Izražanje spolne nebinarnosti

Iz Wikiverza

Prvi odziv na Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti[uredi]

"Raba poševnice ni priporočljiva, razen če jo posameznik_ca uporablja sam_a zase. Praksa, ki jo uporabljamo, je podčrtaj. [...] Uporabile_i bi ga na naslednji način: Ko je bil_a star_a 6 let." (Anja Koletnik in Evan Ana Grm: Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti)

Spoštovani avtorici zgoraj citiranega pisanja, oprostita, takega sprenevedanja pa že dolgo ne, in to v splošnem imenu medijskega poročanja o transspolnosti. Sprašujem se, s kakšno pravico lahko nekdo proglaša tako izrazito osebne, subjektivne pravopisne izbire, ki mejijo skorajda že na stvar okusa, omejenega na osebno izražanje in objavljanje, kar za splošno veljavne in normativne. Poleg tega, mar ne gre pri tovrstnem poročanju za prav enake vrste sporočanje kot o vseh preostalih posameznikih v vseh preostalih kontekstih? Izgleda, da zagovorniki podčrtaja z vsem silnim prizadevanjem zahajajo pravzaprav v protislovja, pa tudi k protiučinkom.

Problem je, kot zmeraj ali pa vsaj večinoma, samo v glavah. Sicer v glavah obojih − nepriznanih, zatrtih identitet na eni strani in v glavah nepriznavajočih, zatirajočih na drugi. A obojih je zelo malo, prava peščica. Večina sveta je v običajni sredini, če mi nihče ne zameri tega izraza.

Zavesti in priznavanja raznih dodatnih spoln/sk/ih identitet onstran naravnih ("pripisanih") dveh ne bo moč doseči z vsiljevanjem neestetskih pravopisnih novotarij, ki pri večini prej omenjene "običajne, povprečne populacije" izziva negodovanje, celo odpor in zgražanje. Prej nasprotno, še manj razumevajoči bomo in še manj se bomo sprejemali, dokler bomo na dveh različnih bregovih, podporniki podčrtaja pa še toliko bolj srborito ponosni, da so na opozicijskem bregu.

Slednji trdijo, da podčrtaj, napisan med žensko- in moškospolsko obliko, zajema še vse vmesne pojavne oblike spoln/sk/e identitete. (S tem nehote zaidejo v drobceno lastno past, ko priznajo, da sta krajišči teh identitet še vedno moška in ženska in da se vse preostalo dogaja nekje vmes ...)

Gospoda slovenisti, in gospe, kakopak − podčrtaj še nikoli doslej ni zavzemal take vloge − večinoma je namreč pomenil presledek − si želimo takega sporočila, presledka med obema spoloma (oziroma ideološko, med obema bregovoma)? Vsaj jaz si ga ne.

Pri vsem tem naj seveda še omenim, da pri najboljši volji ne vem, kaj je tako napačnega in diskriminatornega pri trenutni rešitvi ( /- ). V skrajnem primeru, če se strasti ne pomirijo, še vedno lahko preidemo na kompromisno rešitev in namesto zdajšnje prevladujoče oblike ( /- ) poskusimo z zgolj vezajem (oziroma pomenonadomeščajoče pravilneje rečeno, s pomišljajem) (študent−ka, prijavil−a ...), ki bo res pomenil razmerje "od−do". Pa še ta rešitev, od podčrtaja nadvse prijetnejša za bralčev okus in oko, nikakor ne more biti implementirana kot zborna in normativna kar tako čez noč, potrditi jo namreč morata raba in zlasti volja v jezikovni skupnosti.

Uroš Ferrari S. (februar 2018)

Razprava na Slovlitu[uredi]

Veseli me, da se je debata o spornosti uvajanja podčrtaja iz ustnega pomenkovanja, na katero je bila doslej omejena, z zapisoma dr. Urške Perenič in dr. Saške Štumberger končno preselila na SlovLit, saj problematika takšno obravnavo navsezadnje tudi potrebuje in slovenisti o njej ne bi smeli previdno molčati.

Pri temle nesrečnem podčrtaju je težav za celo četo.

Prva težava je ta, da ga Slovenci preprosto nismo vajeni, saj ni del našega pravopisa, težko bi rekli, da je del našega pisnega sporazumevanja in našega življenja nasploh − živi namreč predvsem ali pa skorajda izključno v računalništvu.

Druga težava, če vseeno nekako priznamo, da se podčrtaj v omejenem polju računalništva vendarle rabi − neračunalnikarji ga srečujemo verjetno le v vlogi presledka v imenih datotek − je ta, da ga nismo vajeni v besedilih. Dojamemo ga kot napako. Vzbuja zgražanje in odpor. Ob prvem srečanju z njim se zazdi, da je imel tiskarski škrat prste vmes. Nato se ga nekako navadimo, a še vedno izstopa iz celote, bode v oči in vso pozornost preusmeri nase. Saj je to morda tudi eden izmed njegovih namenov, a le kako naj gre to z roko v roki s kakršnimikoli načeli uspešnega sporočanja ...

