Knjižnica NOV in POS

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
 1. Petelin, Stanko, 1924-1984: Osvoboditev Slovenskega primorja: 1965. COBISS
 2. Petelin, Stanko, 1924-1984: Gradnikova brigada: 1966. COBISS
 3. Ferenc, Tone, 1927-2003: Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943: 1967. COBISS
 4. Ambrožič, Lado, 1908-2004: Pohod Štirinajste : vojno-zgodovinska študija o pohodu XIV. divizije NOV in POJ iz Suhorja v Beli krajini skozi Hrvaško na Štajersko in o njenih bojih od 6. I. do 26. II. 1944: 1967. COBISS
 5. Petelin, Stanko, 1924-1984: Prešernova brigada: 1967. COBISS
 6. Vilhar, Srečko ; Klun, Albert, 1926-2002: Prva in druga prekomorska brigada: 1967. COBISS
 7. Butorović, Radule ; Klun, Albert, 1926-2002: Tretja prekomorska brigada: 1967. COBISS
 8. Levičnik, Karel: Artileristi prekomorci: 1968. COBISS
 9. Perhauc, Rafael: Letalci prekomorci: 1968. COBISS
 10. Ferenc, Tone, 1927-2003: Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941 - 1945: 1968. COBISS
 11. Petelin, Stanko, 1924-1984: Vojkova brigada: 1968. COBISS
 12. Pervanje, Edvin ; Hočevar, Jože A.: Četrta prekomorska brigada in zavezniška pomoč NOV in POJ: 1969. COBISS znaci.org
 13. Vilhar, Srečko ; Klun, Albert, 1926-2002: Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov na Sardiniji, Korziki in v južni Franciji: 1969. COBISS
 14. Šmit, Jože: Peta prekmorska brigada Ivana Turšiča - Iztoka: 1969. COBISS
 15. Šmit, Jože ; Bordon, Rado ; Klun, Albert, 1926-2002: Peta prekomorska brigada Ivana Turšiča-Iztoka: 1969. COBISS
 16. Pavlin, Mile: Petnajsta brigada: 1969. COBISS
 17. Babić, Manojlo ; Luštek, Miroslav: Tankisti prekomorci: 1969. COBISS
 18. Bavec, Franjo: Bazoviška brigada: 1970. COBISS
 19. Pavlin, Mile: Jeseniško-bohinjski odred: 1970. COBISS
 20. Vilhar, Srečko ; Klun, Albert, 1926-2002: Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov v Afriki: 1970. COBISS
 21. Jerman, Ivan, 1900-1990: Pevski zbor Jugoslovanske armade Srečko Kosovel: 1970. COBISS
 22. Kozina, Marjan: Simfonija [Glasbeni tisk] : [uredil in napisal uvod Ciril Cvetko: 1970. COBISS
 23. Zborovske pesmi [Glasbeni tisk]: 1970. COBISS
 24. Revolucija in umetnost : izbor slovenske partizanske grafike in risbe z motivi partizanskega zdravstva: 1971. COBISS
 25. Adamič, Bojan, 1912-1995 ...: Samospevi [Glasbeni tisk] : 1943-1945: 1971. COBISS
 26. Sunajko, Stevo: Sodelovanje slovenskih in hrvaških narodnoosvobodilnih enot 1941-1945: 1971. COBISS
 27. Lotrič, Tone: Škofjeloški odred: 1971. COBISS znaci.org
 28. Stiplovšek, Miroslav: Šlandrova brigada: 1971. COBISS
 29. Ferlež, Ivan: Druga grupa odredov in štajerski partizani 1941-1942: 1972. COBISS
 30. Ambrožič, Lado, 1908-2004: Gubčeva brigada: 1972. COBISS
 31. Krall, Jože: Partizanske tiskarne na Slovenskem. 1, Osrednje tiskarne: 1972. COBISS
 32. Isaković - Rade, Radosav: Kosovelova brigada: 1973. COBISS
