Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih, 2021/2022

Iz Wikiverza

LITERARNE USTVARJALKE V EVROPSKIH KNJIŽEVNOSTIH[uredi]

(pri predmetu bomo pregledno obravnavali tudi ustvarjalke iz neevropskih književnosti)

Nosilka in izvajalka predmeta: prof. dr. Katja Mihurko Poniž

Predmet je akreditiran kot izbirni predmet na magistrskem študiju Slovenistika. Obsega 30 ur predavanj, 30 ur seminarja in 120 ur samostojnega dela.
ECTS: 6

Prijavnica

URNIK: VSAK PONEDELJEK, ZIMSKI IN POLETNI SEMESTER[uredi]

15.00 - 16.30

PREDAVANJA IN SEMINARJI[uredi]

 • 4. 10.
 • Vprašanje začetka, vprašanje ženske tradicije: Enheduanna in prvi ženski glasovi
 • 11. 10.
 • Branje besedil:
 • Virginia Woolf: Lastna soba (odlomek) Enheduanna: himna Inanni
 • 18. 10.
 • Antične ustvarjalke
 • 25. 10.
 • Branje besedil: pesmi Sapfo in Sulpicije
 • 8. 11.
 • Srednjeveške avtorice
 • 9. 11.
 • Branje in razprava: odlomki Knjiga o mestu žensk, Marie de France, trubadurke, mističarke
 • 22. 11.
 • Renesančne pesnice: Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, Louise Labé, branje in razprava o pesmih
 • 29. 11.
 • Renesančne pesnice in prozaistke, srednjeveške pesnice s vzhodne poloble
 • 13. 12.
 • Renesančne avtorice: seminar
 • 20. 12.
 • 17. stoletje
 • 3. 1.
 • Ženska večglasja 17. stoletja: prozaistke, dramatičarke
 • 10. 1.
 • 17. 1.
 • 14. 2.
 • Ženska večglasja 17. stoletja: pesnice, razsvetljeno 18. stoletje
 • 21. 2.
 • Razsvetljeno 18. stoletje: sentimentalni pisemski roman, grozljivi roman
 • 7. 3.
 • George Sand: Indiana
 • 14. 3.
 • Sestre Bronte
 • 21. 3.
 • Pesnice prve polovice 19. stoletja
 • 28. 3.
 • Slovanske književnice in narodni preporod
 • 4. 4.
 • Dramatičarke 19. in začetka 20. stoletja
 • 11. 4.
 • Nove ženske: avtorice in liki
 • 25. 4.
 • Odlomki iz romanov K. Chopin: Prebujenje, J. Truhelke: Plein air, R. Vivien Prikazala se mi je ženska,
 • 9. 5.
 • Začetek 20. stoletja: pesnice
 • 16. 5.
 • Pesmi A. Ahmatove, M. Cvetajeve, E. Lasker Schüller, Bagrjana idr., branje in razprava
 • 23. 5.
 • 20. stoletje: modernistična proza
 • 30. 5. Virginia Woolf: Gospa Dalloway, Katherine Mansfield: Blaženost, razprava

Obvezno branje:[uredi]

 • AHMATOVA, Anna, 2004. Anna Ahmatova. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • AUSTEN, Jane, 2011. Northangerska opatija. Dob pri Domžalah: Miš.
 • BAGRJANA, Elisaveta, 1978. Bagrjana. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • BARRETT BROWNING, Elizabeth, 1961. Portugiški soneti. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • BRONTË, Charlotte, 1980. Sirota iz Lowooda. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • BRONTË, Emily, 1976. Viharni vrh. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • CHOPIN, Kate, 2017. Prebujenje. Ljubljana: ZAMIK.
 • CVETAEVA, Marina Ivanovna, 2014. Poskus sobe: pesnitve, proza. Koper: KUD AAC Zrakogled.
 • DELEDDA, Grazia, 1975. Elias Portulu. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • ELIOT, George, 2015. Middlemarch. Dob: Miš.
 • FRANCE, Marie de, 2001. Lais: zgodbe o ljubezni. Ljubljana: Delta.
 • GÜNDERRODE, Karoline von, 2017. Poezija, proza, dramatika. Izbral in iz nemščine prevedel Matjaž Komelj. Literatura 29/4, 98–130.
 • KARLIN, Alma, 22006. Samotno potovanje. Tragedija ženske. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • KONOPNICKA, Marija, 1906. Dim. Prev. Fedor Gradišnik. V: Venec slovanskih povestij. Gorica: Goriška tiskarna A. Gabršček, 49–60.
 • LASKER-SCHÜLER, 1991. Lasker-Schüler, Else, 1869-1945. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • NAVARSKA, Margareta, 1999. Heptameron. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • PERKINS GILMAN, Charlotte, 2007. Rumena tapeta. 2000: revija za krščanstvo in kulturo. 39/192–194, 224–238.
 • PODJAVORINSKÁ, Ljudmila, 1898. Na brodu. V: Venec slovanskih povestij: prevodi iz raznih slovanskih jezikov. Knj. 2. Gorica: Goriška tiskarna A. Gabršček, 65–78.
 • PREISSOVÁ, Gabriela, 1904. Žena sužnja. https://www.slogi.si/publikacije/zena_suznja-zofka_kveder/, datum dostopa 22. 11. 2019.
 • ROSSETTI, Christina, 2012. Lokvanj v vzburkanih vodàh. Ljubljana: KUD Logus.
 • SAND, George, 1966. Indiana. Ljubljana: Prešernova družba.
 • SAPFO, 2008. Pesmi. Ljubljana: KUD Logos.
 • SHELLEY, Mary, 1970. Frankenstein. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • UNDSET, Sigrid, 2015. Gospa Marta Oulie. Ljubljana: Modrijan.
 • VIVIEN, Renée, 2011. Prikazala se mi je ženska. Ljubljana: Škuc.
 • WOOLF, Virginia, 1987. Gospa Dalloway. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Obvezna strokovna literatura[uredi]