"Raba poševnice ni priporočljiva, razen če jo posameznik_ca uporablja sam_a zase. Praksa, ki jo uporabljamo, je podčrtaj. [...] Uporabile_i bi ga na naslednji način: Ko je bil_a star_a 6 let." (Anja Koletnik in Evan Ana Grm: Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti)

Tole posplošujoče in na trenutke jeziko(slo)vno nestrokovno pisanje Koletnikove in Grmove v smislu smernic za medijsko poročanje sem že komentiral v svoji prejšnji objavi (16. 2. 2018), nekoliko znanstvenejši pa je še zapis dr. Saške Štumberger (26. 3. 2018), utemeljen s sklici na preteklo ukvarjanje z vprašanjem obojespolskosti in pridevanja ženskih spolil moškim generičnim izrazom (Kunst Gnamuš in Pogorelec) ter opremljen tudi s sočasnejšimi ugotovitvami z nedavnega dunajskega simpozija o nediskriminatornosti in politični korektnosti v slovanskih jezikih, v katerem profesorica "splošno razširjenost" podčrtaja v evropskem merilu, ki jo razglašajo njegovi zagovorniki, tudi ustrezno demantira.

Ena izmed poglavitnih težav je tudi ta, da imajo pišoči in beroči Slovenci občutek, da nam je ta estetsko-funkcionalno ponesrečena "pravopisna" novotarija nekako vsilje(va)na. Družbenoskupinska manjšina jo narekuje nacionalni večini in pričakuje, da bo to sprejeto z odobravanjem. Iluzorno. Raba podčrtaja je bila med drugim vsiljena ali pa vsaj podtaknjena tudi na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer so na lepem sklenili, da se bo v izhodnih dokumentih namesto doslejšnje poševnice rabil podčrtaj. Kot slovenist se ne nameravam odzivati na dopise svoje fakultete, tudi na račun za vpisnino ne, če bodo ti napisani s podčrtaji oziroma grobo kršeče Slovenski pravopis. Mislim, da je to moja strokovna pravica in dolžnost.

In potem pridemo še do podčrtajskega posladka − do pačeče se smešnih, knjižnemu pisanju in formalnemu ubesedovanju nikakor pritikajočih tvorb tipa "obiskovalke_ci, bralke_ci, gledalke_ci, poslušalke_ci", ki prej kot na karkoli drugega spominjajo na ponesrečene polglasniško nereducirane pomanjševalnice ... Zasledil sem tudi že pisanje v slogu "Devetletno_ega deklico_dečka inštruiram slovenščino." Slednjega aktivističnega eksperimentiranja ne bom komentiral, saj že presega okvir slovenistične stroke in moje védenje pri tem ne bi bilo v zadostno strokovno pomoč.

Naslednja težava, ne štejem jih več, je ta, da ne vemo, morda celo sami podčrtajevci ne vedo, katere besede vse opremljati s podčrtajem in obojespolskimi oblikami − samo samostalnike, tudi pridevnike, nemara tudi glagole ...? Kako potem uskladiti vse ujemanje ...? Sistem se nam na tej točki podre. Slovanski jeziki pač ne delujejo tako − in vključevanja, kot se je slikovito izrazila dr. Štumberger, z izključevanjem ne bo mogoče doseči.

Predvsem pa najprej pomislimo, ali z rabo moške generične slovnične oblike, ki tudi v večini jezikov sveta enakovredno pokriva tako moški kot ženski naravni spol − zato tudi nima razloga, da ne bi pokrival še vseh naknadno vzniklih družbenih − res delamo komurkoli kakršnokoli krivico ...

Se dame počutite zapostavljene, če v trgovini piše Hvala za obisk, dragi kupci! in ne Hvala za obisk, dragi kupci in kupke (in vsi, ki se ne prepoznate v kategoričnem nasprotju moški : ženska)? Ali pa morda čutite, da ni spolsko nevtralen niti nagovor Dragi vsi!, ker bi moralo pisati Drage vse in dragi vsi (in vse preostalo občestvo)? Kam pridemo ... Takšno gostobesedenje ne bo rešilno nobenega družbenega problema, še manj pa doseglo večje odobravanje družbenih raznolikosti. Se bomo ves čas ukvarjali samo s tem, kako bi se izrazili, da ne bi slučajno koga zaobšli? Polosmo milijardo nas je na svetu ... Vsi smo neenaki, v razlikah je lepota sveta, smo pa vsi ali pa bi vsaj morali biti enakovredni. Bodimo raje korektni drug do drugega, predvsem v dejanjih, ne le v pisanju, se sprejemajmo in odobravajmo − zaradi tega, kakšni smo, in ne tega, kdo smo, pa se bomo imeli lepše na tem svetu. In na tak način obravnavajmo tudi svoj ljubljeni jezik.

Uroš Ferrari S. (april 2018)

Sklep Senata Filozofske fakultete 25. 4. 2018[uredi]

Razprava o izražanju spolne nebinarnosti se je razširila po tem, ko je Senat Filozofske fakultete 25. aprila 2018 sprejel sklep, ki za naslednja tri leta v pravnih aktih fakultete predpisuje uporabo ženskega slovničnega spola za kateri koli spol. Pred tem je 12. 4. 2018 izšel članek Transspolnost v slovenščini: Bomo nekoč pisali "povabili_e so ga_jo k sodelovanju"? (Saška Štumberger, Portal PLUS, https://www.portalplus.si/2668/uvajanje-podcrtaja-za-izrazanje-spolne-nebinarnosti/), v katerem so zavrnjeni argumenti za uvajanje podčrtaja v slovenski knjižni jezik.