 33. Isaković, Radoslav: Kosovelova brigada: 1973. COBISS
 34. Krall, Jože: Partizanske tiskarne na Slovenskem. 2, Primorske tiskarne: 1973. COBISS
 35. Vilhar, Srečko ; Klun, Albert, 1926-2002: Primorci in Istrani od pregnanstva do prekomorskih brigad: 1973. COBISS
 36. Guček, Milan, 1917-1986: Šercerjeva brigada: 1973. COBISS
 37. Pahor, Karol: Šest ljubezenskih [Glasbeni tisk]: 1973. COBISS
 38. Hribernik, Rudolf, 1921-2002: Dolomiti v NOB: 1974. COBISS
 39. Tomšič, Janez, 1909-1987: Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slovenski pomorščaki: 1974. COBISS
 40. Revolucija in umetnost : izbor slovenskih spomenikov NOB: 1974. COBISS
 41. Polič, Radko, 1919-1988: Belokranjski odred: 1975. COBISS
 42. Ambrožič, Lado, 1908-2004: Cankarjeva brigada: 1975. COBISS
 43. Zadnik, Maks, 1926-: Istrski odred: 1975. COBISS
 44. Hribovšek, Mitja: Prekmurska brigada: 1975. COBISS
 45. Lah, Borivoj: Prva slovenska artilerijska brigada: 1975. COBISS
 46. Dolenc, Milan, 1907-1993: Veterinarska služba v NOB na Slovenskem: 1975. COBISS
 47. Kalinšek, Ivan: Zdravljenje ranjencev v SCVPB (slovenski centralni vojno partizanski bolnici): 1975. COBISS
 48. Fajdiga, Mirko, 1922-2012: Zidanškova brigada: 1975. COBISS
 49. Peskar, Jože, 1923-: Dolenjski odred: 1976. COBISS Znaci.org
 50. Ambrožič, Lado, 1908-2004: Dvanajsta brigada: 1976. COBISS
 51. Klanjšček, Zdravko, 1925-2002 ...: Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem : 1941-1945: 1976. COBISS
 52. Krall, Jože: Partizanske tiskarne na Slovenskem. 3, Gorenjske in štajerske tiskarne: 1976. COBISS
 53. Klanjšček, Zdravko, 1925-2002 ...: Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem : 1941-1945: 1977. COBISS
 54. Klanjšček, Zdravko, 1925-2002: Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945: 1978. COBISS
 55. Ambrožič, Lado, 1908-2004: Pohod štirinajste : vojno-zgodovinska študija o pohodu XIV. divizije NOV in POJ iz Suhorja v Beli krajini skozi Hrvaško na Štajersko in o njenih bojih od 6. I do 26. II 1944: 1978. COBISS
 56. Jan, Ivan, 1921-2007: Kokrški odred : narodnoosvobodilni boj pod Karavankami: 1980. COBISS
 57. Strle, Franci, 1927-1991: Tomšičeva brigada. [1], Uvodni del: 1980. COBISS
 58. Krall, Jože: Partizanske ciklostilne tehnike v slovenskem Primorju: 1981. COBISS
 59. Strle, Franci, 1927-1991: Tomšičeva brigada. [1], Uvodni del: 1981. COBISS
 60. Guček, Milan, 1917-1986: Bojna pot Šercerjeve brigade: 1982. COBISS
 61. Kiauta, Ladislav: Bračičeva brigada. Del 1: 1982. COBISS
 62. Klanjšček, Zdravko, 1925-2002: Oris narodnoosvobodilne vojne na Slovenskem : 1941-1945: 1982. COBISS
 63. Revolucija in umetnost : izbor slovenske partizanske grafike in risbe: 1982. COBISS
 64. Petelin, Stanko, 1924-1984: Bojna pot Prešernove brigade: 1983. COBISS
 65. Stiplovšek, Miroslav: Bojna pot Šlandrove brigade: 1983. COBISS
