Leposlovje v časnikih

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Rezervacije diplomskih tem. V krepkem rdečem tisku so obdobja, ki jih je treba najprej obdelati, v oklepaju so imena diplomantov vseh kategorij, ki so nalogo opravili ali si jo rezervirali.

Ljubljanski list (1884, 1885) (za seminarsko nalogo) dLib

Na Wikiviru je dinamika izhajanja časnikov in časopisov prikazana nazorneje; glej tudi poglavji Daljše leposlovje v periodiki in Ameriški časniki ter Diplomske teme za prvo stopnjo slovenistike. Dve leti po morebitni prekinitvi študija rezervacija diplomske teme zapade. Ob prijavi izpolnite in mi oddajte eno kopijo obrazca s prijavo. Ocene se v grobem ravnajo po vloženem času, ki se meri z obsegom bibliografije na Wikiviru in obsegom diplome (oboje v znakih in merjeno potem, ko črtamo vsa mašila in ponavljanja): osmica je nad eno avtorsko polo, devetica nad dve avtorski poli, desetica več kot tri a. p. Pri magisterijih so pričakovanja večja: za osmico so potrebne tri a. p., za devetico 4 in za desetico 5 a. p. --Hladnikm (pogovor) 08:36, 2. januar 2016 (CET)

Drugo[uredi]

 • Tina Gerbec: Zapuščina akademika Franca Zadravca, sept. 2017 (somentorica Petra Vide Ogrin). DaD Ok
 • Anja Nikolavčič: Prostor v slovenski kmečki povesti. DaD Ok
 • Sara Guzelj: Vpliv avtorjevega rojstnega kraja na dogajališča romanov
 • Urh Ferlež: Francija v slovenski književnosti

Glavne smernice[uredi]

 • kako linkamo na posamezne številke časopisa:
 • iščete vse leposlovje, ne le tistega pod črto
 • popišete tudi literarne kritike in druge zapise o književnosti
 • v dvomu, ali gre za literaturo ali ne, tekst vpišete v kategorijo polliterarno ali delno literarno
 • če se izkaže, da je leposlovja malo, se posvetite njegovi analizi (identiteta in opus avtorjev ipd.), če pa je leposlovja preveč, se v dogovoru z mentorjem omejite na krajše obdobje
 • predstavite samo tiste statistične podatke, ki kaj povedo
 • v statistiki zvrsti upoštevajte še število nadaljevanj, ne le števila tekstov, ker šele to da pravo sliko, katera zvrst je zasedala največ prostora
 • okratičenih avtorjev ne linkajte, razen če za kraticami ni poznan avtor
 • polinkajte samo naslov, ne pa ločil za naslovom (!, ...) in podnaslova
 • če link pripelje na kako drugo besedilo, v oklepaju dodajte avtorjevo ime in priimek, pri anonimnih tekstih pa naslov revije v oklepaju in letnico
 • sicer pa poglejte, kako imajo vse to narejeno drugi
 • primerjajte svoje rezultate z rezultati diplom, ki zajemajo predhodno in naslednje obdobje oz. podatke za druge časopise (v istem času, v isti regiji)
 • specifično: če je časopis izhajal med vojno, je na mestu poglavje, kako je vojna vplivala na leposlovje, če gre za lokalni časopis, je treba dodati poglavje o (lokalni) provenienci avtorjev, če gre za ženski časopis, je treba preveriti, ali je avtoric in ženskih tem več kot drugje, če gre za izrazito strankarsko glasilo, kako se politika kaže v leposlovju, v ameriškem časopisju je treba pogledati, od kod ponatisi, koliko je izvirnega, koliko je bilo izvirnega ponatisnjeno v knjigi itd.
 • drobnjarije: decimalke so pri statistiki odveč, grafikoni tipa 50 : 50 so odveč, citiranje splošnih podatkov o obdobju in zgodovinskem ozadju, o feljtonistiki ipd. je odveč
 • za zgled so diplomske naloge Mojce Cemič, kako delo olajša Excel, piše pri Adrijani Leskovšek, metodološke napotke ima tudi Gregor Vinter