Odzivov na odločitev Filozofske fakultete je bilo veliko, navedeni pa so po časovnem zaporedju. Odzivi na forumu Slovlit, na katerem se je razprava začela, niso objavljeni. Poiščete jih lahko v arhivu https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/; naslovi tem so bili: Ideološke bombončice in jezikovni inženiring, Podčrtaj namesto poševnice, Slovnična spolna enakopravnost, O spolno nezaznamovani rabi jezika, O nevtralnosti moškega spola, Mnenjski prispevek za slovlit o izražanju nebinarnoati spola, Replika na temo o izražanju spolne nebinarnosti, Izražanje spolne nebinarnosti, Spolna občutljivost, Podčrtana transspolnost, Še o jeziku in spolu, Še o nevtralnosti moškega spola v slovnici, Jezik in družbena neenakost.

27. 5. 2018 Janez Novak, študentka slovenščine (Kozma Ahačič, Delo) http://www.delo.si/novice/slovenija/janez-novak-studentka-slovenscine-54157.html

28. 5. 2018 Marija Novak, študent slovenščine (odziv na članek K. Ahačiča "Janez Novak, študentka slovenščine") (Roman Kuhar, spletna stran Filozofske fakultete) http://www.ff.uni-lj.si/node/11631

28. 5. 2018 Gejevski dekan filozofske fakultete prepovedal moški spol, do njega kritičen psihoanalitik Vodeb: “LGBT-feministična ideologija nima kaj iskati v izobraževalnih ustanovah!” (Ivan Šokić, Nova24TV) http://nova24tv.si/slovenija/gejevski-dekan-filozofske-fakultete-prepovedal-moski-spol-do-njega-kriticen-psihoanalitik-vodeb-lgbt-feministicna-ideologija-nima-kaj-iskati-v-izobrazevalnih-ustanovah/

29. 5. 2018 Transspolnost na "filofaksu": Študentka Janez Novak, padli ste na izpitu pri profesorici Božo Repe! (Saška Štumberger, Portal PLUS) https://www.portalplus.si/2729/transspolnost-na-filofaksu/#

29. 5. 2018 Na Filozofski fakulteti bodo začasno pozabili na moški spol (Tanja Dominko, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si/sl/202/aktualno/27227/

29. 5. 2018 V pravnih aktih Filozofske fakultete je moški spol zamenjal ženski spol (Barbara Vidmajer, RTV SLO) https://www.rtvslo.si/slovenija/v-pravnih-aktih-filozofske-fakultete-je-moski-spol-zamenjal-zenski-spol/456433

29. 5. 2018 Ljubljanska Filozofska fakulteta s feministično ideologijo nasilno nad slovenski jezik (Tadeja Kreč, Domovina) https://www.domovina.je/ljubljanska-filozofska-fakulteta-s-feministicno-ideologijo-nasilno-nad-slovenski-jezik/

29. 5. 2018 Faculty of Arts Declares Female Grammatical Gender "Neutral" (Neža Loštrek, Total Slovenia News) http://www.total-slovenia-news.com/politics/1327-faculty-of-arts-declares-female-grammatical-gender-neutral

30. 5. 2018 Odpravljal naj bi seksizem, zbuja pa neslane kvante (Valentina Plahuta Simčič, Delo) http://www.delo.si/novice/slovenija/odpravljal-naj-bi-seksizem-zbuja-pa-neslane-kvante-55465.html

30. 5. 2018 Na filozofski fakulteti tri leta le ženski spol (Žiga Kariž, Svet24) https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5b0d37fa5e265/na-filozofski-fakulteti-tri-leta-le-zenski-spol

30. 5. 2018 Manipulacije s spolno identiteto na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se nadaljujejo! Sedaj bi radi uvajali že generični ženski spol za vse študente! (G. B., Demokracija) http://demokracija.si/nova/index.php/fokus/manipulacije-s-spolno-identiteto-na-filozofski-fakulteti-univerze-v-ljubljani-se-nadaljujejo-sedaj-bi-radi-uvajali-ze-genericni-zenski-spol-za-vse-studente

31. 5. 2018 Ženska misli, da je reducirana na fusnoto (Marko Crnkovič, Večer) https://www.vecer.com/zenska-misli-da-je-reducirana-na-fusnoto-6485251

31. 5. 2018 Na ljubljanski filozofski fakulteti: Naš spol je ženski (Kristina Božič, Večer) https://www.vecer.com/na-ljubljanski-filozofski-fakulteti-nas-spol-je-zenski-6484191

1. 6. 2018 Jezikovna pravda (Valentina Plahuta Simčič, Delo) http://www.delo.si/mnenja/komentarji/jezikovna-pravda-56080.html

4. 6. 2018 Kako usvajamo "spolno občutljivo rabo" (Petra Vidali, Večer) https://www.vecer.com/kako-usvajamo-spolno-obcutljivo-rabo-6486796

5. 6. 2018 Gospa profesor, ženski spol na filozofski fakulteti (Rajko Muršič, Mladina) https://www.mladina.si/185823/gospa-profesor/

5. 6. 2018 Ženski spol na filozofski fakulteti (Rajko Muršič, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042824518/mnenja/odprta-stran/zenski-spol-na-filozofski-fakulteti

