Pojdi na vsebino

Leposlovje v časnikih

Iz Wikiverza

Rezervacije diplomskih tem. V krepkem rdečem tisku so obdobja, ki jih je treba najprej obdelati, v oklepaju so imena diplomantov vseh kategorij, ki so nalogo opravili ali si jo rezervirali.

Na Wikiviru je dinamika izhajanja časnikov in časopisov prikazana nazorneje; glej tudi poglavji Daljše leposlovje v periodiki in Ameriški časniki ter Diplomske teme za prvo stopnjo slovenistike. Dve leti po morebitni prekinitvi študija rezervacija diplomske teme zapade. Ob prijavi izpolnite in mi oddajte eno kopijo obrazca s prijavo. Ocene se v grobem ravnajo po vloženem času, ki se meri z obsegom bibliografije na Wikiviru in obsegom diplome (oboje v znakih in merjeno potem, ko črtamo vsa mašila in ponavljanja): osmica je nad eno avtorsko polo, devetica nad dve avtorski poli, desetica več kot tri a. p. Pri magisterijih so pričakovanja večja: za osmico so potrebne tri a. p., za devetico 4 in za desetico 5 a. p. --Hladnikm (pogovor) 08:36, 2. januar 2016 (CET)

Drugo[uredi]

Glavne smernice[uredi]

 • kako linkamo na posamezne številke časopisa:
 • iščete vse leposlovje, ne le tistega pod črto
 • popišete tudi literarne kritike in druge zapise o književnosti
 • v dvomu, ali gre za literaturo ali ne, tekst vpišete v kategorijo polliterarno ali delno literarno
 • če se izkaže, da je leposlovja malo, se posvetite njegovi analizi (identiteta in opus avtorjev ipd.), če pa je leposlovja preveč, se v dogovoru z mentorjem omejite na krajše obdobje
 • predstavite samo tiste statistične podatke, ki kaj povedo
 • v statistiki zvrsti upoštevajte še število nadaljevanj, ne le števila tekstov, ker šele to da pravo sliko, katera zvrst je zasedala največ prostora
 • okratičenih avtorjev ne linkajte, razen če za kraticami ni poznan avtor
 • v primeru kratic ali psevdonima, ki jih znamo razvezati, napravimo takole: *[[Zofka Kveder|Z. K.]] [Zofka Kveder]:
 • polinkajte samo naslov, ne pa ločil za naslovom (!, ...) in podnaslova
 • podnaslov obvezno navedete, vendar zunaj linka, navedete tudi ime prevajalca, skupaj z morebitnimi pojasnili, npr. Za Glas naroda priredil J. T. [Janez Trček].
 • če link pripelje na kako drugo besedilo, v oklepaju dodajte avtorjevo ime in priimek, pri anonimnih tekstih pa naslov revije v oklepaju in letnico
 • sicer pa poglejte, kako imajo vse to narejeno drugi
 • primerjajte svoje rezultate z rezultati diplom, ki zajemajo predhodno in naslednje obdobje oz. podatke za druge časopise (v istem času, v isti regiji)
 • specifično: če je časopis izhajal med vojno, je na mestu poglavje, kako je vojna vplivala na leposlovje, če gre za lokalni časopis, je treba dodati poglavje o (lokalni) provenienci avtorjev, če gre za ženski časopis, je treba preveriti, ali je avtoric in ženskih tem več kot drugje, če gre za izrazito strankarsko glasilo, kako se politika kaže v leposlovju, v ameriškem časopisju je treba pogledati, od kod ponatisi, koliko je izvirnega, koliko je bilo izvirnega ponatisnjeno v knjigi itd.
 • drobnjarije: decimalke so pri statistiki odveč, grafikoni tipa 50 : 50 so odveč, citiranje splošnih podatkov o obdobju in zgodovinskem ozadju, o feljtonistiki ipd. je odveč
 • za zgled so diplomske naloge Mojce Cemič, kako delo olajša Excel, piše pri Adrijani Leskovšek, metodološke napotke ima tudi Gregor Vinter

Serijske zamenjave[uredi]

Bibliografijo iz Worda pripravimo za objavo na Wikiviru s serijo zamenjav. Iz Wordovega zapisa

P. H.: Božič na Pijavi, št. 23. 12.
Jaroslav Hašek: Silvestrovanje treznih, št. 24. 12.
Maksim Gorki: Tat, št. 26. 12.

mora nastati takle wiki zapis (način, prikazan v drugi in tretji alineji je nekoliko krajši):


*P. H.: [[Božič na Pijavi]], št. 299 ([https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DZV05NTD 23. 12.])
*[[Jaroslav Hašek]]: [[Silvestrovanje treznih]], 24. 12. {{fc|dlib|H5UZSPFG|s=|dLib 300}}
*[[Maksim Gorki]]: [[Tat (Maksim Gorki)|Tat]], 26. 12. {{fc|dlib|VEFBYNLX|s=|dLib 301}}

V Wordu najprej vklopimo ogled vseh znakov, da se pokažejo znaki za odstavek, potem pa vsak tak znak ^p v obrazcu za zamenjavo, ki ga prikličemo s ctrl + h, zamenjamo s

]^p*[[

Zaključna dva oglata oklepaja pri imenih avtorjev in začetna dva oklepaja pri naslovu dobimo z zamenjavo dvopičja za imenom s

]]: [[

Zaključna dva oglata oklepaja naslova dobimo z zamenjavo niza , št. s

]], št.

Kar še ostane, opravimo ročno:

Okratičenega anonimnega imena (prva alineja) ne linkamo, razen če ne gre za avtorja mnogih objav. Če se za kraticami skriva poznani avtor, ga seveda dešifriramo. Če imamo opraviti z naslovom, ki ga ima več tekstov na Wikiviru, ga personaliziramo po zgledu tretje alineje.