Florjan lipuš

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Lipušev novi preboj regionalizma[uredi]

Članek je izšel v reviji Jezik in slovstvo. Napisal ga je Boris Paternu, izšel je leta 2003, letnik 48, številka 5.

Povzetek članka[uredi]

Avtor članka se podrobno opiše dogajanje v Lipušovem romanu Boštjanov let in opredeli motive.

Ključni pojmi[uredi]

Lipuš, Boštjanov let, Zmote dijaka Tjaža, roman, regionalnost itd.

Analiza članka[uredi]

Avtor najprej navede nekaj pomembnejši Lipušovih del in prevode teh del. Nato se osredotoči na Lipušev razpoznaven slog pisanja. Njegova proza je večinoma koroško in regionalno obarvana, na kar nakazujejo pomembnejša knjižna dela. V pisateljevih delih je vedno mogoče zaslediti neko notranjo napetost in pa dvojnost. Avtor v ospredje postavi roman Boštjanov let, ki se navezuje na delo Zmote dijaka Tjaža. Boštjanov let zaključuje delo Zmote dijaka Tjaža. V romanu Boštjanov let je pomembna Boštjanova tragična usoda. Avtor na tem mestu primerja lik Tjaža in lik Boštjana. Nadaljuje pa z opisovanjem dogajanja v romanu in določanjem motivov. Zaključi z ugotovitvijo, da je Boštjanova usoda v romanu tudi koroška in občečloveška, torej ima širši pomen.

Vir[uredi]

DLIB