Etični kodeks raziskovalcev

Iz Wikiverza

Etični kodeks in Etični kodeks za raziskovalce UL.

Kodeks je dokument, ki ga je sprejela UL, tako kot je sprejela svoj statut in še marsikaj. Zakaj podpisujemo etični kodeks, izjave, da se bomo držali statuta in drugih dokumentov, nam pa ni treba podpisovati? Ali se torej kodeksa ni treba dosledno držati, tako kot se moramo statuta, in ga upošteva samo tisti, ki ga je podpisal?

Naslednja alineja je v nasprotju z etiko, ki naj jo kodeks uveljavlja:

"Raziskovalci si morajo prizadevati za čim prejšnjo objavo rezultatov svojih raziskav, razen če komercialni pomisleki [...] upravičujejo odlog."

Kakšna etika pa je to, če jo povozijo komercialni interesi! Zaradi te alineje Etičnega kodeksa nisem podpisal. Svoje pomisleke sem sporočil vodstvu FF UL, za nagovor kolegov k refleksiji in popravku nedomišljenega besedila kodeksa pa nisem imel priložnosti, ker ne FF ne UL nimata spletnega mesta za tako diskusijo. Z drugimi etičnimi opozorili kodeksa se strinjam in je prav, da jih osvežimo v zavesti, le potrebe po njihovem podpisovanju ne vidim nobene. Kraja, laž in zavajanje so namreč kazniva dejanja, ki jih mora družba sankcionirati tudi mimo tega kodeksa. -- Miran Hladnik