filma in
  - animacije.
 • Opis mehanizma besedilnega stroja (Espen J. Aarseth) na primeru gibljive besedilne grafike (operater, besedilo, medij; tekstoni, načini prečenja, skriptoni).


Novemedijska poezija[uredi]

Napišite seminar - 9000-10000 znakov s presledki (naslov, ime avtorja, predmet, učitelj, datum, vsa vsebina - ni potrebno pripraviti povzetka, bibliografija.)

<http://www.jaka.org/>

 • Npr. Izbris Šalamun, April 2015
 • More Sara's Giggles, March 2015
 • Pregovori (Proverbs), December 2011

itn. lahko tudi dela Tea Spillerja, ki se ukvarjajo z besedili <http://www.spiller.si>

(O železnikarju je pisala Narvika Bovcon v knjigi, ki je obvezno branje, o Spillerju sem pisal jaz, <http://www.spiller.si/images/priponke/Znakovnost_spremna_beseda.pdf>.)


Citiranje tipa »MLA«[uredi]

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

 • za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

  Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

 • za članke v periodičnih publikacijah (torej: »letnik.številka (leto): strani.«):

  Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

 • za prispevke v zbornikih:

  Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

 • za spletne vire (datum ogleda strani je nujen, razen v primeru, da namesto URL - tj. enoličnega krajevnika vira - uporabimo DOI [1] ali URN [2]):

  Škulj, Jola & Vaupotič, Aleš. »Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved.« Vloge središča - konvergenca regij in kultur: Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 470-3. Tisk. 9. februar 2011 <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/Skulj%20in%20Vauptic%20REELC%20kot%20raziskovalna%20platforma.doc>.

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier, http://www.doi.org (21. 2. 2012)
 2. Kragelj, Matjaž, Krstulović, Zoran, Musek, Tine. »URN - preprosto uporaben.« Knjižničarske novice 19.6-7 (2009). URN:NBN:SI:DOC-SIW8U1SR pri http://www.dlib.si