Farmacevtski vestnik

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Splošne informacije in zgodovina[uredi]

Farmacevtski vestnik je strokovno glasilo slovenske farmacije z mednarodno indeksacijo, ki ga izdaja Slovensko farmacevtsko društvo(SFD). Glasilo je začelo izhajati ob ustanovitvi društva leta 1950. In od takrat neprekinjeno izhaja še danes. Njegova naklada je naraščala od prvotnih 400 na sedanjih 3500. Vsebina revije, ki je nastala med letoma 1950¬–2004, se nahaja v tiskani obliki, medtem ko revije, ki so nastale po letu 2004, najdemo v elektronski obliki na spletni strani Farmacevtskega vestnika. Revija izhaja petkrat na leto. Naročnina je za člane SFD-ja brezplačna, medtem ko za ostale znaša 70€ letno. Prva urednica glasila je bila Nevina Prevec(1950–1957). Aleš Krbavčič je bil glavni urednik kar 30 let(1970–2000). Danes pa uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., glavna urednica doc. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm. ter člani: Mitja Kos, Janja Marc, Alenka Pobirk Zvonar, Andrijana Tivadar, Matjaž Tuš in Tomaž Vovk (http://www.sfd.si/?viewPage=19).

Odgovorni urednik prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.[uredi]

Borut Štrukelj se je rodil 30. 9. 1961 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Kopru ter se leta 1980 vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za farmacijo, kjer je leta 1985 tudi diplomiral. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je iz smeri Biokemija doktoriral leta 1994 in se v letih 1996 in 1997 podoktorsko izpopolnjeval na Inštitutu CPRO-DLO na Univerzi v Wageningenu na Nizozemskem. Vso poklicno kariero deluje kot raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, na področju biokemije in biotehnologije. Poučuje pa tudi na Fakulteti za farmacijo, na Biotehniški fakulteti ter na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Za svoje znanstvene dosežke je prejel številne nagrade. Je soavtor več svetovnih patentnih prijav. Je avtor več kot 180 znanstvenih in strokovnih člankov, od tega čez 100 v pomembnih mednarodnih znanstvenih revijah (https://astra-vita.eu/doctor/prof-dr-borut-strukelj/, https://www.mladina.si/47274/dr-borut-strukelj-predstojnik-katedre-za-farmacevtsko-biologijo-na-fakulteti-za-farmacijo-univerze/).

Članki in prispevki[uredi]

Za objavo članka v reviji Farmacevtski vestnik je potrebno upoštevati določena pravila in navodila. Zahtevano je, da se strokovni in znanstveni članki ter drugi prispevki objavljajo v slovenskem jeziku, po dogovoru z uredništvom izjemoma tudi v angleščini. Avtorji članke pošljejo po elektronski pošti, skupaj z spremnim dopisom in izjavo, s katero potrjujejo, da prispevek še ni bil objavljen ali poslan v objavo v drugo revijo. Vsak članek, ki ga uredništvo prejme, ga takoj pošlje najmanj dvema strokovnjakoma, ki se spoznata na področje o katerem članek govori. Strokovnjaka tako ocenita, ali je članek primeren za objavo v Farmacevtskem vestniku (http://www.sfd.si/uploads/datoteke/fv_navodilo_za_avtorje_copy1.pdf).

Zahteve[uredi]

Določena je tudi oblika članka. Predpisana je pisava, velikost pisave, obojestranska poravnava. Odsvetuje se pretirano oblikovanje besedila, priporočljiva je le uporaba enostavnih oblik kot so krepko, ležeče, podčrtano. Celotni obseg besedila ne sme vsebovati več kot 20000 znakov, vključeno s presledki, naslov pa ne sme presegati 90 znakov, vključeno s presledki. Naslov ne sme vsebovati številk in kratic. Vsa strokovna poimenovanja in okrajšave, ki jih avtor uporablja v besedilu morajo biti navedeni skladno po IUPAC, IUBMB in HUGO. Terminologija mora biti skladna s Farmacevtskim terminološkim slovarjem, Formulariumom Slovenicumom(slovenski nacionalni dodatek k Evropski farmakopeji) in slovarjem Slovenskega biokemijskega društva (http://www.sfd.si/uploads/datoteke/fv_navodilo_za_avtorje_copy1.pdf).

Oblika članka[uredi]

Vsak objavljen članek vsebuje povzetek v slovenskem in angleškem jeziku(največ 150 besed), ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku(največ 5), uvod, vsebino članka, sklep ter ustrezno navedeno literaturo (http://www.sfd.si/uploads/datoteke/fv_navodilo_za_avtorje_copy1.pdf).

Slovensko farmacevtsko društvo[uredi]

Nastanek Slovensko farmacevtsko društvo je prostovoljno strokovno združenje farmacevtskih delavcev. Povezovanje farmacevtov se je začelo leta 1945, 5 let kasneje, torej leta 1950 pa se je tudi pravno-formalno ustanovilo omenjeno društvo. Prvi predsednik je postal Dušan Karba. Danes je v društvo vključenih preko 3000 članov (http://www.sfd.si/).

Delovanje in organizacija[uredi]

Že od začetka delovanja društva se njegovi člani združujejo v posamezne regionalne podružnice in sekcije po strokovnem interesu. Uspešno delovanje društva urejajo društveni akti, člane pa zavezuje tako imenovan kodeks farmacevtske etike članov SDF(objavljen na spletni strani društva). Leta 1975 so se v Društvu odločili, da bodo najbolj zaslužnim članom podeljevali Minarikova odličja, od leta 1990 pa še Minarikova priznanja. Ta so poimenovana po znanem zgodovinarju farmacije prof. Francu Minariku. Poleg le-teh pa danes podeljujejo še priznanje častnega člana in pohvalo (http://www.sfd.si/).

Literatura[uredi]

  1. Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm. https://www.mladina.si/47274/dr-borut-strukelj-predstojnik-katedre-za-farmacevtsko-biologijo-na-fakulteti-za-farmacijo-univerze/ (pridobljeno 9. 12. 2019).
  2. Slovensko Farmacevtsko društvo. http://www.sfd.si/ (pridobljeno 9. 12. 2019).
  3. Navodilo za avtorje. http://www.sfd.si/uploads/datoteke/fv_navodilo_za_avtorje_copy1.pdf (pridobljeno 9. 12. 2019).
  4. Revija Farmacevtski vestnik. http://www.sfd.si/?viewPage=19 (pridobljeno 9. 12. 2019).
  5. Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm. http://www.fitnes-zveza.si/team_member/dr-borut-strukelj/ (pridobljeni 22.12.2019)