5. 6. 2018 Jezikovni prevrat na FF (Ivan Puc, Reporter)

6. 6. 2018 Ob spolno občutljivi rabi jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Andreja Žele, Uršula Čebron Lipovec, Arsov forum) https://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174543926

6. 6. 2018 Odgovor Ženskega lobija Slovenije na odziv Marka Crnkoviča (Violeta Neubauer, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042824724

6. 6. 2018 Feministična ideologija še naprej zastruplja univerzo: Po Filozofski fakulteti so ženski spol vnesli tudi v akte FDV! (H. M., Nova24TV) http://nova24tv.si/slovenija/politika/lfeministicna-ideologija-se-naprej-zastruplja-univerzo-po-filozofski-fakulteti-so-zenski-spol-vnesli-tudi-v-akte-fdv/

6. 6. 2018 Romana Kuharica: Akademski ženski spol (Romana Kuharica, Demokracija) http://www.demokracija.si/prejeli-smo/romana-kuharica-akademski-zenski-spol.html

7. 6. 2018 Mislica, mislikinja, premišljevalka … (Ranka Ivelja, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042824855/mnenja/kolumne/-mislica-mislikinja-premisljevalka-

7. 6. 2018 Ob spolno občutljivi rabi jezika: "Bistveno je, da se odpremo za te drugačne oblike." (M. V., M. K., RTV SLO) http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/ob-spolno-obcutljivi-rabi-jezika-bistveno-je-da-se-odpremo-za-te-drugacne-oblike/457301

8. 6. 2018 Novorek na FF: ideološke bombončice z orwellovskim posipom (Blaž Istenič, Niki Hüll, Nives Hüll, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042824948/mnenja/odprta-stran/novorek-na-ff-ideoloske-bomboncice-z-orwellovskim-posipom

8. 6. 2018 Kakor tudi »me« odpuščamo ...? (K. H., Družina) https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/kakor-tudi-me-odpuscamo-

8. 6. 2018 Dr. Marko Stabej: Očitek, da posegamo v slovenski jezik, je iz trte izvit (Marjan Horvat, Mladina) https://www.mladina.si/185878/dr-marko-stabej-ocitek-da-posegamo-v-slovenski-jezik-je-iz-trte-izvit/

9. 6. 2018 Študentka, ki postane oče (Marko Marinčič, Delo) http://www.delo.si/sobotna-priloga/studentka-ki-postane-oce-59105.html

10. 6. 2018 Kakor tudi me odpuščamo svojim dolžnikom? Strokovno nepremišljena zaletavost v duhu teorije spola na Filozofski fakulteti (Janez Dular, Družina, str. 12)

11. 6. 2018 Studio City (voditelj Marcel Štefančič jr., gosta Marko Stabej in Marko Crnkovič, RTV SLO) https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174545018

12. 6. 2018 Ideologija enakopravnosti (Gregor Pompe, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042825390/kultura/splosno/ideologija-enakopravnosti

12. 6. 2018 Lepo je, da smo vključevalni, nerodno pa, da smo to zgolj takrat, ko nam ustreza (Mojca Šorli, Metina lista) https://metinalista.si/lepo-je-da-smo-vkljucevalni-nerodno-pa-da-smo-to-zgolj-takrat-ko-nam-ustreza/

12. 6. 2018 Universities in Slovenia ban male gender from grammar (Barbara Horvat - Barbara4u2c, Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=F2F5gl6-gKE

13. 6. 2018 Kako globoko so padli tovarišice in tovariši humanisti na FF (Vesna V. Godina, Fokuspokus) https://fokuspokus.si/article/3111?=kako-globoko-so-padli-tovarisice-in-tovarisi-humanisti-na-ff

14. 6. 2018 Kažemo jezik (Jedrt Lapuh Maležič, LUD Literatura) http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/kazemo-jezik/

14. 6. 2018 Antiseksistična vojna (Drago Bajt, Demokracija)

15. 6. 2018 Intervju: Marko Stabej (Anton Rupnik, Mladina: pismo bralca) https://www.mladina.si/185973/intervju-marko-stabej/

16. 6. 2018 Šale z jezikom in o njem so lahko duhovite, če ga najprej vzameš zares (Renata Šribar, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042825826/mnenja/odprta-stran/sale-z-jezikom-in-o-njem-so-lahko-duhovite-ce-ga-najprej-vzames-zares

16. 6. 2018 Vsaka, še tako dolga pot se mora začeti s prvim korakom (Jana S. Rošker, Delo) http://www.delo.si/sobotna-priloga/vsaka-se-tako-dolga-pot-se-mora-zaceti-s-prvim-korakom-60690.html

17. 6. 2018 Moč jezika in jezik moči: o rabi ženskih jezikovnih oblik (Boris A. Novak, Komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU) http://www.sazu.si/uploads/files/57fb8d9c9de14adc9ded154d/banovak-mo%C4%8D%20jezika%20in%20jezik%20mo%C4%8Di-izjava%20o%20rabi%20%C5%BEenskih%20oblik-8-DOKON%C4%8CNA.pdf

18. 6. 2018 Paradižnik in krompir: Francozi se delajo Francozinje, Slovenci pa Slovenke (Marko Crnkovič, Fokuspokus) https://www.fokuspokus.si/article/3121?=paradiznik-in-krompir-francozi-se-delajo-francozinje-slovenci-pa-slovenke