 66. Petelin, Stanko, 1924-1984: Gradnikova brigada: 1983. COBISS
 67. Kozina, Marjan: Pet pesmi Marjana Kozine [Glasbeni tisk]: 1983. COBISS
 68. Ambrožič, Lado, 1908-2004: Petnajsta divizija: 1983. COBISS
 69. Ferenc, Tone, 1927-2003: Primorska pred vseljudsko vstajo 1943 : Južnoprimorski odred in Gregorčičeva brigada: 1983. COBISS
 70. Škodnik, Vanda: Od invalidskega do partizanskega pevskega zbora : hej, to naši partizani pojo: 1984. COBISS
 71. Mlakar, Boris, 1947-: Pohod 30. divizije NOV in POJ v Beneško Slovenijo: 1984. COBISS
 72. Guček, Milan, 1917-1986: Šercerjeva brigada. Del 1, Strmi lazi: 1984. COBISS
 73. Guček, Milan, 1917-1986: Šercerjeva brigada. Del 2, Pekoči sneg: l984. COBISS
 74. Guček, Milan, 1917-1986: Šercerjeva brigada. Del 2, Pekoči sneg: 1984. COBISS
 75. Lah, Borivoj: Artilerija 9. korpusa: 1985. COBISS
 76. Lah, Borivoj: Artilerija 9. korpusa: 1985. COBISS
 77. Kraševec, Velimir: Dolenjski puntarji : Zapadnodolenjski odred: 1985. COBISS
 78. Petelin, Stanko, 1924-1984: Enaintrideseta divizija: 1985. COBISS
 79. Ikovic, Anton ; Linasi, Marjan: Koroško partizansko zdravstvo : (na Koroškem in Solčavskem): 1985. COBISS
 80. Fajdiga, Mirko, 1922-2012: Pohorski partizani 1943 : od padca Pohorskega bataljona do ustanovitve Zidanškove - Pohorske brigade: 1985. COBISS
 81. Kraševec, Velimir: Zapadnodolenjski odred: 1985. COBISS
 82. Vulikić, Velimir: Zobozdravstvena služba v NOB na Slovenskem: 1985. COBISS
 83. Črnugelj, Franc: Na zahodnih mejah - 1943 : Briškobeneški odred in 3. soška (20.) brigada: 1986. COBISS
 84. Črnugelj, Franc: Na zahodnih mejah 1943 : Briškobeneški odred in 3. soška (20.) brigada: 1986. COBISS
 85. Korošec, Branko, 1927-1999: Partizanska kartografija : prispevek k orisu vojaške geodetske in kartografske dejavnosti med narodnoosvobodilno vojno na Slovenskem 1941-1945: 1986. COBISS
 86. Strle, Franci, 1927-1991: Tomšičeva brigada. [2], 1942-1943: 1986. COBISS
 87. Deset samospevov iz časa narodnoosvobodilnega boja [Glasbeni tisk]: 1987. COBISS
 88. Vresnik, Drago: Druga brigada Vojske državne varnosti - Narodne obrambe : (prispevek k zgodovini VDV Slovenije): 1987. COBISS
 89. Ževart, Milan: Lackov odred : Lackova četa, Lackov bataljon, Pohorski-Lackov odred: 1988. COBISS
 90. Vresnik, Drago: Tretja brigada Vojske državne varnosti Narodne obrambe : (prispevek k zgodovini VDV-NO Slovenije): 1988. COBISS
 91. Klanjšček, Zdravko, 1925-2002: Pregled narodnoosvobodilne vojne 1941-1945 na Slovenskem: 1989. COBISS
 92. Strle, Franci, 1927-1991: Tomšičeva brigada. [3], 1943: 1989. COBISS
 93. Lah, Borivoj: Ljubljanska brigada: 1990. COBISS znaci.org
 94. Stepančič, Miroslav: Partizansko gospodarstvo in oskrba partizanske vojske na Dolenjskem in Notranjskem 1941-1945: 1990. COBISS
 95. Mihevc, Mira: Pogumna zvesta četa : [nastanek in razvoj zaščitne enote vojaškopolitičnega vodstva narodnoosvobodilnega boja Slovenije 1942-1943]: 1990. COBISS
