Klic po ljubezni

Iz Wikiverza

Klic po ljubezni je zbirka pesmi, ki jo je zapisala Klara Filipič. Izšla je leta 2008 pri Salve, ilustrirala jo je Nejka Selišnik.

Vsebina[uredi]

Pesniška zbirka je razdeljena na štiri poglavja: pesmi prijateljstvu, pesmi veri, pesmi ljubezni in pesmi naravi.

Liki[uredi]

V pesniški zbirki se pojavljajo naslednji liki: prijatelj, Bog, mladenič oz. simpatija in narava. Lika prijateljstva in Boga sta skozi celotno pesniško zbirko pozitivna, medtem ko je lik mladeniča nekajkrat negativen, saj pesnici zadaja bolečino, kljub temu pa pesnica do mladeniča oz. mladeničov ostane v pozitivnem odnosu. Narava je pesnici navdih bodisi za hvalo nadnaravnemu bodisi za doživljanje ljubezni v njenem srcu.

Analiza pesniške zbirke[uredi]

Pesmi, ki so zajete v pesniško zbirko so lirične, saj pesnica v njih izpoveduje svoja čustva in misli. Kot je za lirične pesmi značilno, so le-te zelo osebne ali subjektivne. Pesnica ne razkriva samo svojega osebnega doživljanja, pač pa da lastnim čustvom tako splošen značaj, da v njih lahko vsakdo spozna samega sebe. Vrsta lirike, ki jo uporablja pesnica je neposredna, čustvena oz. emocionalna, saj izraža prvenstvena čustva, kot so veselje, žalost, hrepenenje, razočaranje, upanje, obup, ljubezen.

Pesniška zbirka je sestavljena iz štirih poglavij: pesmi prijateljstvu, pesmi veri, pesmi ljubezni in pesmi naravi.

Pesmi prijateljstvu (družbene pesmi) govorijo o prijateljih, o doživljanju njihovih problemov, o želji po pomoči, o tem, kaj ji sama vrednota prijateljstvo pomeni in opeva veselje, ki jo preveva ob preživljanju časa z njej dragocenimi ljudmi. Pesnica v poglavju Pesmi o veri, ki jih uvrščamo med obredne pesmi, razkriva svoj odnos do nadnaravnega in verovanja, dotakne pa se tudi doživljanja bolezni - epilepsije. Pesmi ljubezni (ljubezenske pesmi) so zelo osebne, saj je v njih veliko detajlov, ki določajo posameznega človeka. Nekaj pesmi je takšnih, ki se po tematiki nadaljujejo in je zato moč razvideti celotno dogajanje in razplet dogodkov. Pesmi, ki opevajo naravo, so hvalnice, saj v njih pesnica daje hvalo rastlinam, morju, nebu, večkrat pa je vidna tudi povezava z ljubeznijo in nadnaravnim.

Pesniška zbirka je napisana v svobodni pesniški obliki v kiticah, le-te pa niso vedno v rimah.

Viri[uredi]

Filipič, Klara: Klic po ljubezni. Ljubljana: Salve, 2008 COBISS