19. 6. 2018 Grožnje s smrtjo zaradi pravilnikov v ženski obliki (Urša Trebušak, 24ur.com) https://www.24ur.com/novice/slovenija/groznje-s-smrtjo-zaradi-pravilnikov-v-zenski-obliki.html

20. 6. 2018 Moč jezika in jezik moči: o rabi ženskih jezikovih oblik (Boris A. Novak, Delo) http://www.delo.si/kultura/razno/moc-jezika-in-jezik-moci-o-rabi-zenskih-jezikovih-oblik-63173.html

21. 6. 2018 Še o zamenjavi generičnega spola (Božidar Debenjak, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042826465

22. 6. 2018 Jezik in spol (Tatjana Marvin, Kvarkadabra) https://kvarkadabra.net/2018/06/jezik-in-spol/

22. 6. 2018 In beseda je ženska postala (Anja Banko, Radio Študent) https://radiostudent.si/comment/53296

23. 6. 2018 Goran Vojnović: Jezične dohtarke (Goran Vojnović, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042826696

24. 6. 2018 Spol na FF kot desničarska zarota? Kje neki! Kvečjemu akademska ležernost. (Marko Marinčič, Fokuspokus) https://arhiv.fokuspokus.si/article/3133?=spol-na-ff-kot-desnicarska-zarota-kje-neki-kvecjemu-akademska-lezernost

25. 6. 2018 SAZU o izključni rabi ženskega spola: "Jaz sem tri tisoč let stara pesnica." (Uredništvo, Portal PLUS) https://www.portalplus.si/2771/sazu-o-zenskem-spolu-na-filofaksu/

28. 6. 2018 Intervju, dr. Igor Grdina (Lucija Kavčič, Demokracija)

29. 6. 2018 Karikatura Jiřija Kočice (Jiři Kočica, Demokracija) http://www.demokracija.si/prejeli-smo/karikatura-jirija-kocice-2-6.html

29. 6. 2018 Nad zemljo ženskega je le nebo, na njem pa sonce – oboje srednjega spola (Ida Čuden Rebula, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042831183

30. 6. 2018 Žensko-moška zmešnjava na filozofski fakulteti (Silvo Kristan, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042831352/mnenja/odprta-stran/zenskomoska-zmesnjava-na-filozofski-fakulteti

2. 7. 2018 Ddr. Igor Grdina za Demokracijo: Socialistični novi razred pri nas, kakor sem opozoril že leta 2012, ni šel nikamor. Še vedno je tu. Upravlja – ne glede na to, kdo vlada! (Lucija Kavčič, intervju z ddr. Igorjem Grdino, Demokracija) http://www.demokracija.si/fokus/ddr-igor-grdina-za-demokracijo-socialisticni-novi-razred-pri-nas-kakor-sem-opozoril-ze-leta-2012-ni-sel-nikamor-se-vedno-je-tu-upravlja-ne-glede-na-to-kdo-vlada.html

3. 7. 2018 Opomba pod črto (Urša Zabukovec, Delo) https://www.delo.si/mnenja/kolumne/opomba-pod-crto-66986.html

5. 7. 2018 Jezik in spol (Tatjana Marvin, Delo) https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/jezik-in-spol-67662.html

6. 7. 2018 Strašni novi svet (Vasja Jager, Mladina) https://www.mladina.si/186361/strasni-novi-svet/

13. 7. 2018 Strašni novi svet (Boris A. Novak, Mladina, Pisma bralcev) https://www.mladina.si/186410/strasni-novi-svet/

13. 7. 2018 Ana Jug, študent slovenščine – slovnični spol (Leemeta) https://www.leemeta.si/blog/v-srediscu/ana-jug-student-slovenscine-slovnicni-spol

20. 7. 2018 Strašni novi svet (Božidar Debenjak, Mladina, Pisma bralcev) https://www.mladina.si/186526/strasni-novi-svet/

20. 7. 2018 Strašni novi svet (Gregor Hrovatin, Mladina, Pisma bralcev) https://www.mladina.si/186527/strasni-novi-svet/

25. 7. 2018 Metka je študentka in to bi rad postal tudi Janez (Franc Marušič, Kvarkadabra) https://kvarkadabra.net/2018/07/spol-in-jezik/

27. 7. 2018 Strašni novi svet (Vasja Jager, Mladina, Pisma bralcev) https://www.mladina.si/186620/strasni-novi-svet/

28. 7. 2018 Jezik in družbena neenakost: Metka je študentka in to bi rad postal tudi Janez (Franc Marušič, Dnevnik, Objektiv) https://www.dnevnik.si/1042834413

18. 8. 2018 Izključevanje žensk iz ustvarjanja razumskosti (Maca Jogan, Dnevnik) https://www.dnevnik.si/1042836602/slovenija/izkljucevanje-zensk-iz-ustvarjanja-razumskosti

30. 9. 2018 »Marsikdaj me je zasrbel jezik«, ob 75-letnici in kolumnističnem slovesu dr. Janeza Dularja (Bogomir Štefanič ml., Slovenski čas) https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/%C2%BBmarsikdaj-me-je-zasrbel-jezik%C2%AB

18. 10. 2018 Pol leta obveznega ženskega spola: Povezovanje jezikovnih vprašanj s krivicami kapitalistične ureditve je smešno (Saška Štumberger, Portal PLUS) https://www.portalplus.si/2933/transspolnost-na-filofaksu-3-del/

20. 10. 2018 Samosvoja slovenščina (Vesna Mikolič, Sodobnost 9/2018) https://www.facebook.com/vesna.mikolic.98/posts/10217182026372941


3. del je začela dopolnjevati Saška Štumberger.

