Literatura in novi mediji - Izbrana poglavja iz svetovne književnosti, Slovenistika, I. stopnja, izbirni predmet, poletni semester 2016/17

Iz Wikiverza
Skoči na: navigacija, iskanje

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo, UNG

Literatura in novi mediji - Izbrana poglavja iz svetovne književnosti, Aleš Vaupotič

Rudolf Stingel: Instructions (1989). Silkscreen inks on sintra face mounted on plexiglas, 108 x 155.5cm <https://www.phillips.com/Xigen/lotimg/Rudolf-Stingel/NY010312/146> <http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/rudolf_stingel_untitled.htm>.

Bas Böttcher: Looppool (1998, 2010). <http://www.looppool.de>, <http://www.basboettcher.de/?page=Looppool>; francoska verzija: <http://www.basboettcher.de/looppool/french/index.html>.

Neki piše. Skupinska razstava. 2. 3.–2. 4. 2017, Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana. Odprtje: četrtek, 2. 3. 2016, ob 19. uri. <http://www.scca-ljubljana.si/neki-pise.htm>.

Dick Higgins: Intermedia (1966) <http://www.primaryinformation.org/oldsite/SEP/Something-Else-Press_Newsletter_V1N1.pdf>

Cy Twombly <http://www.theartpole.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/The-Artpole-cy-twombly.jpg> <https://www.theparisreview.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/2.jpeg> <http://www.museum-brandhorst.de/typo3temp/pics/e2c0fff0a4.jpg>

Met kock: Slovenska poezija v novih medijih / Un Coup de dés: Slovenian Poetry in New Media <http://black.fri.uni-lj.si/metkock/>

Povezave

Obvezno branje! Narvika Bovcon. Umetnost v svetu pametnih strojev. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. <http://usps.bovcon.com>.

Obvezno branje! Vaupotič, Aleš. "Kdo izbere, kaj bralec bere?./Who chooses what the reader reads?" Primerjalna knjižvenost, letnik 33, številka 2, 2010, str. 151-161, 321-331. <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-40IVWBXU>

Obvezno branje! Vaupotič, Aleš. "Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature?." Primerjalna književnost letnik 30. številka 1 (2007) str. 203-216. <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CGJQOALM> TABELO VZEMITE IZ ANGLEŠKE VERZIJE ČLANKA, STR. 324!

Flusser, Vilém. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2002.

Janez Strehovec: Umetnost interneta. Ljubljana: Študentska založba, 2003.

Lev Manovich. The Language of New Media. The MIT Press, 2001. <http://dss-edit.com/plu/Manovich-Lev_The_Language_of_the_New_Media.pdf>

Espen J. Aarseth. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1997. <https://monoskop.org/File:Aarseth_Espen_J_Cybertext_Perspectives_on_Ergodic_Literature.pdf>

Invisible Shapes of Things Past (1995-2007?) - Art+Com (Joachim Sauter, Dirk Lüsebrink et al.) http://artcom.de http://www.ung.si/~avaupotic/invisibleshape_lrg.mov

http://islovar.org

Enzensberger, Hans Magnus. Einladung zu einem Poesie-Automaten. 1974, 1999. <http://jacketmagazine.com/17/enz-robot.html>

Queneau, Raymond (1903–1976). Cent mille milliards de poèmes. Paris: Gallimard, 1961.

Waltert Benjamin: "Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati" - obstaja tudi v slovenščini. <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm> <http://www.arteclab.uni-bremen.de/~robben/KunstwerkBenjamin.pdf>

Link, David. Poesiemaschinen / Maschinenpoesie. Zur Frühgeschichte computerisierter Texterzeugung und generativer Systeme. München: Fink, 2006. <http://www.alpha60.de/research/poetrymachines/DavidLink_PoesiemaschinenMaschinenpoesie_2006.pdf>

Vaje

Besedila o videih, animacijah in filmih, ki smo jih obravnavali na vajah.

<http://www.ung.si/~avaupotic/Typemotion_OCR_reduced.pdf>

SCHRIFTFILME: Schrift als Bild in Bewegung / TYPEMOTION: Type as Image in Motion. ZKM Karlsruhe, 16. November 2013–02. März 2014

<http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$8560>, <http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$8527>, <http://xmlab.org/visualculture/2014/typemotion>

(Zeichen. Sprache. Bilder − Schrift in der Kunst seit den 1960er Jahren [Signs. Language. Images. Type in Art since the 1960s] at the Municipal Gallery in Karlsruhe.)

(Naredite podstrani na Vikiverzi!)

 • Opis gibljive besedilne grafike upoštevajoč 5 principov novih medijev Leva Manoviča.
 • Opis doživljanja "filma iz pisave" upoštevajoč hibridno razmerje med
  - literarno-estetskim doživetjem,
  - doživetjem likovne umetnosti,
  - glasbe,
  - zvoka,
  - filma in
  - animacije.
 • Opis mehanizma besedilnega stroja (Espen J. Aarseth) na primeru gibljive besedilne grafike.

pojdi tja

Citiranje tipa »MLA«.

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

 • za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

  Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

 • za članke v periodičnih publikacijah (torej: »letnik.številka (leto): strani.«):

  Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

 • za prispevke v zbornikih:

  Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

 • za spletne vire (datum ogleda strani je nujen, razen v primeru, da namesto URL - tj. enoličnega krajevnika vira - uporabimo DOI [1] ali URN [2]):

  Škulj, Jola & Vaupotič, Aleš. »Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved.« Vloge središča - konvergenca regij in kultur: Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 470-3. Tisk. 9. februar 2011 <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/Skulj%20in%20Vauptic%20REELC%20kot%20raziskovalna%20platforma.doc>.

 1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier, http://www.doi.org (21. 2. 2012)
 2. ^ Kragelj, Matjaž, Krstulović, Zoran, Musek, Tine. »URN - preprosto uporaben.« Knjižničarske novice 19.6-7 (2009). URN:NBN:SI:DOC-SIW8U1SR pri http://www.dlib.si