 96. Kraševec, Velimir: Deveta kočevska brigada: 1991. COBISS
 97. Budna Kodrič, Nataša ; Dežman, Jože ; Lušina, Janez: Gorenjski partizan : Gorenjski odred 1942-1945: 1992. COBISS
 98. Cerar, Srečko ; Škrk, Gracijan: Gradili smo : Inženirska (gradbena) brigada 7. korpusa slovenske narodnoosvobodilne vojske: 1992. COBISS
 99. Jan, Ivan, 1921-2007: Odstrte zavese : okupator in gorenjsko domobranstvo: 1992. COBISS
 100. Jan, Ivan, 1921-2007: Odstrte zavese : okupator in gorenjsko domobranstvo: 1992. COBISS
 101. Teropšič, Tomaž: Kozjanski odred: 1993. COBISS
 102. Marolt, Jože, 1924-2009: Šercerjeva brigada na Štajerskem: 1993. COBISS
 103. Štukelj, Polde: Šolanje za zmago: 1993. COBISS
 104. Fajdiga, Mirko, 1922-2012: Bračičeva brigada na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem. Del 2: 1994. COBISS
 105. Jan, Ivan, 1921-2007: Odstrte zavese II. Okupator in gorenjsko domobranstvo: 1994. COBISS
 106. Majcen, Franček, 1921-2001: Prekmurska četa : med Muro in Rabo : prispevek k zgodovini NOB v Prekmurju: 1994. COBISS
 107. Mihevc, Mira: Na nevarnih poteh : [razvoj zaščitne enote vojaško političnega vodstva narodnoosvobodilnega boja Slovenije 1943-1945]: 1995. COBISS
 108. Strle, Franci, 1927-1991: Tomšičeva brigada. [4], 1944: 1995. COBISS
 109. Grgič, Silvo: Zločini okupatorjevih sodelavcev : (monografija v treh knjigah). Knj. 1, Izven boja pobiti in na druge načine umorjeni, ranjeni in ujeti slovenski partizani: 1995. COBISS
 110. Lah, Borivoj: Od Kobarida do Trsta : boji 30. divizije v štirinajstih ofenzivah: 1996. COBISS
 111. Bavec, Franjo: Na zahodnih mejah - 1945. Operativni štab 9. korpusa za Zapadno Primorsko : (november 1944-maj 1945): 1997. COBISS
 112. Grgič, Silvo: Zločini okupatorjevih sodelavcev : (monografija v treh knjigah). Knj. 2, Umorjeni aktivisti in simpatizerji Osvobodilne fronte ter drugi Slovenci: 1997. COBISS
 113. Vratuša, Anton: Iz verig v svobodo : Rabska brigada: 1998. COBISS
 114. Lah, Borivoj: Štirikrat čez Sočo : osvobodilni boj primorskega ljudstva v brigadi Simona Gregorčiča: 1999. COBISS
 115. Klanjšček, Zdravko, 1925-2002 ; Petelin, Stanko, 1924-1984: Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske : 1943-1945: 1999. COBISS
 116. Vresnik, Drago ; Jerkič, Branko: Zaščita in boj za svobodo : 1944-1945 : poveljstvo Vojske državne varnosti - 1. slovenska divizija Narodne obrambe, Prva brigada VDV - NO: 1999. COBISS
 117. Grgič, Silvo: Zločini okupatorjevih sodelavcev : (monografija v treh knjigah). Knj. 3, V bojih z okupatorjevimi sodelavci padli slovenski partizani: 2002. COBISS
 118. Guštin, Damijan, 1955- ; Premk, Martin: Notranjski odredi : I. april 1942 - julij 1942, II. september 1942 - december 1942, III. december 1942 - maj 1943, IV. november 1943 - maj 1945: 2004. COBISS