Okrogla miza Jezik in spol 23. 10. 2018[uredi]

Četrti del začenjam z okroglo mizo Jezik in spol v torek, 23. 10. 2018, na Filozofski fakulteti, ki problematiko rabe ženskega slovničnega spola za kateri koli spol širi na druga področja javnega življenja.

23. 10. 2018 Zmeda na FF (Marta Jerebič, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si/sl/207/slovenija/28322/

23. 10. 2018 Okrogla miza Jezik in spol na Filozofski fakulteti https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

24. 10. 2018 FF: O jeziku in spolu večinoma ideološko (Marta Jerebič, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si/sl/207/slovenija/28337/

24. 10. 2018 Spol, jezik in simbolne geste (Igor Bratož, Delo) https://www.delo.si/kultura/razno/spol-jezik-in-simbolne-geste-106319.html

30. 10. 2018 Ko v levji kletki poveš, da si z Radia Ognjišče (Marta Jerebič, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si/sl/207/komentarji/28372/

7. 11. 2018 Jezik in spol: To je bil eksperiment (Ajda Sokler, Kikokerdáče, Radio Študent) https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/kikokerd%C3%A1%C4%8De/jezik-in-spol-to-je-bil-eksperiment

15. 11. 2018 Izjava Komisije za enake možnosti na področju znanosti o primeru vključujoče prakse - uporabe ženskega slovničnega spola v pravnih aktih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Mateja Gomboc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/novice/pdf/Izjava_Komisije_uporaba_zenske_spolne_oblike_v_pravilnikih_FF_UL.pdf

28. 11. 2018 Tokrat v levjo kletko ne grem (Marta Jerebič, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si/sl/208/komentarji/28600/

29. 11. 2018 Vabilo na posvet z naslovom: Je znanstvena sfera v Sloveniji vključujoča? (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/mesec_znanosti/mesec_znanosti_2018/posvet_komisije_za_enake_moznosti_na_podrocju_znanosti/

30. 11. 2018 Na posvetu o izzivih jezika v znanstveni in akademski sferi (STA) http://znanost.sta.si/2579956/na-posvetu-o-izzivih-jezika-v-znanstveni-in-akademski-sferi

29. 12. 2018 Challenges of adopting gender–inclusive language in Slovene (Damjan Popič, Vojko Gorjanc, Suvremena lingvistika 44/86) https://hrcak.srce.hr/214250

December 2018 (Ne)odgovorna znanost: svoboda dela in verjetje v režim (Renata Šribar, Dialogi 10/2018) http://www.aristej.si/slo/PDF/Dialogi%2010%2018%20Uvod.pdf

14. 1. 2019 Ko se povsem brišeta ženski in moški spol (Marjana Debevec, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si:8080/sl/210/svet/28975/

16. 1. 2019 Esej o spoljenju: "Taki posegi v jezik so značilni za avtoritarne režime, ne pa za demokracije." (Uredništvo, Portalplus) https://www.portalplus.si/3047/peter-eisenberg-prevod/

14. 2. 2019 Teorija spola: Spoljenje z uvedbo podčrtaja? (Marta Jerebič, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si/sl/211/aktualno/29206/

16. 2. 2019 Uvedba podčrtaja? Pravopis ne nastane čez noč ali po volji ene osebe (Marta Jerebič, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si/sl/211/aktualno/29214/

23. 2. 2019 Kača je ženskega spola – starš pa moškega (Andrej Tomelj, Časnik) https://www.casnik.si/kaca-je-zenskega-spola-stars-pa-moskega/

28. 2. 2019 Spolno občutljiva raba jezika na filozofski fakulteti (Barbara Vidmajer, RTV SLO) https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174598763

6. 3. 2019 Osmi marec: Izkoriščanje dneva žena za propagiranje enakosti spolov ni v interesu žensk (Saška Štumberger, Portalplus) https://www.portalplus.si/3113/osmi-marec-dan-enakost-spolov/

27. 3. 2019 Razumevanje spolno nevtralne rabe jezika (Helena Drnovšek Zorko, Perspectives) https://www.cep.si/wp-content/uploads/2019/03/Perspectives_DZorko_27.3.2.pdf

27. 5. 2019 Tudi ženske zlorabljajo svojo moč (Nenad Glücks, Reporter)

28. 5. 2019 Besede prebežnik ne boste našli v nobenem terminološkem slovarju (Saška Štumberger, Reporter) https://reporter.si/clanek/izjava-dneva/besede-prebeznik-ne-boste-nasli-v-nobenem-terminoloskem-slovarju-705017

12. 6. 2019 Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Komisija za slovenski jezik v javnosti in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani pripravljajo posvet Spol in spoštovanje, ki bo v četrtek, 14. novembra 2019, v akademijski dvorani. (SAZU) http://www.sazu.si/events/5d00b49ade0c27936cb7f073