 • BAHOVEC, Eva D., 1999. Christine de Pizan in problem začetka. V: Christine de Pizan: Knjiga o Mestu dam. Ljubljana: Delta, društvo za kulturološke raziskave. 7–31.
 • BAHOVEC, Eva D., 2004. A kot Aurora, a kot avtobiografija. V: George Sand: Zgodba mojega življenja. Ljubljana: Delta, društvo za kulturološke raziskave. 291–300.
 • BAJT, Drago, 1994. Zinaida Gippius – življenje, delo, ideje. Nova revija 13/7–8, 131–135, 147–148.
 • BOGATAJ GRADIŠNIK, Katarina, 1984. Sentimentalni roman. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • BOGATAJ GRADIŠNIK, Katarina, 1991. Grozljivi roman. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • DOBNIK, Nadja, 2012. Louise Labé in njen čas. V: Louise Labé, Poezija. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije. 77–81.
 • EPINEY-BURGARD, Geogette, ZUM BRUNN Emilie, 2004. Božje trubadurke: mistikinje srednjega veka. Ljubljana: KUD Logos.
 • FLERÉ, Djurdja, 1973. Madame de Sévigné. V: Madame de Sévigné, Pisma. Ljubljana: Cankarjeva založba. 5–45.
 • GRAFENAUER, Niko, 1991a: Jazinjaz, zgodba o Else Lasker-Schüler. V: Else Lasker-Schüler, Else Lasker-Schüler, Ljubljana: Mladinska knjiga, 87–115.
 • KERNEV ŠTRAJN, Jelka, 2003. Aktualnost spisa gospe de Staël v Evropi. V: Madame de Staël: O Nemčiji. Ljubljana: Cankarjeva založba, 611–631.
 • KOS, Janko, 21987. Madame de la Fayette in začetki evropskega romana. V: Fayette, Madame de la. Kneginja Klevska, Ljubljana: Cankarjeva založba, 5–54.
 • MARINČIČ, Katarina, 2001. Domneve o Marie de France. V: Marie de France: Lais: zgodbe o ljubezni. Ljubljana: Delta, 211–227.
 • MARINČIČ, Marko, 2010. Sapfo, deseta muza. V: SAPFO. Pesmi. Ljubljana: KUD Logos. 195–234.
 • MIHURKO PONIŽ, Katja. Literary foremothers : women writers in dialogue with tradition of their own. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2021. 1 spletni vir, https://katjamihurko.pressbooks.com/
 • NOVAK, Boris A., 2003. Trubadurska lirika. V: Boris A. Novak, Ljubezen iz daljave. Provansalska trubadurska lirika. Ljubljana: Mladinska knjiga. 139–243.
 • VRANČIČ, Radojka, 1999. Spremna beseda. V: Margareta Navarska. Heptameron. Ljubljana: Mladinska knjiga, 491–496.

Obveznosti za redno vpisane študente: 90% prisotnost na predavanjih in seminarjih, pisni izpit (dve vprašanji – prvo esejskega tipa, drugo interpretacija literarnega besedila), pogoj za pristop k izpitu: prisotnost na predavanjih in seminarjih, dve gesli o literarnih ustvarjalkah na slovenskih Wikipediji