Fakultetni splet

Iz Wikiverza

Kritika novega fakultetnega spleta

Ko interesent gugla Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, se znajde na začetni strani Oddelka z velikim gumbom Vstopi. Klik na ta gumb pa ga ne pripelje do natančnejših informacij o oddelku, ampak mu pokaže samo uvodno predstavitev in galerijo oddelčnih učiteljev, vse druge povezave pa ga vodijo nazaj na fakultetne informacije. Ko sem urednico fakultetnega spleta opozoril na napako, mi je pojasnila, da je žal edina pot do oddelčnih informacij prek uradne fakultetne strani, ne pa prek Googla. Človek bi si mislil, da gre za nehotenega nadležnega hroščka, ki bi ga tako FF kot podjetje, ki mu je FF plačala postavitev, želela kar najhitreje odpraviti, saj kako pa dijak, ki se želi vpisati na FF, najde oddelek če ne prek Googla. Ker pa napaka še kar vztraja,[1] je prevladal sum, da je hotena posledica koncepta fakultetnega spleta, ki izkazuje močno željo po centralizaciji in nadzoru nad komunikacijo.

Filozofska fakulteta ima težave s spletno komunikacijo že dolgo, oddelki so zato svoje spletno življenje doslej organizirali vsak po svoje. Zdaj so oddelki poenoteni na skupni platformi. Z izjemo obvestil ima dovoljenje za vnos sprememb na splet le na novo zaposlena spletna urednica, kar ob 23 oddelkih in drugih enotah ter naraščajoči spletni komunikaciji vodi v težave: namesto da bi se na urednico obračali zgolj tisti, ki sprememb ne znajo vnesti sami, morajo z njo predstojniki skomunicirati vsako vejico. Nerad zapisujem to besedo, ampak početje je butalsko in bolj diši po uredniški politiki nekdanjih fabrških stenčasov kot po 21. stoletju. Kolegi, zadolženi za splet, porabijo ogromno časa čisto po nepotrebnem, saj hierarhija zahteva vrsto posrednikov in več ko je posrednikov, več nesporazumov se dogaja in večje so zamude.

Fakultetnemu odporu do nekontrolirane komunikacije pripisujem tudi odsotnost spletnega foruma, na katerem bi učitelji in študentje (ja, zakaj ne tudi študentje) izmenjavali stališča v zvezi s perečimi študijskimi zadevami, mestu in vlogi FF v javnosti, se dogovarjali za medoddelčno sodelovanje, se izrekali o rečeh, ki zadevajo celotno fakulteto oziroma slovensko humanistiko. Kljub večkratnim pozivom volje za kaj takega na FF ni, pred leti so forumsko možnost iz menija celo izbrisali.

Nepojmljivo mi je, kako lahko do takih zadreg s komunikacijo oziroma zdrsov v komunikaciji prihaja na fakulteti, katere filološka polovica se izrecno posveča prav komunikaciji in ki je bila svojčas pojem alternativnega razmišljanja in avantgardnosti. Naj tele kritične besede spodbudijo refleksijo in spremembo fakultetnega obnašanja vstran od družbe nadzora in v smer odprte univerze, odprte znanosti in odprte družbe.

Nazaj na kazalo Hladnikovih objav

  1. Problem guglanja oddelkov smo nazadnje vendarle rešili s preusmeritvami iskanja, vseh drugih naštetih težav pa pač ne.