17. 6. 2019 Vabilo na konferenco »Spol in spoštovanje: strategije kultiviranja razlik« (Filozofska fakulteta) http://www.ff.uni-lj.si/node/14799

26. 6. 2019 Neumnosti s spolom: Aktivisti bi zdaj spreminjali pravopis, uvajali obvezno uporabo ženskega spola (Saška Štumberger, Portalplus) https://www.portalplus.si/3285/posvet-o-spoljenju/

3. 7. 2019 Slavistična revija, posebna številka. https://srl.si/ojs/srl/issue/view/2019-2

13. 8. 2019 Teorija spola v dokumentu MOL (Marta Jerebič, pogovor z Mojco Škrinjar, Radio Ognjišče) http://radio.ognjisce.si/sl/217/slovenija/30226/

28. 11. 2019 SLLDGenderSensitiveLanguageGuidelines_20191128.docx, Različica: translation (Evropska komisija, Mojca Šauperl) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/get_involved/documents/slovenian-resources-gendersensitivelanguageguidelines_0.pdf

31. 12. 2019 Language and Gender (ur. Vojko Gorjanc in Marko Stabej, Slovenščina 2.0, Vol 7 No 2, 2019) https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/

Spolno nevtralna stranišča[uredi]

3. 6. 2019 Enakost na stranišču (Anja Šter, Tednik) https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174619362

5. 6. 2019 Kaj so vam zamolčali v oddaji Tednik Jelene Aščić o (ne)enakosti moških in žensk pri uporabi jezika in stranišč (Nenad Glücks, Reporter) https://reporter.si/clanek/slovenija/kaj-so-vam-zamolcali-v-oddaji-tednik-od-jelene-ascic-o-neenakosti-moskih-in-zensk-pri-uporabi-jezika-in-stranisc-706585

22. 1. 2020 Na FDV odstranili prve pisoarje: za zdaj imajo štiri skupna stranišča (Planet TV, Denis Malačič) https://siol.net/novice/slovenija/na-fdv-nic-vec-pisoarjev-locena-stranisca-so-zgodovina-video-516914

Posvet Spol in spoštovanje: strategije kultiviranja razlik 14. 11. 2019[uredi]

Vabilo na posvet s povzetki http://www.sazu.si/events/5d00b49ade0c27936cb7f073

19. 11. 2019 Spol in spoštovanje: strategije kultiviranja razlik (Aleksander Čobec, MMC RTV SLO, Radio Slovenija) https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/spol-in-spostovanje-strategije-kultiviranja-razlik/505385

3. 12. 2019 Neakademska razprava o spolu in jeziku: Ko aktivisti uporabijo vsa sredstva za dosego cilja (Saška Štumberger, Portalplus) https://www.portalplus.si/3530/vprasanje-spoljenja-na-sazu/

Spoljenje in pravopis[uredi]

Ali lahko novi slovenski pravopis, ki je v pripravi in v javni razpravi, intonira spolno občutljivo rabo jezika? (Marcel Štefančič, gosta Helena Dobrovoljc in Marko Stabej, Studio City, RTV SLO) https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174658974

Spolno vključujoča raba na Valu 202[uredi]

7. 5. 2021 Doktorica Kovačeva, doktor Kovač ali doktorica Kovač? (Tadej Košmrlj, Uršula Zaletelj, gosta Boris Kern in Marko Stabej, Jezikanje) https://val202.rtvslo.si/2021/03/jezikanje-spolno-vkljucujoca-raba-jezika-1-del/

7. 5. 2021 Jezikalec_ka (Tadej Košmrlj, Uršula Zaletelj, gosta Boris Kern in Marko Stabej, Jezikanje) https://val202.rtvslo.si/2021/04/jezikanje-spolno-vkljucujoca-raba-jezika-2/

Spoljenje v drugih jezikih[uredi]

11. 6. 2013 „Herr Professorin". Genderwahn auf dem Vormarsch (Alexander Kissler, Cicero) https://www.cicero.de/kultur/herr-professorin-genderwahn-auf-dem-vormarsch/54699

6. 2. 2018 Gendern in aller Herrlichkeit (Claudia Wirz, Neue Zürcher Zeitung) https://www.nzz.ch/feuilleton/gendern-in-aller-herrlichkeit-ld.1353522

6. 3. 2019 Schluss mit dem Gender-Unfug! (Monika Maron, Wolf Schneider, Walter Krämer, Josef Kraus, Verein Deutsche Sprache) https://vds-ev.de/verein/

8. 3. 2019 German academics and authors call for end to 'gender nonsense' (Philip Oltermann, Guardian) https://www.theguardian.com/world/2019/mar/08/german-academics-and-authors-call-for-end-to-gender-nonsense

8. 3. 2019 Neuer Aufruf gegen den „Gender-Unfug“ – „entsetzlich albern“ (Dorothea Hülsmeier, Welt) https://www.welt.de/politik/deutschland/article190016983/Geschlechtergerechte-Sprache-Neuer-Aufruf-gegen-den-Gender-Unfug-entsetzlich-albern.html

11. 3. 2019 Die Sprachpolizisten sind unter uns (Thomas Schmid, Welt) https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus190102329/Aufruf-gegen-Gendern-Die-Sprachpolizisten-sind-unter-uns.html

1. 4. 2019 Ungeliebter Stern (Heike Schmoll, Frankfurter Allgemeine) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gendergerechte-sprache-ab-16119532.html

31. 5. 2020 Mehrheit der Frauen will keine Gendersternchen (Susanne Gaschke, Welt) https://www.welt.de/politik/deutschland/article208647269/Umfrage-Mehrheit-der-Deutschen-lehnt-Gendersternchen-ab.html

30. 8. 2020 Gendern macht die Diskriminierung nur noch schlimmer (Nele Pollatschek, Der Tagesspiegel) https://www.tagesspiegel.de/kultur/deutschland-ist-besessen-von-genitalien-gendern-macht-die-diskriminierung-nur-noch-schlimmer/26140402.html

1. 9. 2020 Gender-Zwang an Hochschulen ist ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die Grundrechte (Arnd Diringer, Welt) https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus214768182/Sprache-Gender-Zwang-an-Hochschulen-vs-Grundrechte.html

7. 1. 2021 Online-Duden wird gegendert: Wörterbuch soll geschlechtsneutral werden (tu/epd, Frankfurter Rundschau) https://www.fr.de/politik/duden-gender-neu-sprache-woerterbuch-geschlechter-gerechtigkeit-neutral-forschung-kritik-zr-90161181.html

24. 2. 2021 Gendern – das erinnert mich inzwischen an einen Fleischwolf (Rieke Hümpel, Welt) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article227000843/Sprache-Gendern-das-erinnert-mich-inzwischen-an-einen-Fleischwolf.html#Comments

25. 5. 2021 French government bans inclusive writing in schools but accepts other changes that feminize language (Pisana Ferrari, Capstan) https://www.capstan.be/french-government-bans-inclusive-writing-in-schools-but-accepts-other-changes-that-feminize-language/

Odločitev Sveta za nemški pravopis o zavrnitvi posebnega znaka za izražanje spolne nebinarnosti v pravopisna pravila 26. 3. 2021[uredi]

26. 3. 2021 Geschlechtergerechte Schreibung: Empfehlungen vom 26.03.2021 (Rat für deutsche Rechtschreibung) https://www.rechtschreibrat.com/geschlechtergerechte-schreibung-empfehlungen-vom-26-03-2021/

29. 3. 2021 Rechtschreibung: Verglüht der Gender-Stern? (Uwe Mauch, Kurier) https://kurier.at/freizeit/leben-liebe-sex/rechtschreibung-verglueht-der-gender-stern/401334837

8. 4. 2021 Gendersprache – Gleichberechtigung oder Symbolpolitik? (Redaktion: Radka Laubacher, Online: Barbara Meyer, SRF 1) https://www.srf.ch/audio/forum/gendersprache-gleichberechtigung-oder-symbolpolitik?id=11961980

23. 5. 2021 „Die Gender-Sprache ist eine Top-down-Veranstaltung" (Susanne Gaschke, Jacques Schuster, Welt) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus231304851/Politisch-korrekte-Kommunikation-Die-Gender-Sprache-ist-eine-Top-down-Veranstaltung.html

24. 8. 2021 Dieter Hallervorden: Das Gendern ist eine Vergewaltigung der Sprache (RND/dpa) https://www.rnd.de/promis/gendern-dieter-hallervorden-sieht-eine-vergewaltigung-der-sprache-HW7JM2EDMRDOCNKMLCUWYQHWXY.html

7. 11. 2023 Sprachexperte hält Gendern für schädlich (Robin Halle, Nordkurier) https://www.nordkurier.de/politik/sprachexperte-gendern-bereitet-grosse-sorgen-2032533

Francoska prepoved pisnega spoljenja v šolah maja 2021, 2023 napoved prepovedi v uradni komunikaciji[uredi]

7. 5. 2021 Frankreich verbietet schriftliches Gendern an Schulen (AFP, Frankfurter Allgemeine) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-verbietet-schriftliches-gendern-an-schulen-17332003.html

10. 5. 2021 France Bans Gender-Neutral Language in Schools, Citing 'Harm' to Learning (Matthew Impelli, Newsweek) https://www.newsweek.com/france-bans-gender-neutral-language-schools-citing-harm-learning-1590092

2. 11. 2023 Francija na poti prepovedi inkluzivnega pisanja, ki navaja oba spola, v uradni komunikaciji (P. P., MMC RTV SLO) https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/francija-na-poti-prepovedi-inkluzivnega-pisanja-ki-navaja-oba-spola-v-uradni-komunikaciji/686903

Novi članki v slovenskih medijih[uredi]

24. 5. 2021 Bralci, bralke, bralstvo, bralec/ka, bralec_ka, bralec*ka (Barbara Zimic, Delo) https://www.delo.si/novice/svet/bralci-bralke-bralstvo-bralec-ka-bralec-ka-bralec-ka/

12. 9. 2021 Evangeličansko-luteranska cerkev ustoličila prvega transspolnega škofa (J. R., MMC RTV SLO) https://www.rtvslo.si/svet/s-in-j-amerika/evangelicansko-luteranska-cerkev-ustolicila-prvega-transspolnega-skofa/593768

Ureja Saška Štumberger. Pomoč je dobrodošla.